Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik deze afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorlopig bedrag voor de servicekosten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten.

Betaalde u teveel? Dan krijgt u geld terug.
Zijn de werkelijke kosten hoger dan de door u betaalde bedragen? Dan betaalt u bij.

Een overzicht van de werkelijke kosten en de door u al betaalde bedragen staan op uw afrekening. Deze ontvangt u  jaarlijks voor 1 juli.

Kan ik bezwaar maken tegen de reguliere huurverhoging of aanpassing van de servicekosten?

Algemeen

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat. Bent u van mening dat uw huurprijs onjuist is dan kunt u bezwaar maken.  Er zijn een paar situaties waarin u bezwaar kunt maken.

  • Uw huuraanpassing is hoger dan mag volgens de wet.
  • Uw huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
  • Er zit een fout in uw huuraanpassingsvoorstel.
  • U kreeg het huuraanpassingsvoorstel niet vóór 1 mei.
  • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd. Dat komt omdat er ernstige onderhoudsproblemen zijn die nog niet zijn opgelost. 

U kunt een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn. Wij vullen uw bezwaarschrift aan met onze mening. En sturen dit binnen zes weken door naar de Huurcommissie.

Let op: ook als er onderhoudsproblemen zijn, moet u de huurverhoging betalen. Heeft u een klacht over onderhoud? Deze kunt u hier melden.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Algemeen

Nee, de afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

Vaak is dit mogelijk. Belt u ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Betaalt Sociale Zaken uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. In alle andere gevallen maken wij de uitbetaling over op het rekeningnummer waarvan de huur wordt betaald.