Huurverlaging

Wet éénmalige Huurverlaging 2023

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. In 2023 gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen én wonen in een sociale huurwoning. De verlaging staat in de wet.

Hieronder vindt u meer informatie over deze éénmalige huurverlaging.

Krijg ik huurverlaging?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U huurt al op 1 maart 2023 de woning, waarvoor u het verzoek tot huurverlaging doet.
 • U huurt een sociale huurwoning. 
 • De kale huur van uw sociale huurwoning is hoger dan € 575,03;
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 bruto per jaar. Of € 24.600 als u AOW krijgt.
 • U woont met 2 of meer personen. En uw gezamenlijk inkomen is lager dan € 30.270 bruto per jaar.  Of € 32.730 wanneer minstens één van u AOW krijgt.

Let op: heeft u inwonende kinderen die op 1 maart 2023 jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

Voldoet u aan alle voorwaarden?
Dan verlagen wij uw kale huur vanaf 1 juli naar € 575,03.

Wat moet u doen om huurverlaging te krijgen?
Als u in 2021 al een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons als u hiervoor in aanmerking komt.

Hoe weet SallandWonen dat u in aanmerking komt?
De Belastingdienst geeft ons informatie in welke categorie uw inkomen valt. Dit doet de Belastingdienst met uw inkomen over 2021. De Belastingdienst vertelt ons niet het bedrag dat u in 2021 hebt verdiend, maar in welke inkomenscategorie u valt: laag, midden of hoog. 

Telt het inkomen van thuiswonende kinderen mee?
Voor de grootte van uw huishouden tellen alle inwoners mee, ook kinderen. Maar gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Pas vanaf 27 jaar of ouder, telt het inkomen mee.

Hoe en wanneer informeren wij u over de huuraanpassing 2023?
U wordt schriftelijk geïnformeerd. 
Wanneer hangt af van uw situatie.  Er zijn verschillende situaties, dit zijn:

 • Volgens uw inkomen 2021 heeft u GEEN recht op huurverlaging.
  -Dan ontvangt in april ons voorstel tot huuraanpassing per 1 juli 2023
 •  Uw kale huur is nu HOGER dan € 575,03 en volgens uw inkomen 2021 heeft u recht op éénmalige huurverlaging.
  - U ontvangt dan in april eerst een brief van ons met informatie over de éénmalige huurverlaging.
  - En in mei ons voorstel tot huurverlaging per 1 juli 2023. 
 • Uw huidige kale huur is nu LAGER dan € 575,03, en volgens uw inkomen 2021 heeft u recht op éénmalige huurverlaging.
  - Dan ontvangt u in april ons voorstel tot huuraanpassing per 1 juli 2023. De huur wordt in dat geval verhoogd met 2,3%,
  maar uw kale huurprijs wordt nooit hoger dan € 575,03.  Daarnaast ontvangt u in april ook van ons een brief met informatie over de éénmalige huurverlaging. 

Goed om te weten: De kans is groot dat u in april op dezelfde dag meerdere brieven van ons ontvangt. Betaalt u servicekosten, dan ontvangt u ook de afrekening over 2022 van ons. Helaas kunnen we niet voorkomen dat u meerdere brieven tegelijk van ons ontvangt.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

-  Wordt uw huur verhoogd? Dan krijgt u vóór 1 mei een brief van ons. 

-  Heeft u recht op huurverlaging? Dan krijgt u in mei een brief van ons. 

Goed om te weten:
Helaas kunnen we niet voorkomen dat u meerdere brieven van ons ontvangt. Betaalt u servicekosten, dan ontvangt u ook de afrekening over 2022 van ons. 

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

De huurverlaging gaat in op 1 juli 2023, wanneer u:

- tot de categorie hoort die al in 2021 een laag inkomen had,
- én wij van de Belastingdienst uw inkomenscategorie hebben ontvangen.

