Huur betalen

U huurt een woning bij SallandWonen. We hebben hiervoor afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. En deze overeenkomst is door ons beiden ondertekend. In de huurovereenkomst staat dat de huur van uw woning elke maand vóór de eerste dag van de nieuwe maand betaalt moet zijn aan SallandWonen.

Veel gevraagd over Huur betalen

Hoe hoog mag de huur van mijn woning zijn?

Algemeen

Hoe hoog de huur van uw woning mag zijn, wordt bepaald door de punten van uw woning. Het aantal punten zegt iets over de kwaliteit van uw woning. Het puntentotaal bepaalt dus hoe hoog de maximale huurprijs mag zijn. Een hogere huurprijs mogen wij niet vragen, een lagere wel.

Een woning krijgt punten voor meer:

  • de oppervlakte van de woning
  • het aantal verwarmde kamers
  • het energielabel
  • de grootte van het balkon of tuin
  • het soort woning (eengezinswoning of etagewoning)
  • de WOZ-waarde

Voor meer informatie kunt u kijen op de website van de overheid

Op welke datum schrijven jullie mijn huur via automatische incasso af?

Algemeen

U heeft de keus uit 2 betaalmomenten: op de 1ste dag van de maand of op de 25ste dag van de maand, voorafgaand aan de maand die het betreft.

Let u erop?
Bij beide geldt: als de 1ste of de 25ste in het weekend óf op een feestdag valt, dan wordt de huur de eerstvolgende werkdag van uw rekening afgeschreven.

Op welke manier kan ik de maandelijkse huur betalen?

Algemeen

De meeste huurders betalen hun huur automatisch (via automatische incasso) dan wordt uw huur automatisch afgeschreven van uw rekening. U betaalt de huur voorafgaand aan de betreffende maand. Nieuwe huurders tekenen hiervoor een machtiging gelijktijdig met de huurovereenkomst. 

U heeft de keus uit 2 incasso dagen.  Op de 1e werkdag van de betreffende maand. Of een week eerder, de 25e dag voorafgaand aan de betreffende maand. SallandWonen werkt niet met acceptgiro's.

Automatische incasso: 
Automatisch uw huur betalen is de makkelijkste manier om het juiste bedrag op tijd te betalen. U hoeft er zelf niet op te letten dat u op tijd betaalt. En wij zorgen er voor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven.

Betaalt u uw huur nog niet automatisch? En wilt u dit wel doen? Of wilt u uw bankrekeningnummer wijzigen?

  • dit regelt u direct door zelf  in te loggen op 'Mijn SallandWonen'. 
  • of mail uw verzoek voor een automatische incasso naar klantencentrum@sallandwonen.nl

Let op: als u dit regelt voor de 18e van de maand, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw opdracht na de 18e? Dan start de automatische incasso een maand later.

IDEAL
Door in te loggen op 'Mijn SallandWonen' kunt u zien wat uw openstaande saldo is, en kunt u het openstaande saldo direct via IDeal  betalen. 

Internetbankieren
U kunt uw huurbetaling aan ons overmaken op rekeningnummer 
NL 31 BNGH 02850 44 869. Vermeld uw adres in de omschrijving.

Wat is een subsidiabele huurprijs?

Algemeen

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huur van de woning, en een deel van de servicekosten (maximaal € 48,00). De belastingdienst maakt gebruik van die subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag. Zij noemen dit ook wel de rekenhuur.

Wat is het bankrekeningnummer van SallandWonen waarop ik mijn huur moet overmaken?

Algemeen

U kunt de huur overmaken via internetbankieren. Ons bankrekeningnummer is NL31 BNGH 0285 0448 69 ten name van SallandWonen. Vermeldt in de omschrijving uw woonadres.

Let er wel op dat de huur vóór de 1e dag van de maand betaald moet zijn, en dat u de juiste huurprijs betaald. 

Mijn huur is dubbel afgeschreven, kan ik een termijn teruggeboekt krijgen?

Algemeen

Als er een termijn per automatische incasso is afgeschreven, kunt u uw bank binnen 30 dagen opdracht geven om dit bedrag te storneren. Dit is de snelste manier om het bedrag weer op uw rekening bij te schrijven.

Heeft u zelf de huurbetaling gedaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze incassoconsulenten via of via telefoonnummer 0572- 348 348

Ik wil mijn huur niet meer betalen met de automatische incasso. Wat moet ik nu doen?

