Motivatie spoedzoeker flexwoning

Staat u ingeschreven als woningzoekende?

Gerelateerde vragen

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Algemeen

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Het kabinet heeft aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven op korte termijn onderdak te bieden aan duizend gevluchte Oekraïners en daarna aan nog eens duizend.

Meer over dit onderwerp

Wat doet SallandWonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

Algemeen

We praten met de gemeente Raalte en Olst-Wijhe over opvang. We spannen ons gezamenlijk in om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. We benadrukken wel dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is en blijft. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die al van ons huren niet benadelen.

Meer over dit onderwerp

Mag ik als huurder Oekraïense vluchtelingen in huis nemen?

Algemeen


Het is hartverwarmend te merken hoeveel inwoners bereid zijn Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. En ja, u kunt iemand opvangen tot maximaal 6 maanden. We noemen dit logeren en u heeft hier geen toestemming van ons voor nodig. Wilt u vluchtelingen langer dan 6 maanden onderdak geven, dan moet u dit met ons overleggen. Neem dan even contact met ons op.

Let op: als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde goed huurderschap van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

  • Geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
  • Geen aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
  • Niet zonder overleg onderhuren. Logeren mag, maar onderverhuur kan alleen in overleg.
  • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van   de week hier verblijven.
  • Ook eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van u zelf. Krijgt u een uitkering vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zoals AOW, ANW of AIO? Dan is het belangrijk om bij de SVB te melden dat u mensen opvangt. 

Wees goed geïnformeerd en bekijk vooraf de volgende websites:

·       Vluchtelingenwerk: ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

·      10 tips voor het opvangen van een vluchteling

.      Refugeehelp

·      Handreiking particuliere opvang Oekraïners

 

Meer over dit onderwerp