Wat is een taakstelling met de gemeente?

Gemeenten verplichten woningcorporaties om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen. Dit betreft asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.