Doet u zelf het verzoek om huurverlaging omdat u na 2021 wel een laag inkomen heeft?
Dan gaat de huurverlaging in op de 1e dag van de 2e maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel aan u is verstuurd.

Bijvoorbeeld:

Op 1 augustus vraagt u om huurverlaging
uiterlijk 21 augustus ontvangt u van ons het huurverlagingsvoorstel
1 oktober gaat dan de huurverlaging in.

Hoe en wanneer kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging? Dan kunt u het aanvragen bij ons. 
Dat kan vanaf 1 maart 2023. Dat is het moment dat de wet ingaat. Tot 31 december 2024.

Wat moet u meesturen met uw verzoek:

 • Een huishoudverklaring. Dat is een door u zelf opgestelde en ondertekende verklaring over uw huishouden: Het totaal aantal personen, waarvan het aantal inwonende kinderen. Met de leeftijden van de kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 27 jaar). Dit kan zijn salarisstroken, overzicht van uw uitkering of een verklaring van uw boekhouder (als u zzp’er bent).

Bij wie vraag ik de huurverlaging aan?
Dat kan bij SallandWonen. Mail uw verzoek naar incasso@sallandwonen.nl met de daarbij behorende informatie. Zet bij de mail duidelijk uw naam en adres met daarbij de vermelding dat het om een aanvraag éénmalige huurverlaging gaat.

U ontvangt na uw verzoek binnen 3 weken een voorstel tot verlaging of een afwijzing van ons.

Hulp nodig? Neem dan contact met onze financieel huurconsulent op. Bellen kan via 0572 348 348 of stuur een email naar incasso@sallandwonen.nl.

Ik had in 2021 geen laag gezinsinkomen maar nu wel. Kom ik voor huurverlaging in aanmerking?

Algemeen

Die mogelijkheid is er. U moet dan zelf een verzoek doen bij ons. 

U komt in aanmerking:

 • Als uw gezamenlijk inkomen in 2021 niet laag was, maar nu wel.
 • Als u op 1 maart 2023, de woning waarvoor u het verzoek doet, al huurde.
 • Als u kunt bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de zes maanden voorafgaand aan uw verzoek laag was (maximaal 120% van het sociaal minimum). Dit houdt in:
  • U woont alleen. En uw bruto-inkomen is het afgelopen half jaar lager dan € 11.625,- of € 12.300,- als u AOW krijgt.
  • U woont met 2 of meer personen. En uw gezamenlijk bruto-inkomen is het afgelopen half jaar lager dan € 15.135,-  of € 16.365,- wanneer minstens één van u AOW krijgt.

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging? Dan kunt u het aanvragen bij ons. Hoe en wanneer u dat kunt doen, leest u in de volgende vraag: 'Hoe en wanneer kan ik huurverlaging aanvragen'.  

Ik ga (na 1 maart 2023) verhuizen. Heb ik op mijn nieuwe adres ook recht op huurverlaging?

Algemeen

Nee, u heeft geen recht op huurverlaging als u na 1 maart 2023 in uw woning bent komen wonen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor huurverlaging is dat u op 1 maart 2023 op het adres woont, waarvoor u huurverlaging aanvraagt.

 

Controleert SallandWonen mijn inkomen bij mijn verzoek tot huurverlaging en huurbevriezing?

Algemeen

Ja, we controleren dat. 
Om uw verzoek te kunnen beoordelen moet u bewijsstukken aanleveren:

 • Een inkomensverklaring 2022 van u en uw medebewoners (deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst ná 1 juni 2023).
  Let op:
   -  Bij de aanvraag voor huurverlaging tellen inkomens van inwonende kinderen die op 1 maart 2023 jonger zijn dan 27 jaar niet mee.
    - Bij de aanvraag voor huurbevriezing tellen de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar tot € 21.422,- (bruto) niet mee. Het inkomen daarboven telt wel mee.
 • Een actueel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (deze BRP kunt u verkrijgen bij uw gemeente). Op dit uittreksel moeten alle ingeschrevenen met naam en geboortedatum zichtbaar zijn, niet alleen van de hoofdbewoner.

