Urgentie

Aanvragen kan alleen als u minimaal één jaar inwoner bent van de Gemeente Raalte of Olst-Wijhe.

Wanneer u urgentie wilt aanvragen, zorgt u er dan eerst voor dat u bij ons ingeschreven staat.
Voor inschrijven als woningzoekende klikt u hier.

Staat u al bij ons ingeschreven en wilt u urgentie aanvragen?
Lees dan voor meer informatie eerst de onderstaande vragen en antwoorden goed door. 
Urgentie is uitgesloten voor hoek- en nieuwbouwwoningen.

Let er wel op dat er tijdens de aanvraag verzocht wordt om relevante documenten aan te leveren zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant, verkoopakte, etc.

Veel gevraagd over Urgentie

Ik zit in een procedure van beeindigen relatie / echtscheiding. Kan ik urgentie aanvragen?

Algemeen

Bepalend hierin is:

 • het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan zijn ondertekend
 • er zijn minderjarige kinderen
 • u woont in een woning die u moet verlaten

Voldoet u aan bovenstaande bepalingen, dan adviseren wij u telefonisch contact met ons op te nemen 0572- 348 348 .

Ik heb gezondheidsproblemen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Neem dan eerst contact op met de afdeling WMO van de gemeente Raalte of de Gemeente Olst-Wijhe. De WMO beoordeelt de noodzaak en bekijkt of er een eventuele woningaanpassing gedaan kan worden in de huidige woning, of dat er een verhuizing nodig is. De WMO bepaalt niet of er urgentie wordt toegekend maar bekijkt uw situatie. SallandWonen werkt hierin samen met de gemeente.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning ?

Algemeen

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning. Inschrijven doet u via via de direct regelen knop: 'Inschrijven'

Denkt u om deze reden voor urgentie in aanmerking te komen? Neem dan telefonisch contact met ons op 0572- 348 348 .

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Algemeen

Als u dakloos bent, kunt u hulp en onderdak krijgen bij de opvang voor dak- en thuislozen, bijvoorbeeld bij Crisisopvang IrisZorg Deventer. 

U kunt zich wel inschrijven als woningzoekende via de direct regelen knop: 'Inschrijven'. U kunt ook kijken naar de voorwaarden en mogelijkheden voor lotingwoningen. Denkt u om deze reden toch voor urgentie in aanmerking te komen? Neem dan telefonisch contact met ons op .

Welke omstandigheden zijn bij SallandWonen geen reden voor urgentie?

Algemeen

 • generatieconflicten
 • verhuizing van ouders
 • huwelijk en voorgenomen samenwoning
 • verlaten van een slechte en/of dure kamer (woonruimte)
 • verlaten van een niet zelfstandige woonruimte
 • verlaten van een tijdelijke woonruimte
 • bij verwijtbare ontruiming, wangedrag of wanbetaling
 • ruimtegebrek in de huidige woning
 • heimwee naar oude buurt of woonplaats
 • verkoop van huidige woning voordat andere huisvesting geregeld is
 • een kind verwachten zonder over zelfstandige woonruimte te beschikken of over voldoende ruimte te beschikken in huidige woning
 • tuin niet meer kunnen onderhouden
 • mantelzorg

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning?

Algemeen

Denkt u na het lezen van de informatie voor urgentie in aanmerking te komen? Neem dan telefonisch contact met ons op 0572- 348 348. Goed om alvast te weten:  Urgentie is uitgesloten voor hoek- en nieuwbouwwoningen.

Ik heb een nieuwe baan. Krijg ik voorrang op een woning?

Algemeen

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende en reageren op ons woningaanbod.

Wat zijn de voorwaarden als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Als er urgentie is toegekend gelden de volgende voorwaarden:

 • de urgentie is 3 maanden geldig
 • u krijgt alleen voorrang op tussen woningen en appartementen (nieuwbouw is uitgesloten). U kunt wel op andere woningen (hoekwoning, nieuwbouwwoning) reageren, maar dan alleen op basis van uw inschrijfduur, net als overige woningzoekenden.

Uw urgentie vervalt wanneer u

 • In de 3 maanden niet heeft gereageerd op passende woningen
 • een woning weigert waarop uw zelf heeft gereageerd

Kunt u aantonen dat er binnen deze 3 maanden geen geschikte woning op onze website heeft gestaan? Dan kan de urgentietermijn eenmaal met 3 maanden worden verlengd.