6 appartementen in Oudheidkamer Wijhe

De Oudheidkamer, ook bekend onder de naam ‘het Wijhes Museum’, aan de Kerkstraat in Wijhe is een gemeentelijk monument en onderdeel van het waardevolle dorpsgezicht van Wijhe. In het karakteristieke pand hebben we nu 6 huurappartementen gebouwd.

De nieuwe huurders ontvingen op 8 april 2021 de sleutel van hun nieuwe woonplek. 

Helaas zonder feestelijke opening en Open Huis, vanwege corona.
Maar we hebben een film gemaakt van het resultaat.

In de film vertellen Tom Temmink (Bouwkundige bij ‘t Oversticht) , Bert Hemeltjen (Directeur Bouwbedrijf Hemeltjen) en ik het verhaal van dit bijzondere project. U hoort over de geschiedenis van het pand en het verhaal achter de monumentale elementen. Maar vooral: hoe we met vereende krachten en met behoud van de geschiedenis dit pand samen hebben verbouwd tot mooie sociale huurwoningen midden in het centrum van Wijhe. 


Wat ging er aan vooraf:

Bouwwerkzaamheden/planning
Begin april 2020 is bouwbedrijf Hemeltjen gestart met het inrichten van de bouwplaats. (bouwkeet en opslagplaats voor materialen). Het terrein wordt afgezet met bouwhekken. Daarna is vanaf midden april gestart met de sloop- en restauratie/verbouw van het monumentale pand. Het wordt verbouwd tot 6 energie-arme appartementen, geschikt  voor 1- en 2- persoonshuishoudens.

Nieuwe bestemming
Het pand is al een flink aantal jaren in bezit van SallandWonen en jaren verhuurd geweest aan de Historische Vereniging Wijhe. Omdat het monumentale pand toe was aan een grondige opknapbeurt, hebben we dit moment aangepakt om er woningen in te realiseren. Als het pand een woonfunctie krijgt, sluit dat aan bij de kerntaak van SallandWonen: ‘het verhuren van duurzame en betaalbare woningen’. De Historische Vereniging heeft inmiddels een nieuw onderkomen voor haar Wijhes museum gevonden in de winkelstraat van Wijhe. 

Praktische woningen met behoud van bijzonder karakter
De verbouwing van het monument naar een plek waar wordt gewoond was niet gemakkelijk. Het was een ingewikkelde puzzel voor architect Marcia Mulder van Architectenbureau 52Noord uit Olst. Zij vond het een uitdaging een plan te ontwikkelen dat recht doet aan de monumentale waarden van het pand en tegelijkertijd goede en praktische woningen oplevert voor de huurders van SallandWonen.

Samenwerken 
Er is intensief overleg geweest met de Gemeente Olst-Wijhe en het Oversticht. Dit is de organisatie die voor de gemeente Olst-Wijhe de ruimtelijke en monumentale kwaliteit in de gemeente bewaakt. Samen is het gelukt om een mooi plan te maken. De verbouwing is mede mogelijk door een subsidie van Provincie Overijssel voor de herbestemming van dit karakteristieke pand en zijn omgeving. Bouwbedrijf Hemeltjen uit Wijhe verbouwt het pand tot zes nagenoeg energie-arme appartementen.


bekijk het filmpje tijdens de bouwwerkzaamheden.

Het plan

In het pand komen 2 maisonnettes en 4 appartementen.

Een maisonnette is een etagewoning in een groter pand. (een huisje in een huis, met in dit geval 3 verdiepingen)  
De 6 woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Het voorschotbedrag voor de zonnestroom is € 23,75 en betaalt u bij/naast de huurbetaling. 

Geveltekeningen:

Plattegrondtekeningen:

Verhuurinformatie:

Verhuuraanbod

We bieden de 6 appartementen voor de verhuur aan

  • via de website volgens het gebruikelijke aanbodsysteem, te vinden via de homepage van onze website.
  • in 6 advertenties - per huisnummer,
  • op basis van inschrijfduur (dat betekent dat de woning wordt aangeboden aan diegene die de langst als woningzoekende staat ingeschreven) 
  • vanaf dinsdag 2 februari tot en met maandag 15 februari, 9.00 uur.

Reageren

Huishoudens (bestaande uit maximaal 2 personen) met gezamenlijk inkomen tot € 44.665,- kunnen reageren op de 6 woningen.

Denkt u er wel aan dat uw (gezamenlijke) inkomen in ‘mijn sallandwonen’ wel juist staat ingevuld!

en u de inkomensverklaring van de Belastingdienst upload? 

Toewijzing

  • de woningen worden toegewezen aan huishoudens met maximaal 2 personen, 
  • van alle leeftijden,
  • met een gezamenlijk inkomen tot € 44.665,-.
  • de geselecteerde kandidaten van elk huisnummer worden uitgenodigd voor een bezichtigingsmoment op donderdag 18 februari 2021. 

Sleuteloverdracht

De sleuteloverdracht is op 8 april 2021. 

Foto's en impressies:

     

Hieronder vindt u foto's en impressies van het project Oudheidkamer. 

We verzoeken u dringend om niet op het bouwterrein te komen! Van een afstand een kijkje nemen kan natuurlijk wel. Foto's van de voortgang van de bouw vindt u onderaan deze pagina.