Algemeen

U kunt hiervoor mailen naar incasso@sallandwonen.nl. Is uw verzoek voor de 18e van de maand bij ons binnen? Dan stopt de automatische incasso al de volgende maand.  

Let op: Heeft u niet SallandWonen, maar uw bank opdracht gegeven om de huur maandelijks over te maken? Dan kunt u deze betaling zelf bij uw bank stopzetten.

Heeft u de huur opgezegd? Dan stopt de automatische incasso vanzelf. U betaalt tot en met de dag die in de opzeggingsbrief vermeld staat. 

Ik wil mijn huur via een automatische incasso betalen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

  • u regelt dit direct zelf door in te loggen op 'Mijn SallandWonen'. 
  • of mail uw verzoek voor een automatische incasso naar incasso@sallandwonen.nl


Als u dit regelt vóór 18e van de maand dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw opdracht ná de 18e? Dan start de automatische incasso een maand later. Als de huurprijs in de toekomst veranderd, hoeft u niets te doen. Dat wordt dan automatisch geregeld.

Ik weet niet hoeveel geld ik elke maand heb en hoeveel geld ik elke maand moet betalen. Kan iemand mij helpen om dat uit te zoeken?

Algemeen

SallandWonen werkt samen met verschillende instanties die u daarbij goed kunnen helpen.

Woont u in de gemeente Raalte?
dan kunt u hulp vragen bij Humanitas Raalte, bereikbaar via 06 - 48 16 10 70 of via email: ta.raalte@humanitas.nl
of ga naar de website van de gemeente Raalte voor informatie over hulp bij thuisadministratie.

Woont u in de gemeente Olst-Wijhe?
dan kunt u hulp vragen bij "Financiën De Baas", bereikbaar via 0570 - 54 73 50 of via de website van Financiën De Baas.
of ga naar de website van gemeente Olst-Wijhe.

Algemeen
U kunt ook gebruik maken van de website van het Nibud  U kunt daar uw gegevens invoeren voor een persoonlijk budgetadvies.

Waarvoor betaal in maandelijks?

Algemeen

U betaalt de huurprijs van uw woning, de netto huur (ook wel kale huur genoemd) en een klein bedrag voor de glasverzekering.

Woont u in een appartement? Dan betaalt u ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u voor bijvoorbeeld de verlichting en het schoonhouden van de algemene ruimtes in uw woongebouw.

De huur, de verzekerings- en de servicekosten samen noemen we de bruto huur. 

Heeft u een zonnepanelencontract? Dan betaalt u tegelijktertijd met de bruto huur ook de voorschotskosten voor de zonnepanelen. 

Ik heb een huurachterstand, wat moet ik doen?

Algemeen

Wacht niet, maar neem zo snel mogelijk contact op onze incassoconsulenten.
U kunt bellen met 0572- 348 348, maar u kunt ook mailen naar incasso@sallandwonen.nl.

Dan zoeken we samen naar een oplossing die het beste bij u past.

Het kan zijn dat we een betalingsregeling met u afspreken of u adviseren om contact op te nemen met een hulpverlenende instantie. Zo voorkomt u vervelende aanmaningsbrieven en dure incassokosten.

Met welke instanties werken jullie samen als het gaat om betalingsproblemen?

Algemeen

SallandWonen werkt samen met verschillende instanties. Bekijk in het overzicht: de sociale kaart, welke instanties u ondersteuning kunnen bieden op allerlei gebied.

Hoe krijg ik inzage in mijn huurbetalingen aan SallandWonen?

Algemeen

Dit ziet u  in uw financieel overzicht. Door in te loggen op "Mijn SallandWonen" ziet alle betalingen die u gedaan heeft, en wat u nog moet betalen. 

Tijdelijke huurkorting

Algemeen

In uitzonderlijke situaties die schrijnend zijn, is het soms mogelijk om een tijdelijke huurkorting te krijgen. Is uw inkomen plotseling gedaald en kunt u geen aanspraak maken op andere regelingen? En kunt u daardoor uw huur niet meer betalen? Geef dat aan. Wij beoordelen dan wat de best passende oplossing is, mogelijk is dit een tijdelijke huurkorting.

huurgewenning

Algemeen

Verzoeken wij u om te verhuizen, bijvoorbeeld omdat uw woning gesloopt gaat worden? Dan is huurgewenning en informatie over de voorwaarden onderdeel van de afspraken die we met u maken. U kunt huurgewenning niet zelf aanvragen.