Woningdelen in een Deelhuus

Ben jij tussen 18 en 27 jaar? Wil jij graag op jezelf wonen, maar ook bereid om een deel van de woning samen met een vriend te delen? Dan is het Deelhuus vast iets voor jou! Als je aan de voorwaarden voldoet:

 • Bij ondertekening van de huurovereenkomst ben je minimaal 18 en maximaal 27 jaar oud.
 • Je woont in de gemeente die bij de voorwaarden in de advertentie staat.
 • Of je bent een terugkeerder en kunt dit aantonen met een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met adreshistorie.• aantoonbaar (bijv. via studentenpas) in studentenhuisvesting wonen of hebben gewoond • aantoonbaar door middel van een bruikleenovereenkomst in een anti-kraakwoning wonen of hebben gewoond.
 • Je voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning, die in de advertentie staan
 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij SallandWonen
 • Je hebt geen liefdesrelatie met diegene waarmee je de woning gaat delen.

Voor maximaal vijf jaar huur je samen met een vriend een eengezinswoning (een vriend/vriendin waarmee je geen liefdesrelatie hebt).  Bij het accepteren van deelwoning behoud je je inschrijfduur als woningzoekende.  

In een Deelhuus heb je allebei een eigen huurovereenkomst en eigen ruimte in de woning. De rest van de woning en tuin deel je samen. Met het voordeel dat je ook de woonkosten samen deelt.  

SallandWonen start met de verhuur van ’t Deelhuus‘ om jongeren de kans te geven om betaalbaar te wonen. 

Veel gevraagd over Woningdelen in een Deelhuus

Welke gezamenlijke woonkosten moeten we delen?

Als je samen een woning deelt, ben je samen verantwoordelijk voor een aantal kosten. Denk daarom vooraf goed na over de verdeling van gezamenlijke kosten zoals de internetaansluiting, energielasten, gemeentelijke heffingen, verzekering en de boodschappen. Maak hier samen goede afspraken over.

Welke woonkosten kan je verwachten:

1. de gemeentelijke heffingen.
Bij de gemeente Raalte is het zo geregeld dat de oudste bewoner van het woonadres de nota krijgt voor:    

 • Afvalstoffen heffing – dit is een vast jaarlijks bedrag (in 2021 was het basistarief voor afvalstoffenheffing €119,88)
 • Riool heffing – dit is een vast jaarlijks bedrag. (In 2021 was het basistarief voor rioolheffing €232,92)
 • Containeraanbiedingen. Hiervoor betaal je per keer als je de container aan de weg zet (aanbiedt). (in 2021kostte het € 6,50 per keer). Let er op dat de nota voor de containeraanbiedingen vaak een jaar later komt. Het is daarom belangrijk om bij te houden hoe vaak de afvalcontainer aan de weg is gezet. Zodat bij een verhuizing dit direct verrekend kan worden met elkaar.

De bedragen die we noemen zijn voorbeeldbedragen. Kijk voor de meest recente bedragen op de website van je gemeente.

2.   Groene stroom via de zonnepanelen op de woning.
Op de woning liggen zonnepanelen van de stichting Wocozon. Die levert de woning groene en goedkope stroom.

De eerste huurder (diegene die mee doet aan de loting) sluit de zonnestroomovereenkomst met Wocozon af, ontvangt de nota voor het maandelijkse voorschot en de eindafrekening. Jullie regelen onderling de kostenverdeling. Naast de stroomlevering via de zonnepanelen moet er ook een contract worden afgesloten met de (hoofd-)stroom- en gasleverancier op naam van deze eerste huurder. Bij vertrek van een huurder, neemt de achterblijvende huurder de overeenkomsten over.

3.   Elektriciteit & gas, water en internet
Sluit het contract voor electra en gas af op naam van de eerste huurder. Want het contract met je energieleverancier moet op dezelfde naam staan als het contract voor zonnepanelen met Wocozon. De kosten moet je samen delen. Denk eraan dat de nota’s voor de gemeentelijke heffing binnenkomen bij de oudste bewoner van het Deelhuus.

