Huurwoning zoeken

Op deze pagina leest u over onze werkwijze van aanbieden en toewijzen van onze huurwoningen. 

 • Dagelijks worden op de website De Woningzoeker woningen geadverteerd die vrijkomen.
 • U kunt op maximaal twee woningen tegelijkertijd reageren.
 • Als u gereageerd heeft op een advertentie, ziet u direct uw positie. 
 • U ziet in de advertentie:
  • via welke module de woning wordt aangeboden
  • wat de inkomensgrens is, om te mogen huren
  • welke (toewijzing- of voorrangs) regels er gelden en onder welke voorwaarden
  • wat de reactietermijn is
  • hoeveel reacties er al zijn.

De woningen worden aangeboden via:

 • Wensmodule (zandlopertje: toegewezen op basis van inschrijfduur. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans.
 • Spoedmodule (dobbelstenen: via loting. Iedereen maakt evenveel kans. Inschrijfduur speelt geen rol) 
 • Vrije sector-module: (met huurprijzen boven de huurtoeslaggrens van € 879,67) 
 • Per direct te huur-module (wie eerst komt het eerst maalt) 

Onze werkwijze bij het toewijzen van een woning: 
SallandWonen neemt de prestatieafspraak uit 2021 mee in haar werkwijze over spoedwoningen:

 • Wij zetten 1/3 van de woningen in de spoedmodule volgens het afwegingskader.
 • Vervolgens wordt een deel van die woningen gelabeld voor woningzoekenden uit het eigen werkgebied. Dat betekent dat de woning alleen aan inwoners van gemeente Olst-Wijhe en Raalte worden toegewezen.
 • In totaal wordt 15% van de woningen van SallandWonen in 1 jaar geadverteerd in de spoedmodule met een advertentiebeperking. Dat betekent dat deze woningen in de spoedmodule dan alleen te huur zijn door woningzoekenden uit de eigen gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

Onze voorrangsregelingen blijven ook het zelfde. 

 • Zoals bij nieuwbouwwoningen. Hierbij bieden we vaak voorrang aan de inwoners van de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en/of aan onze huurders, die een huurwoning (van SallandWonen) achterlaten.
 • En blijft de voorrangsregeling bij kernbinding staan. Hiervoor hebben we per kleine kern met de individuele plaatselijke belangen afspraken over gemaakt. Dat is een regeling waarmee u voorrang krijgt op (een deel van de ) woningen uit een aantal kleine dorpen als u hier woont of werkt. In de woningadvertentie kunt u lezen wanneer de voorrangsregel geldt. 

Wat belangrijk is om te doen om voorrang te krijgen voor de kern waarin u woont of werkt:

De woningzoekende moet nu zelf bij zijn/haar inschrijfgegevens het dorp/(kleine)kern aanvinken, waar hij woont en/of werkt. Dat kan bij (activatie bij stap 6): ‘Binding met een plaats’.
Of later bij 'Profiel'/ 'Gegevens die van invloed zijn op uw positie op de kandidatenlijst' . Als u dit gedaan heeft, herkent het systeem u als voorrangkrijger op de advertentie.    

Let op: kijk wel goed naar de kernbindingvoorwaarden die hierbij gelden. U moet natuurlijk bij de toewijzing wel laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden! 

Extra voorwaarden

Het blijft voor ons mogelijk om extra voorwaarden te stellen in een advertentie bij:

 • seniorenwoningen: voor de leeftijd 65+ 
 • jongerenwoning: met leeftijd tussen 18 en 23 jaar
 • kleinere/middelgrote woningen, die geschikt zijn voor langer zelfstandig thuis wonen: waarbij huishoudgrootte telt of voorrang voor huurders die grote huurwoning achterlaten (doorstromen)
 • overige objecten, zoals parkeerplaatsen of bedrijfsruimten kunnen afzonderlijke voorwaarden gelden.

De urgentieregeling is komen te vervallen
Lees op De Woningzoeker hoe het nu werkt. 

Welke groepen matchen we binnen de Woningzoeker direct?  

 • Statushouders: deze nieuwkomers worden direct toegewezen door iedere corporatie. Woningen waarin statushouders worden gehuisvest worden ook zo geregistreerd.
 • Bijzondere doelgroepen: we huisvesten woningzoekenden op basis van afspraken met instellingen binnen de gemeente en/of de regio.
 • Corporatie specifiek maatwerk: er is ruimte voor de corporatie om maatwerk toe te passen. (Bemiddeling)

Verantwoording verhuurde woningen 

Alle woningen die vrijkomen worden inzichtelijk verantwoord via het systeem van De Woningzoeker.
Zo houden we wat we doen transparant en kunnen we bij afwijkingen met elkaar (en met onze belangenhouders) en met onze woningzoekenden in gesprek. Zo maken we transparant hoe en hoe vaak we maatwerk leveren.

Veel gevraagd over Huurwoning zoeken

Wat verandert er voor mij nu jullie de woningen aanbieden via De Woningzoeker?

