Fraude voorkomen bij uploaden van documenten

Vanaf 25 mei moet SallandWonen voldoen aan de nieuwe aangescherpte wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorheen was dit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het gaat hier om een privacy wet.

Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?

Wanneer u bij SallandWonen voor een woning in aanmerking wilt komen, dan vragen wij om uw ID-bewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs of (een kopie hiervan) aan een organisatie. Ga eerst na of de organisatie een kopie mag maken van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Maar vaak is registratie van het soort legitimatiebewijs en het documentnummer voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706’. Wij raden u aan een veilige kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs  te maken door uw Burgerservicenummer (BSN) af te dekken. Of maak gebruik van de app KopieID van de Rijksoverheid. Met deze app maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Deze instructievideo laat zien hoe u de app gebruikt. Wilt u meer weten over het voorkomen van fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid. 

Hoe maak ik een kopie van mijn identiteitsbewijs veilig

Vragen wij u toch om een kopie? Maak misbruik van uw identiteitsgegevens onmogelijk. U kunt bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Veilig een kopie maken met KopieID app 

Met behulp van de KopieID-app kunt u uw digitale kopie veilig maken en deze uploaden naar SallandWonen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de kopie ID-app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.