Spreek met elkaar af:

 • Op welke naam sluit je welke contracten af /wie betaalt de maandelijkse voorschotten?
 • En hoe regelen we de onderlinge (maandelijkse) kostenbetaling en de jaarlijkse eindafrekening

4.   Inboedelverzekering
De woning zelf is door SallandWonen verzekerd voor storm- en brandschade. De glasverzekering zit verwerkt in je huurprijs. Je kan er voor kiezen om de spullen die in de woning staan te verzekeren via een inboedelverzekering. Dat is niet verplicht, maar kan veel narigheid voorkomen. Bespreek het met elkaar. 

5.   Overige tips
Als je op jezelf gaat wonen, heb je te maken met allerlei vaste uitgaven. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Kijk voor handige tips op: https://scholieren.nibud.nl/artikel/ik-wil-op-mezelf-wonen/.

 

Wat betekent woningdelen voor mijn financiën, de toeslagen en/of uitkering?

Huurtoeslag                                                                                                       
Je sluit een huurovereenkomst af voor een onzelfstandige woning, wat betekent dat je geen huurtoeslag kan aanvragen.

Studiefinanciering                                                                                            
Als je op jezelf gaan wonen kan dat effect hebben op je studiefinanciering, daarom is het altijd raadzaam om even een check te doen of er iets veranderd voor jou. 

Uitkering                                                                                                              
Voor een uitkering via het UWV (zoals WW- of Wajong) heeft woningdelen geen financiële gevolgen. Wel gebruikt het UWV jouw leefsituatie om te bepalen of je recht hebt op een toeslag. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV: www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv.

Woningdelen en een uitkering via de gemeente
Heb je een bijstandsuitkering? Als je samenwoont met meer volwassenen kan in bepaalde situaties de gemeente je bijstandsuitkering daarop aanpassen. Omdat je bij een Deelhuus allemaal een eigen huurovereenkomst afsluit, is dit in principe niet van toepassing. Om dat aan te tonen is het belangrijk dat je je huurovereenkomst deelt met de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Wat gebeurt er als ik 28 jaar word? Eindigt dan de huurovereenkomst of mag ik blijven tot de vijf jaar voorbij zijn?

Als je 28 wordt, mag je gewoon in de woning blijven wonen totdat de vijf jaar voorbij zijn.
Dus ben je 27 jaar oud bij het afsluiten van dit vijfjarenhuurovereenkomst, dan mag je tot 32-jarige leeftijd in de woning blijven wonen.

Mag ik na afloop van de huurovereenkomst, nog een keer een huurovereenkomst voor een Deelhuus tekenen?

Nee, een huurovereenkomst voor een Deelhuus is eenmalig. Ook al ben je jonger dan 28 jaar na afloop van je overeenkomst.Wat gebeurt er als een van de twee huurders de huur beëindigt ?

De achterblijvende huurder krijgt een maand de tijd om nieuwe huurder voor te dragen. Deze periode start op het moment dat de huuropzegging bij ons binnen is. Wordt er binnen de afgesproken periode geen nieuwe huurder voorgedragen, dan zoekt SallandWonen een nieuwe kandidaat.                                    

Ik ken iemand die ik wil voordragen om een Deelhuus met me te delen. Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn:

 • jullie hebben geen liefdesrelatie
 • diegene staat ook ingeschreven als woningzoekende bij SallandWonen
 • en moet ook voldoen aan de leeftijds- en inkomenseisen
 • het maakt niet uit waar deze persoon nu woont.

Je woningdeler/huisgenoot krijgt een eigen huurovereenkomst en behoudt ook de inschrijfduur als woningzoekende.

Wat moet ik doen om te bewijzen dat ik voldoe aan de voorwaarden voor een Deelhuus?

Voordat je reageert op de aangeboden huurwoning moet je in 'mijnSallandWonen' je jaarinkomen (van vorig jaar) invullen. En download hier ook de volgende bestanden, om aan te kunnen tonen dat je aan de woon-, leeftijd- en inkomensvoorwaarden voldoet:

 • Inkomensgegevens (vraag deze op tijd aan bij de Belastingdienst)
 • BRP (vraag deze op tijd aan bij de gemeente)

Wij controleren deze gegevens. Voldoe je NIET aan de voorwaarden voor een Deelhuus? Dan bieden we jou de woning NIET aan. En gaan we naar nummer 2 op de lotingslijst.

