Veilige Woning

Wij vinden veilig wonen belangrijk. 

Open verbrandingstoestellen: We hebben de bewoners, waarvan we vermoeden dat hij of zij nog een of meerdere open verbrandingstoestellen in de woning heeft, een brief gestuurd. Waarin we onze zorg uiten en te wijzen op de gevaren van deze toestellen. Daarbij deden we hen het voorstel om de geiser of gaskachels te verwijderen en CV-installatie aan te leggen tegen een huurverhoging. Wil de huurder dit niet? Dan plaatsen wij een CO-melder (koolmonoxidemelder). 

Heeft u hierover geen brief gehad? Maar heeft u wel een open verbrandingstoestel in uw woning en wilt u hier (alsnog) van af?  
Dan kunt u een verzoek indienen om de geiser of gaskachel te vervangen voor een CV-ketel via

de direct regelen-knop "Woningaanpassing"

Inbraakveiligheid
Daarnaast zorgen we met deugdelijk hang- en sluitwerk dat de woning inbraakveilig is.  (goede sloten en sleutelplan)

Veel gevraagd over Veilige Woning

Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen is verlopen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Ontving u in het verleden het Politiekeurmerk Veilig Wonen  (PKVW)  en wilt u deze verlengen? Dan kunt u dit zelf regelen. Zowel de kosten van het certificaat als de aanpassingen die nodig zijn, betaalt u zelf. Kijkt voor meer informatie op de website van Politiekeurmerk.

Wat doen jullie met een woning waar nog een geiser of gaskachel in zit?

Algemeen

We willen deze woningen veiliger maken door deze open verbrandingstoestellen te vervangen voor een CV-ketel. SallandWonen is daarom bezig om stapsgewijs de geisers en gaskachels uit de woningen te halen. Dat doen we op het moment als de woning van huurder wisselt, maar ook planmatig in fases.

Huurders in woningen die nog geen CV-installaties hebben, hebben we een brief gestuurd waarin we onze zorg uiten en te wijzen op de gevaren van deze toestellen. Daarbij doen we hen het voorstel om de geiser of gaskachels te verwijderen en CV-installatie aan te leggen tegen een huurverhoging. Wil de huurder dit niet? Dan plaatsen wij een CO-melder (koolmonoxidemelder).

Heeft u nog een geiser of gaskachel? En wilt u er alsnog vanaf?
Dan kunt u een verzoek indienen om de geiser of gaskachel te vervangen voor een CV-ketel. Dat kan via

de direct regelen-knop "Woningaanpassing"

Kan ik centrale verwarming (CV) in mijn woning krijgen?

Algemeen

Dat kan als dit technisch mogelijk is. Wilt u dit aanvragen? Dit regelt u makkelijk en snel via

de direct regelen-knop "Woningaanpassing"

. In de aanvraag ziet u wat de bijbehorende huurverhoging is. 

Wat is een open verbrandingstoestel?

Algemeen

Een open verbrandingstoestel is een kachel, cv-ketel of een geiser waarvan de verbrandingskamer (het ‘vlammetje’) NIET is afgesloten. Dit type toestellen krijgt zuurstof die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waarin het zich bevindt. Een gesloten verbrandingstoestel haalt de zuurstof door een buis van buiten. Daardoor is de kans op koolmonoxide bij gesloten toestellen nagenoeg uitgesloten, maar bij open verbrandingstoestellen aanwezig. 

Wat kan ik doen bij inbraakschade?

Algemeen

U kunt ons bellen, wij sturen zo snel mogelijk onze vakman voor een (voorlopige) reparatie. We zorgen ervoor dat u uw woning weer kunt afsluiten.

Stuurt u binnen 2 weken wel het procesverbaal van de Politie aan ons op? Dan zijn de reparatiekosten van het slot voor onze rekening. Doet u dat niet? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Is er iets gestolen? Neem hierover contact op met uw eigen inboedelverzekering.

Het rode lampje aan de zijkant van mijn rookmelder knippert, wat moet ik doen?