Algemeen

Eigenlijk niet veel. U kunt straks met één inschrijving op meer woningen reageren. Want op de woningaanbod-pagina vindt u nu ook het aanbod van zeven andere woningcorporaties in onze regio. Dat betekent dat u via De Woningzoeker kunt reageren op een sociaal huur- of koopwoning, garage of parkeerplaats in tien gemeenten in de West Overijssel. U heeft daarvoor maar één inschrijving nodig en dus ook maar één inlogcode.

Zo ontstaat er meer keuze voor u als woningzoekende in de gehele regio. Ook zijn er meer woningzoekenden. Toch blijft de kans op een woning voor iedereen hetzelfde of neemt zelfs toe. U ziet namelijk meer woningen in meer gemeenten waarop u kunt reageren. 

En ….. SallandWonen neemt haar eigen voorrangsregelingen mee, waardoor inwoners in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en/of haar huurders voorrang blijven krijgen op een deel van de woningen van SallandWonen. 

Kan ik (nog steeds) voorrang krijgen voor de (kleine) kern waar ik woon en/of werk?

Algemeen

Ja hoor. We nemen de afspraken die we gemaakt hebben in de prestatieafspraken, met de gemeenten en huurdersverenigingen mee naar De Woningzoeker.
Dat geldt ook voor de kleine kern-voorrangsregeling die we met de individuele plaatselijk belangen hebben gemaakt. Dat is een regeling waarmee u voorrang krijgt op (een deel van de) woningen uit een aantal kleine dorpen. In de woningadvertentie kunt u lezen wanneer de voorrangsregel geldt.  
Dat blijft dus het zelfde. Maar ...let op: u moet het nu wel zelf aangeven voor welke kleine kern u voorrang wilt!

Wat moet u doen:
Om voorrang te krijgen voor een kleine kern moet u bij uw inschrijfgegevens zelf uw dorp/(kleine) kern aanvinken waar u woont en/of werkt.
Dat kan bij (activatie bij stap 6): ‘Binding met een plaats’.
Of later: bij 'Profiel'/ 'Gegevens die van invloed zijn op uw positie op de kandidatenlijst' 

Kijk wel goed naar de voorwaarden die hierbij gelden. U moet natuurlijk bij de toewijzing wel laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden! 

Krijgen we door de Woningzoeker nu niet meer concurrentie op de woningmarkt?

Algemeen

OF: Worden de wachttijden nu niet extreem langer?

We snappen uw vraag! Maar wij verwachten van niet.
Uiteraard komen er meer woningzoekenden bij, maar zo komen er ook veel meer woningen online en wordt het zoekgebied groter.
En :

 • met de spoedmodule (loting) of direct te huur-module kan het snel gaan.
 • En we blijven nog steeds een bepaald deel van de woningen met voorrang aanbieden. In de advertentie staat aangegeven als er voorrangregels gelden.
  • Bij nieuwbouwwoningen geven we (vaak) voorrang op doorstromers uit een (grote)woning van SallandWonen of aan starters.
  • En in een aantal kleine kernen hebben we afspraken met plaatselijk belangen, dat een woningzoekende, die hier woont en/of werkt, (nog steeds) voorrang krijgt op (een deel) van de woningen. Dit noemen we kernbinding.

Let op: Kleine kern zelf aangeven!
Om voorrang te krijgen voor een kleine kern moet u bij uw inschrijfgegevens zelf uw dorp (kleine kern) aanvinken waar u woont en/of werkt.

Dat kan bij (activatie bij stap 6): ‘Binding met een plaats’.
Of later: bij 'Profiel'/ 'Gegevens die van invloed zijn op uw positie op de kandidatenlijst' Kijk wel goed naar de voorwaarden die hierbij gelden. U moet natuurlijk bij de toewijzing wel laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden! 

Wat zijn de kosten voor inschrijven en de jaarlijkse verlenging?

Algemeen

Woningzoekenden die zich bij De Woningzoeker inschrijven, betalen het eerste jaar €10,- euro. De verlenging van een inschrijving kost jaarlijks €5,-.
Dat blijft dus het zelfde als bij SallandWonen al was.

Inschrijven als woningzoekende, inloggen, activeren en verlengen, hoe gaat dat?

Algemeen

Alle uitgebreide informatie over het activeren van uw account, het inschrijven, inloggen en het verlengen van uw inschrijving leest u hier.

Zoeken en reageren op het woningaanbod

Algemeen

Hier leest u hoe u kunt zoeken naar een woning en welke voorrangregels er zijn.  

Hoe werkt het passend zoeken naar een woning? Welke woning past bij mijn inkomen?

Algemeen

Alle informatie over de inkomenstabel en de (4) verschillende woningadvertenties leest u hier

Ik sta ingeschreven als woningzoekende. Waar kan ik mijn gegevens als woningzoekende wijzigen?

Algemeen

Zijn uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd? Bijvoorbeeld uw inkomen, gaat u scheiden of juist samenwonen? Alle informatie hierover leest u hier.

Ik ben kandidaat voor een woning. Wat nu?

Algemeen

Alle informatie over woningaanbiedingen en toewijzingen leest u hier.