Inkomen

Bij uw inschrijving als woningzoekende moet u bij uw persoonlijke gegevens ook uw inkomen invullen. Als u op een woning reageert, die niet 'passend' voor u is, krijgt u een melding dat u niet kunt reageren. Zorg er daarom voor dat de inkomensgegevens juist zijn ingevuld.

Wanneer u gaat reageren op een woning, levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst van het voorgaande jaar in. Dat kan door uw inkomensgegevens te uploaden in 'Mijn SallandWonen', via de mail of afgeven bij de balie.

Wij moeten uw inkomensverklaring voor de sluitingsdatum van het woningaanbod binnen hebben. Wanneer uw inkomensgegevens niet op tijd zijn aangeleverd, krijgt u de woning niet aangeboden. Wij controleren dan of het inkomen inderdaad passend is voor de woning waarop u heeft gereageerd. Als dit passend is, ontvangt u per e-mail de voorlopige aanbieding.

Onder uw inkomensgegevens verstaan wij een inkomensverklaring van de belastingdienst of een aanslag inkomenstenbelasting over het voorgaande jaar.

Veel gevraagd over Inkomen

Mijn huidige inkomen is anders dan het bedrag op mijn aanslag. Wat nu?

Valt u hierdoor in een andere inkomenscategorie in de inkomenstabel? Neem dan contact met ons op.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de inkomensverklaring (Verklaring geregistreerd inkomen) opvragen bij de Belastingdienst:

- downloaden in 'Mijn Belastingdienst'. Dat gaat zo:

Log in op de website van de Belastingdienst
Inloggen op 'Mijn Belastingdienst' (Deze link opent in een nieuw venster.)
Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.

of

- via het gratis telefoonnummer 0800-0543. Houd uw BSN nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

De inkomensgrens staat vermeld in de woningaanbodadvertentie.

Moet ik per woningreactie opnieuw mijn inkomensgegevens aanleveren?

Nee. Als uw inkomen juist is en niet wijzigt zijn uw inkomensgegevens ongeveer een jaar lang geldig. Ieder jaar rond juni kunt u een nieuwe (tevens meest recente) aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan via de website van de Belastingdienst.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. Via de inkomenstabel kunt u bekijken in welke categorie u valt.

Moet ik ook inkomensgegevens aanleveren als ik geen inkomen heb?

Ja. De documenten die u moet aanleveren zijn het bewijs dat u geen inkomen heeft.

Zijn er ook uitzonderingen met betrekking tot het inkomen?

Soms kunt u ook reageren op goedkopere of duurdere woningen. Wanneer dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld in de woningaanbodadvertentie op de website. Geen vermelding betekent dus geen uitzondering.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Dat betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Doe een Inkomenscheck om te kijken welke woningen dat zijn. Wilt u reageren op een woning? Dan moeten uw inkomensgegevens goed op uw inschrijving staan. 

Waarom is 'passend toewijzen' ingevoerd?

Passend toewijzen moet voorkomen dat huurders (snel) in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Wat betekent 'passend toewijzen'?

Passend toewijzen betekent dat woningzoekenden alleen nog op woningen kunnen reageren, waarvan de huurpijs aansluit bij het inkomen. Het passend toewijzen van woningen is een onderdeel van de nieuwe woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is.

Bieden jullie wel woningen aan voor iedere inkomenscategorie?

Ja. Woningcorporaties zijn verplicht om voor iedere inkomenscategorie woningen beschikbaar te stellen. Het is onbekend hoe vaak en wanneer er woningen in uw inkomenscategorie beschikbaar komen. Houdt daarom wekelijks ons woningaanbod in de gaten.

Moet ik ook inkomensgegevens van mijn kinderen aanleveren?

Nee. Inwonende kinderen worden wel meegeteld bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij het inkomen. Dus u hoeft, ongeacht de leeftijd van uw kinderen, geen inkomensgegevens van uw (inwonende) kinderen aan te leveren.

Moet ik ook inkomensgegevens van mijn partner aanleveren?

Ja.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Wanneer moet ik mijn inkomensgegevens aanleveren?

Als u wilt reageren op een woning moet uw inkomensgegevens uploaden in 'Mijn SallandWonen' voor de sluitingsdatum van de advertentie. Wanneer uw inkomensgegevens niet op tijd zijn aangeleverd, krijgt u de woning niet aangeboden.

Wat is een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Dit heet het geregistreerd inkomen. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de site van de Belastingdienst Alles over het geregistreerde inkomen.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Wanneer u gaat reageren op een woning, levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de inkomstenbelasting van de Belastingdienst van het voorgaande jaar in. Wij controleren dan of het inkomen passend is voor de woning waarop u heeft gereageerd. Als dit passend is, ontvangt u per e-mail de voorlopige aanbieding.

Ik reageer op een woning op de website van SallandWonen en ik krijg de melding 'U voldoet niet aan de voorwaarden'. Hoe komt dat?

Wij wijzen onze woningen passend toe. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen en leeftijd. Het maakt ook uit met hoeveel personen u verhuist. Via de Inkomenscheck kunt u dit controleren

Krijgt u deze melding, dan reageert u op een woning waarbij andere voorwaarden staan dan bij uw inschrijving. 
Controleer daarom of uw inkomensgegevens en aantal meeverhuizende personen goed staan bij uw inschrijving.

Waarom is mijn inkomen bepalend bij het huren van een woning?

Corporaties moeten aan minstens 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen met een huur onder de voor hen toepasselijke aftoppingsgrenzen (619,01 of 663,40 euro).

Ook moeten corporaties ten minste 80% van haar sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen t/m € 39.055,-. Daarnaast mag een woningcorporatie 10% van haar sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 39.055,- en € 43.574,-. Een woningcorporatie mag de resterende 10% toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Daarbij moet voorrang worden gegeven aan mensen die door fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.