Algemeen

De hoofdschakelaar van het elektra moet even uitgezet worden. De rookmelder reset zich dan. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op.

Mijn rookmelder heeft een ingebouwde batterij. Wanneer wordt deze vervangen?

Algemeen

De (nieuwe) rookmelders hebben een ingebouwde batterij die tien jaar mee gaat. Dit betekent dat na tien jaar de complete rookmelder vervangen wordt door een nieuwe. Aan de zijkant of onderkant vindt u een sticker met daarop de datum waarop de rookmelder vervangen moet worden. Moet de rookmelder bijna vervangen worden? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u langs om een nieuwe te plaatsen.

Hoe maak ik mijn rookmelder schoon en kan ik mijn rookmelder testen?

Algemeen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Het kan zijn dat een rookmelder een ongewenst alarm geeft doordat de rookmelder reageert op bijvoorbeeld stof in combinatie met een grote luchtcirculatie.

Maak daarom de rookmelder minstens twee keer per jaar goed schoon. Dit doet u door het stof met een stofzuiger weg te zuigen.

U kunt meer informaite vinden in het :

Gebruiksvoorschrift rookmelders

Zijn mijn rookmelders aan elkaar gekoppeld?

Algemeen

Rook- en hittemelders worden tijdens het onderhoud dat wij in de periode 2018-2020 aan onze rookmelders doen, gekoppeld aan elkaar.

Dat betekent dat als één melder signaleert, alle in de woning aanwezige melders een luid geluidsignaal zullen geven. Bij melders die zijn aangesloten op het lichtnet is de koppeling met draad tot stand gebracht.

Dit is bij nieuwbouwwoningen vanaf 2003 verplicht vanuit het bouwbesluit. Bij woningen met een bouwjaar 2003 of ouder is er geen verplichting om de rookmelders te koppelen. Toch heeft SallandWonen heeft ervoor gekozen de rook- en hittemelders in al onze woningen te koppelen.

Mijn rookmelder piept, wat moet ik doen?

Algemeen

Heeft u een nieuwe type rookmelder EI 650i RF of een EI3016i RF, met een lithium-accu? Deze rookmelders hebben een grote ronde knop in het midden. Hiervan kunt u de batterij/accu niet vervangen. Neem hiervoor contact op met SallandWonen.  

Kan ik een koolmonoxidemelder in mijn woning krijgen?

Algemeen

Daar waar open verbrandingstoestellen in de woning zijn én de zittende huurder deze niet wil vervangen door gesloten toestellen, plaatsen we koolmonoxidemelders in het vertrek waar het open toestel opgesteld staat. SallandWonen draagt hiervoor de kosten als het open verbrandingstoestel de hoofd(ruimte)verwarming is of als het toestel voor de warmtapwaterbereiding is en er geen andere (veilige) mogelijkheid is voor de bereiding van warm tapwater. Anders moet u het zelf betalen.

Ook plaatsen we daar waar nodig (als de vluchtroute door de keuken gaat) hittemelders in plaats van een rookmelder.

Mijn rookmelder hangt heel hoog, waardoor ik de batterij niet kan vervangen. Wat nu?

Algemeen

Hangt de rookmelder in de nok van uw woning waardoor u er niet bij kunt? Neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Waar horen rookmelders te hangen?

Algemeen

Per 1 juli 2022 moet op elke verdieping een rookmelder aanwezig zijn.
Dit geldt alleen als de verdieping onderdeel is van een vluchtroute omdat er een "verblijfsruimte" is.

Een zolder is niet automatisch een verblijfsruimte. Als er een vaste trap naar zolder gaat en een verblijfsruimte aanwezig is, hebben we daar als SallandWonen een rookmelder opgehangen. Als er een vlizotrap in de woning zit, dan is de zolder (normaal gesproken) niet als verblijfsruimte aangemerkt. En is deze ruimte ook geen onderdeel van de vluchtroute. Hier hoeft geen rookmelder te hangen