Huurverlaging

Woont u in een sociale huurwoning? Dan is het soms mogelijk om huurverlaging aan te vragen. 
Dit kan alleen als u met uw inkomen wel recht heeft op huurtoeslag, maar uw huur te hoog is. Uw huur is te hoog als uw toeslaghuur boven de huurtoeslaggrens ligt. De huurtoeslaggrens is in 2022 € 763,47. 
Maak een proefberekening en kijk of u huurverlaging aan kunt vragen. Let op! Vul niet uw werkelijke huur in, want die is te hoog voor huurtoeslag. Maar vul als kale huur € 762,- in en bij servicekosten € 0,-.

Heeft u de proefberekening van de huurtoeslag al gemaakt? En denkt u dat u huurverlaging aan kunt vragen? Stuur een mail naar incasso@sallandwonen.nl of bel ons op telefoonnummer 0572 - 348 348. 

Veel gevraagd over Huurverlaging

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een huurverlaging?

Algemeen

Het hangt af van uw kale huur,  de samenstelling van uw huishouden en uw (gezamenlijk) inkomen of u in aanmerking komt voor huurverlaging. Neem contact met ons op. 

Is SallandWonen verplicht om huurverlaging en huurbevriezing te geven?

Algemeen

Nee, dit is geen verplichting vanuit de overheid. Maar SallandWonen heeft er voor gekozen om al vanaf 2019 het Sociaal Huurakkoord,  dat destijds gesloten is tussen Aedes en de Woonbond, te volgen. 

Controleert SallandWonen mijn inkomen bij mijn verzoek tot huurverlaging of huurbevriezing?

Algemeen

Ja, om uw verzoek te kunnen beoordelen moet u bewijsstukken inleveren:

  • . Een inkomensverklaring 2021 (op te vragen bij de Belastingdienst ná 1 juni 2022)
  •   Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (deze BRP kunt u verkrijgen bij uw gemeente). Met dit uittreksel toont u aan met hoeveel mensen er op uw adres zijn ingeschreven.

U hoeft die stukken niet meteen mee te sturen. U kunt wachten tot SallandWonen er om vraagt.