Energiekosten en energie besparen

Op dit moment hebben we te maken met hoge energieprijzen. Dat komt vooral door een wereldwijde en explosieve stijging van de gasprijs.

Uw woonlasten stijgen daardoor fors. We werken er hard aan om de woningen energiezuiniger te maken.

Maar wellicht wilt u ook zelf wat aanpassen in uw woning om energie te besparen. Bekijk hieronder wat kan en hoe u het aan kunt vragen bij ons. 

Veel gevraagd over Energiekosten en energie besparen

Ik wil graag zonnepanelen op mijn woning. Hoe werkt dat?

Algemeen

Op onze websitepagina: 'zonnepanelen op mijn woning'  leggen we uit hoe dit werkt. U kunt hier ook het animatiefilmpje met uitleg bekijken.   

Wilt u meer informatie? Dan verwijzen we u naar de klantenservice van Wocozon. Zij helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar op 085-74 41 058 of stuur een mail met uw vragen naar klantenservice@wocozon.nl.

 

Ik wil graag elektrisch gaan koken in plaats van op gas. Kan dat?

Algemeen

Dat kan zeker! Voor het elektrisch koken moeten er aanpassingen gedaan worden in de meterkast (extra groep) en moet er een speciaal stopcontact (perilex) in de keuken worden geplaatst. Deze aanpassing vraagt u aan via

de direct regelen-knop "Woningaanpassing"

  Deze woningaanpassing is kosteloos in combinatie met zonnepanelen.

Ik wil besparen op mijn energiekosten. Kan ik mijn woning laten isoleren?

Algemeen

We begrijpen dat u graag uw woning isoleert. Dat vinden wij ook belangrijk. Wij isoleren woningen alleen projectmatig, meerdere woning in de zelfde wijk tegelijk. Dat vinden we wel zo duurzaam. U kunt daarom geen verzoek indienen om uw eigen woning te laten isoleren. Bekijk op onze website in welke wijken we bezig zijn met het verduurzamen van de woningen.

Kan ik dubbelglas in mijn woning krijgen?

Algemeen

Dat kan alleen  als wij bij uw woning onderhoud uitvoeren en als dit technisch mogelijk is. Zijn er geen bezwaren? Dan plaatsen wij het dubbelglas tijdens het uitvoeren van onderhoud aan uw woning. We vragen hiervoor geen huurverhoging.

Mag ik een houtkachel of palletkachel plaatsen, nu de gasprijzen zo duur zijn?

Algemeen

Nee, dit staat SallandWonen niet toe. De reden hiervoor is dat houtkachels regelmatig zorgen voor overlast van omwonenden. Ook is het voor SallandWonen niet mogelijk om toezicht te houden op de veiligheid van deze kachels.

Bovendien belemmeren houtkachels de aanleg van mechanische ventilatie die nodig is als we woningen goed isoleren. Tenslotte hebben houtkachels effect op het functioneren van zonnepanelen.

Zit het voorlopig bedrag voor de opgeleverde zonnestroom in de huurprijs?

Algemeen

Nee, het bedrag dat u maandelijks betaalt voor zonnestroom is een voorlopig bedrag (voorschot) voor de te verwachten opgewekte kWh aan zonnestroom. Dit bedrag wordt jaarlijks met u afgerekend op basis van de werkelijk opgewekte zonnestroom. 

En staat dus los van de huur. Het wordt dan ook niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. 

Mijn zonnepanelen wekken minder of geen stroom op. Hoe kan dat en hoe kan het opgelost worden?

Algemeen

Wocozon houdt de opbrengst van al haar zonnestroominstallaties in de gaten.

Wocozon heeft ontdekt dat er bij sommige installaties minder tot geen opwekking is.
Bij veel installaties komt dit doordat er minder zonuren zijn dan in voorgaande jaren.
Is de opwekking veel minder? Dan kan dat ook komen door een storing van de micro-omvormers.
We hebben in beeld om welke adressen het gaat,  we controleren of uw adres op deze lijst staat.

Staat uw adres NIET op de lijst? maar merkt u wel dat er minder opwekking is? Dan geven we dat door aan Wocozon! 
Zij zoeken uit of bij u hetzelfde probleem speelt. U hoort dan van Wocozon. 

Staat uw adres WEL op de lijst? Dan is het bij Wocozon bekend dat dit door de bekende storing komt. 

  • Wocozon zoekt al naar een goede oplossing, zodat u snel weer een goed werkende installatie heeft. En dat de installatie ook goed blijft werken.
  • Helaas kost dit tijd. Dat vinden we erg vervelend voor u. We vragen u een paar maanden geduld te hebben. 
  • Zodra de oplossing er is, informeren wij u.
  • Ondertussen bekijken we hoe we u financieel tegemoet kunnen komen voor de stroom die niet is opgewekt tijdens de storing. U ontvangt ook hierover nog bericht.
  • En u betaalt altijd alleen voor de stroom die ook opgewekt is. Blijkt bij de jaarafrekening dat er minder is opgewekt dan verwacht was, dan krijgt u uiteraard het teveel betaalde terug!
  • Wel goed om te weten: Uit het eerste onderzoek blijkt dat de installatie veilig is. (geen brandgevaar oplevert)

Ik heb vragen over de zonnepanelen op mijn dak of de energieovereenkomst met Wocozon. Waar vind ik de antwoorden?

