Zelf klussen

Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. U moet hiervoor wel altijd schriftelijk toestemming aanvragen bij SallandWonen.

We gaan er van uit dat de gewenste aanpassing een verbetering is. De aangebrachte voorzieningen of wijzigingen mogen er namelijk niet toe leiden dat de woning moeilijker verhuurbaar wordt of zelfs in waarde daalt. Ook moeten de aanpassingen vakkundig en veilig worden uitgevoerd. Daarom zijn er een aantal spelregels opgesteld.

Veel gevraagd over Zelf klussen

Hoe vraag ik toestemming om zelf een verandering aan te brengen?

Dit kunt u digitaal aanvragen door in te loggen op 'Mijn SallandWonen' via de direct regelen-knop "Woningaanpassing". Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Als we nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen we contact met u op.  

Als u toestemming krijgt van SallandWonen, dan weet u zeker dat uw aanpassing voldoet aan de eisen van veiligheid en kwaliteit en/of er voor de aanpassing een vergunning van de gemeente moet worden aangevraagd.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dat bij jullie aanvragen?

SallandWonen plaatst geen verhoogd toilet of beugels. U kunt zelf  een dubbele closetzitting aanschaffen. Ook de beugels mag u zelf aanbrengen, hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen. Wel vragen we u zoveel mogelijk in de voeg te boren, en niet in de tegels.

Kan SallandWonen ook de aanpassing aan mijn woning uitvoeren?

In sommige gevallen is dat mogelijk. Het voordeel daarvan is dat wij daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op ons nemen. Maar als u gaat verhuizen, krijgt u geen vergoeding voor de aanpassing. De aanpassing hoort dan bij de woning.

Wie onderhoudt de aanpassingen aan mijn woning?

De aanpassingen of nieuwe voorzieningen vallen onder uw verantwoordelijkheid. Dat geldt ook als u toestemming heeft voor de aanpassingen. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor zowel onderhoud aan of gelijkwaardige vervanging van uw aanpassingen voor uw eigen rekening zijn.

Ik heb aanpassingen aan mijn woning gedaan, en ga nu verhuizen. Wat nu?

Als u uw huur opzegt, wordt bij de voorinspectie uw woning bekeken door een van onze opzichters. Als blijkt dat de aanpassing naar oordeel van onze opzichter niet volgens de gestelde voorwaarden is aangebracht, dan krijgt u van ons het verzoek om de aanpassing ongedaan te maken en eventuele schade te herstellen. Voldoet het naar oordeel van onze opzichter aan de voorwaarden en verkeert het in een goede staat van onderhoud, dan mag deze aanpassing blijven zitten.

Mocht uw woning naar onze mening in waarde zijn gestegen dankzij de nieuwe voorziening, dan betalen wij u in sommige gevallen een vergoeding bij verhuizing. Daarvoor moet u de factuur bij ons leveren. De hoogte van de vergoeding is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de aanpassing. De beslissing hierover en de hoogte van de vergoeding, stellen we vast op het moment dat u de huur opzegt. Mocht u bij de verhuizing de aanpassing mee willen nemen, dan kan dat natuurlijk ook. U moet er dan wel voor zorgen dat de oorspronkelijke voorziening wordt teruggeplaatst.

Hoe is mijn woningaanpassing verzekerd?

Heeft u zelf een aanpassing in uw huurwoning aangebracht? Bijvoorbeeld een luxe badkamer of extra keukenkastjes? Dan zijn deze NIET verzekerd via de opstalverzekering van SallandWonen. Deze, door huurders aangebrachte woningaanpassingen noemen wij huurdersbelangen. Deze huurdersbelangen kunt u meeverzekeren op uw eigen inboedelverzekering. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Mag ik een zonnescherm plaatsen?

Woont u in een appartementencomplex?Dan kunt u hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Er kunnen namelijk regels zijn waaraan uw zonnescherm moet voldoen, in verband met het aangezicht van het complex.

Woont u in een eengezinswoning? Dan mag u alleen een zonnescherm plaaten op een gemetselde gevel. U mag niet in het hout of kunststof boren, en het liefst alleen in de voegen ipv in de stenen. Houd u er rekening mee dat u zelf het zonnescherm (tijdelijk) dient te verwijderen bij eventueel toekomstig onderhoud door SallandWonen.

Mag ik een slimme thermostaat laten plaatsen?

U kunt hiervoor een aanvraag indienen. De kosten van eventuele CV storingen die door de slimme thermostaat worden veroorzaakt, zijn voor uw eigen rekening.

Mag er een clavisio sleutelkluis geplaatst worden bij mijn voordeur, zodat de zorg naar binnen kan?

Ja, hiervoor geven wij altijd toestemming. Wel dient de clavisio op een plek geplaatst worden waar deze geen andere werkzaamheden of doorgang belemmert.

Mag ik een houtkachel plaatsen?

Nee, dit is niet toegestaan. De reden hiervoor is dat houtkachels regelmatig zorgen voor overlast van omwonenden. Ook is het voor SallandWonen niet mogelijk om toezicht te houden op de veiligheid van deze kachels.