  Welk deel van de huur wordt verlaagd bij de huurverlaging?

  Algemeen

  Krijgt u huurverlaging? Dan verlagen wij de kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.

  Let op: de huur die u maandelijks aan SallandWonen betaalt kán hoger zijn dan uw kale huur. De kosten voor zonnestroom en servicekosten (voor schoonmaak en elektra van de algemene ruimten in een woongebouw) zitten niet in de kale huur. En tellen dus niet mee met de berekning van de huurverlaging.

  Hoe weet ik wat mijn kale huur is?

  Algemeen

  Ieder jaar krijgt u een brief over de huuraanpassing. Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat de mogelijke servicekosten zijn.

  Uw huuropbouw vindt u ook terug in ‘Mijn SallandWonen’. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur.

  Heeft de huurverlaging invloed op de huurtoeslag die ik ontvang?

  Algemeen

  De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, hoeveel personen er in huis wonen en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u ná de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Het doel van de wet is wel dat u erop vooruit gaat. De overheid verwacht dat uw netto huur ongeveer met 20-25 euro daalt per maand.

  Op verzoek van de Belastingdienst gaat SallandWonen de nieuwe huurbedragen per 1 juli in de maand mei aan hen door te geven.

  Let wel op dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de huurprijs die bekend is bij de Belastingdienst waarover u huurtoeslag ontvangt.

  De buren krijgen wel huurverlaging maar ik niet. Hoe kan dat?

  Algemeen

  Huurprijzen van huizen die op elkaar lijken, kunnen (sterk) verschillen. Bijvoorbeeld doordat mensen met andere afspraken zijn gaan huren. En/of omdat er binnen de huizen kleine en grote verschillen zijn. Het kan ook dat uw buren een ander inkomen hebben. Of met meer personen in een huis wonen.

  Wordt de huurverlaging terug gedraaid, als ik volgend jaar meer ga verdienen of met meer of minder personen ga wonen?

  Algemeen

  De huurverlaging kan niet teruggedraaid worden als u na 2021 meer gaat verdienen. Of met meer of minder personen gaat wonen.

  Let op: de servicekosten worden mogelijk wel aangepast tijdens de jaarlijkse huuraanpassing. Dit kan dus betekenen dat uw huurbedrag wel iets hoger kan zijn.

   

  Kan mijn huur worden verhoogd na een huurverlaging?

  Algemeen

  Als dit jaar uw huur verlaagd is vanuit de ‘wet huurverlaging 2023’, dan kan uw huur in hetzelfde jaar niet verhoogd worden. Eventuele huurverhogingen door werkzaamheden aan uw woning gaan dan in het nieuwe jaar in.
  Gaat u verhuizen? Deze afspraak geldt niet voor een andere huurwoning.

  Wat is een geliberaliseerd huurcontract? En waarom komt men dan niet in aanmerking voor de huurverlaging?

  Algemeen

  Een geliberaliseerd huurcontract is van een vrijesectorwoning. De Wet eenmalige huurverlaging 2023 is alleen voor huurders die in sociale huurhuizen van corporaties wonen.

  Wat is een huishoudverklaring?

  Algemeen

  Een huishoudverklaring is door u zelf opgestelde en ondertekende verklaring over uw huishouden. In deze verklaring zet u het totaal aantal personen in uw woning, waarvan het aantal inwonende kinderen. Met de geboortedatum en de leeftijd van de kinderen.

  Kan ik bezwaar maken als SallandWonen mijn verzoek tot huurverlaging afwijst?

  Algemeen

  Ja, dat kan. U kunt bij Huurcommissie een uitspraak vragen als u vindt dat de huuur ten onrechte niet verlaagd is of te weinig wordt verlaagd.