Voldoe je wel? Dan krijg je de woning aangeboden en mag jij iemand voordragen die met jou deze woning gaat delen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te mogen reageren op een Deelhuus?

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te mogen reageren op een Deelhuus?

 • Je bent minimaal 18 jaar en maximaal 27 jaar
 • Je woont in de gemeente die bij de voorwaarden in de advertentie staat.
 • Of je bent een terugkeerder en kunt dit aantonen met een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met adreshistorie.• aantoonbaar (bijv. via studentenpas) in studentenhuisvesting wonen of hebben gewoond • aantoonbaar door middel van een bruikleenovereenkomst in een anti-kraakwoning wonen of hebben gewoond. 
 • Je voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning, die in de advertentie staan
 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij SallandWonen
 • Je hebt geen liefdesrelatie met diegene waarmee je de woning gaat delen.

Hoe vind ik een Deelhuus bij SallandWonen?

Een Deelhuus wordt via het woningaanbod op onze website te huur aangeboden. De toewijzing gaat via loting. Je mag op de advertentie reageren als je aan alle voorwaarden voldoet, die in de advertentie staan.

Ben jij diegene die de loting wint?
Dan draag jij een vriend of vriendin voor die met jou deze woning gaat delen.

Voor wie is een Deelhuus? En voor wie niet?

Een Deelhuus is speciaal bedoeld voor vrienden die staan ingeschreven bij SallandWonen. Je wilt een woning delen met een vriend, waarmee je geen liefdesrelatie hebt.

 • Bij ondertekening van de huurovereenkomst ben je minimaal 18 en maximaal 27 jaar oud.
 • Je woont in de gemeente die bij de voorwaarden in de advertentie staat.
 • Of je bent een terugkeerder en kunt dit aantonen met een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met adreshistorie.• aantoonbaar (bijv. via studentenpas) in studentenhuisvesting wonen of hebben gewoond • aantoonbaar door middel van een bruikleenovereenkomst in een anti-kraakwoning wonen of hebben gewoond.
 • Je voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning, die in de advertentie staan

Het Deelhuus is niet bedoeld voor één-ouder gezinnen met inwonende kinderen. En de voorwaarde is ook dat de huurders onderling geen liefdesrelatie hebben.   

Wat zijn de voordelen bij woningdelen?

Je deelt de woonkosten met elkaar. Je behoudt je inschrijfduur als woningzoekende bij SallandWonen als je een Deelhuus accepteert (wel moet je uiteraard hiervoor de jaarlijkse verlengingskosten betalen). Met de extra inschrijfduur die je hierdoor opbouwt, kan je later makkelijker op zoek naar een andere huurwoning bij SallandWonen. De huurovereenkomst eindigt na 5 jaar. Begin dus op tijd met het zoeken naar een andere woning.

Wat is een Deelhuus? En wat zijn de regels?

Je huurt een deel van de woning en de rest van de woning deel je samen met een andere alleenstaande. Je hebt eigen privéruimte en de andere ruimtes zijn voor gezamenlijk gebruik. Zo deel je de badkamer, het toilet, de hal/overloop, de keuken en woonkamer. Daarnaast is ook de tuin en schuur voor gemeenschappelijk gebruik. Elke huurder ontvangt een eigen tijdelijk huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar.

Wat is het doel van een Deelhuus voor jongeren?

Jongeren hebben nu vaak moeite met het vinden van een geschikte, betaalbare sociale huurwoning. Ze hebben een korte inschrijfduur bij SallandWonen en maken daardoor weinig kans op een woning. Met een Deelhuus delen de jongeren de vaste lasten en krijgen meer kans op een betaalbare huurwoning.

Met het invoeren van ‘t Deelhuus zet SallandWonen in op het verkleinen van de krapte op de woningmarkt. In eerste instantie starten we met een proef van maximaal 3 woningen in de gemeente Raalte. Bij veel belangstelling kijken we of we ook in de gemeente Olst-Wijhe op deze manier woningen te huur aanbieden en of we gaan uitbreiden in beide gemeenten.