Kennisbank

Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan...

Lees het volledige antwoord

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als...

Lees het volledige antwoord

Energie besparen

Isolatie zorgt ervoor dat in de winter de warmte in huis blijft en sluit de warmte in de zomer lang buiten. Hierdoor is er minder energie nodig om het comfortabel te houden in de woning. Er zijn verschillende manieren om de woning te isoleren...

Lees het volledige antwoord

Energielabel

Het energielabel geeft met een letter weer of het gebruik van een woning voor een hoog of lager energieverbruik zorgt. Een label A is er voor de woning die het meest energiezuining is, label G is er voor de woningen die het slechts presteren. Naast...

Lees het volledige antwoord

Huur betalen

U heeft een huis bij SallandWonen gehuurd en hiervoor de huurovereenkomst getekend. In de huurovereenkomst staat dat u elke maand vóór de eerste van de maand (bijvoorbeeld vóór 1 maart) uw huur betaalt aan SallandWonen.

Lees het volledige antwoord

Woningaanpassing

Onder woningaanpassing vallen de verbeteringen, die op verzoek en voor rekening van de huurder (door ons) worden aangebracht. We beoordelen de aanvraag voor een woningaanpassing onder andere op de volgende punten: gevolgen voor de...

Lees het volledige antwoord

Zelf klussen

Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. Maar u moet voor veel zaken wel eerst toestemming aanvragen bij SallandWonen. Want de aangebrachte voorzieningen of wijzigingen mogen er namelijk...

Lees het volledige antwoord

Erfafscheiding

Het is gebruikelijk tussen u en uw buren een erfafscheiding te plaatsen. Dit kan een haag zijn of bijvoorbeeld een schutting of hekwerk. Stem altijd goed af met uw buren voordat u iets plaatst of verandert.

Lees het volledige antwoord

Gas-water-elektra

Gas, water en elektra in uw woning regelt u zelf met de energieleveranciers. Soms zitten er energiekosten in de huur, bijvoorbeeld voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Als dat zo is dan staat dit altijd op uw huurvereenkomst.

Lees het volledige antwoord

Leefbaarheid

Behalve om uw woning, bekommeren wij ons ook om uw woonomgeving. Wij willen dat u zich niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de wijk waar uw huis staat, prettig voelt. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en...

Lees het volledige antwoord