Kennisbank

Woning opleveren bij huuropzegging

Als u gaat verhuizen, is het belangrijk dat u de woning netjes en schoon achterlaat. Hieronder leest u wat er van u verwacht wordt.

Lees het volledige antwoord

Inkomenstoets

Wettelijk is bepaald dat wij minimaal 80 procent van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan woningzoekenden met een maximaal jaarinkomen van € 44.655,- (prijspeil 2021). Daarom toetsten wij van alle nieuwe huurders het (gezamenlijk)...

Lees het volledige antwoord

Bedrijfsruimte

SallandWonen verhuurt en verkoopt soms ook bedrijfsruimten. Het aanbod is gering maar varieert van winkelpanden tot kantoorruimten. Als u belangstelling heeft, neemt dan contact met ons op voor meer informatie. contact

Lees het volledige antwoord

Huurwoning kopen

SallandWonen heeft een klein deel van haar huurwoningen bestemd voor verkoop. Als wij een huurwoning willen verkopen, dan krijgt in 1e instantie de huidige huurder de mogelijkheid om deze woning te kopen. Als de huurder niet wil kopen, kan...

Lees het volledige antwoord

Urgentie

Aanvragen kan alleen als u minimaal één jaar inwoner bent van de Gemeente Raalte of Olst-Wijhe.Aanvragen kan alleen als u minimaal één jaar inwoner bent van de Gemeente Raalte of Olst-Wijhe. Wanneer u urgentie wilt aanvragen, zorgt u er...

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

Soms komt u onverwacht in een andere financiële situatie terecht, of doen zich andere problemen voor waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Blijf daar dan niet mee zitten! Neem dan contact op met ons. Wilt u contact met ons opnemen? ...

Lees het volledige antwoord

Huishoudelijk reglement

Indien u in een appartement woont is er een huishoudelijk reglement. Deze heeft u bij uw huurcontract ontvangen. Hierin staan (leef)regels die gelden in uw complex.

Lees het volledige antwoord

Huurachterstand? Wij proberen met u in contact te komen

Als wij uw huurbetaling niet op tijd ontvangen, dan proberen we met u in contact te komen. Dat doen we om samen met u te kijken naar een oplossing hiervoor en om te voorkomen dat uw achterstand verder oploopt. Uw huur moet op de 1e dag van de...

Lees het volledige antwoord