Inkomenstabel

Uw leeftijd en inkomen bepalen voor welke huurwoning u in aanmerking komt.
In de tabel hieronder ziet u wat passend toewijzen inhoudt bij uw inkomen.
De netto huur die u in de tabel ziet staan, is hoe hoog de huur van uw woning minimaal of maximaal mag zijn.

U kunt ook de Inkomenscheck gebruiken om te controleren voor welke huurwoning u in aanmerking komt. 

 

Inkomenstabel 2024 

Waar moeten corporaties in 2024 aan voldoen? 

Corporaties moeten aan minstens 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen met een huur onder de voor hen toepasselijke aftoppingsgrenzen (€650,43 of €697,07).
Ook is in de wet vastgelegd aan welke inkomensgroepen een corporatie haar sociale huurwoningen moet verhuren. Corporaties mogen een klein deel van het woningbezit vrij toewijzen. Deze vrije toewijzingsruimte gebruiken wij voor het huisvesten van huishoudens met een inkomen tussen de €47.699,- en
€52.671,- en wordt ingezet voor het huisvesten van urgente woningzoekenden.  

Om aan deze regels te kunnen voldoen, behoudt SallandWonen zich het recht voor bij de toewijzing (indien nodig) af te wijken van de bedragen in de tabel.