Huurbevriezing

Huurbevriezing betekent dat u geen huurverhoging krijgt, maar uw huurprijs het zelfde blijft. 

Als u een laag inkomen heeft, en uw huur hoger is dan EUR 633,25, heeft u misschien recht op huurbevriezing. U moet dit zelf aanvragen bij ons.  

In de onderstaande vragen vindt u meer informatie. 

Veel gevraagd over Huurbevriezing

Wat is huurbevriezing?

Algemeen

Huurbevriezing betekent dat u geen huurverhoging krijgt op 1 juli. Maar dat uw huurprijs hetzelfde blijft.

Wanneer heb ik recht op huurbevriezing bij SallandWonen?

Algemeen

Kies onder welke huurgroep u valt en lees verder over de voorwaarden die daar bij horen (let op het gaat hier om uw huidige kale huurprijs, niet de nieuwe huurprijs na 1 juli 2022)

A-        huidige kale huur van € 633,25 tot en met € 763,47

B-        huidige kale huur hoger dan € 763,47

A - heeft u een huidige kale huur van € 633,25 tot en met € 763,47? én een laag inkomen?
Kies het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat.
Doorloop daarna vraag 2 en 3 die hieronder staan.

Tabel huurbevriezing


Heeft u bij vraag 2 en 3 beide ja ingevuld?  Dan komt u misschien in aanmerking voor huurbevriezing. Stuur dan vóór 1 juli 2022 een verzoek om in aanmerking te komen voor huurbevriezing naar incasso@sallandwonen.nl. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op en samen bekijken wij uw situatie.

B - Is uw huidige kale huur hoger dan € 763,47?
Woont u in een sociale huurwoning met een kale huur boven de € 763,47 en een iets hoger inkomen?
Bekijk dan of één van onderstaande situaties geldt voor u?

  • Alleenstaand, jaarinkomen 2021 tussen € 24.075  en € 27.600
  • Samenwonend, jaarinkomen 2021 tussen € 32.675 en € 38.325
  • Gezin (3 of meer personen), jaarinkomen 2021 tussen € 32.675 en € 45.015

Is het antwoord bij een van de vragen ja? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurbevriezing. Stuur dan vóór 1 juli 2022 een verzoek om in aanmerking te komen voor huurbevriezing naar incasso@sallandwonen.nl.

Is SallandWonen verplicht om huurverlaging en huurbevriezing te geven?

Algemeen

Nee, dit is geen verplichting vanuit de overheid. Maar SallandWonen heeft er voor gekozen om al vanaf 2019 het Sociaal Huurakkoord,  dat destijds gesloten is tussen Aedes en de Woonbond, te volgen. 

Controleert SallandWonen mijn inkomen bij mijn verzoek tot huurverlaging of huurbevriezing?

Algemeen

Ja, om uw verzoek te kunnen beoordelen moet u bewijsstukken inleveren:

  • . Een inkomensverklaring 2021 (op te vragen bij de Belastingdienst ná 1 juni 2022)
  •   Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (deze BRP kunt u verkrijgen bij uw gemeente). Met dit uittreksel toont u aan met hoeveel mensen er op uw adres zijn ingeschreven.

U hoeft die stukken niet meteen mee te sturen. U kunt wachten tot SallandWonen er om vraagt.