Algemeen

Wocozon geeft antwoord op veel vragen via hun website. Wocozon/veel gestelde vragen

Maar u kunt ze ook persoonlijk contact met Wocozon zoeken. Ze zijn bereikbaar op 085-74 41 058 of stuur een mail met uw vragen naar klantenservice@wocozon.nl.

 

Mijn energierekening wordt fors hoger, wat kan ik doen?

Algemeen

Denk aan korter douchen, tochtstrips plaatsen of de verwarming een graadje lager zetten of uitzetten in kamers die je niet gebruikt.

Welke maatregelen het meest passend zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina van Milieu Centraal.

Wat doet SallandWonen om de gevolgen van de hoge energieprijzen te beperken?

Algemeen

Wij zijn al een paar jaar bezig om onze woningen te verduurzamen. Verduurzaming houdt in dat we de woningen beter isoleren en luchtdicht maken zodat het energieverbruik omlaag gaat.

 Bekijk op onze website in welke wijken we bezig zijn met het verduurzamen van de woningen.

Wat ga ik nog meer merken van de hogere gasprijs?

Algemeen

Producten kunnen duurder worden en bv groenten die uit verwarmde kassen komen kunnen ook duurder worden.

Wat doet de overheid aan de hoge energieprijzen?

Algemeen

De overheid verlaagt de energiebelasting voor huishoudens en bedrijven voor het jaar 2022.

Ook stelt de overheid 150 miljoen euro beschikbaar voor isolatiemaatregelen via de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld met het aanbieden van energiebesparende maatregelen of een energiebespaaradvies. Meer informatie zal vanaf 2022 te vinden zijn bij de gemeenten.

 

Waarom isoleert SallandWonen niet meer woningen?

Algemeen

Het geld dat we beschikbaar hebben voor woningverbeteringen (verduurzamen)  is niet oneindig. We plannen al ruim van tevoren hoe we het geld het beste kunnen besteden. “Even” een aantal woningen extra isoleren gaat dan niet zomaar. 

Wij isoleren woningendaaromn alleen projectmatig, meerdere woning in de zelfde wijk tegelijk. Dat vinden we wel zo duurzaam. U kunt daarom geen verzoek indienen om uw eigen woning te laten isoleren.
Bekijk op onze website in welke wijken we bezig zijn met het verduurzamen van de woningen.

Wat betekenen de hoge energieprijzen voor huishoudens die zijn aangesloten op een extern warmtenet?

Algemeen

Ook die tarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs. Dat betekent dat de tarieven voor warmte ook sterk kunnen stijgen.

Als u gebruik maakt van een warmtenet kunt u in 2022 ook profiteren van de maatregelen die het kabinet neemt en zal de energiebelasting in 2022 dalen.

Welke belastingmaatregel neemt de Overheid tegen de hoge gasprijzen?

Algemeen

De overheid zorgt dat een gemiddeld huishouden ruim 400 euro compensatie krijgt voor de hoge gasprijzen. Dat betekent dat dat er 230 euro minder energiebelasting betaald hoeft te worden en een verlaging van de belastingtarieven op elektriciteit. 

Waarom zijn de energieprijzen zo gestegen?

Algemeen

Dit komt vooral door een wereldwijde en explosieve stijging van de gasprijs. Aardgas is razendsnel duurder geworden omdat wereldwijd meer gas gebruikt is door het snel aantrekken van de economie na de coronacrisis. Ook is er meer gas gebruikt om elektriciteit op te wekken omdat windmolens en waterkracht door ongunstige weersomstandigheden minder konden leveren.

Tenslotte is er ook minder aardgas beschikbaar omdat Noorwegen en Rusland onder andere door onderhoud minder gas konden leveren.

Heeft u ook moeite om uw energierekening te betalen? Kijk of u recht heeft op de energietoeslag van 800 euro!

Algemeen

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekening moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag.

De energietoeslag is een bedrag van 800 euro. U krijgt het geld als uw inkomen rond het sociaal minimum is.
Werkt u, maar verdient u niet veel? Vraag energietoeslag aan bij de gemeente waar u woont.

Gemeente Raalte

Gemeente Olst/Wijhe

Doe dat ook als u niet zeker weet of u er recht op heeft. U merkt vanzelf of u de toeslag krijgt. Als u teveel verdient, dan wordt uw aanvraag afgewezen. U ontvangt dan geen toeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen.

Krijgt u een uitkering? Dan hoeft u de toeslag niet aan te vragen. U krijgt de 800 euro automatisch op uw bankrekening.

De energietoeslag heeft geen invloed op uw uitkering. Die verandert er niet door. Ook uw huur-, zorg of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde.