Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Betaalt Sociale Zaken uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. In alle andere gevallen maken wij de uitbetaling over op het rekeningnummer waarvan de huur wordt betaald.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Vaak is dit mogelijk. Belt u ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Nee, de afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik deze afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten staan onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening welke u jaarlijks voor 1 juli ontvangt.

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de huurprijs of servicekosten. Wat kan ik doen?

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat. Daarin staat vermeld wat u kunt doen als u het oneens bent met de huurverhoging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Huurcommissie.