Flexwoningen in Wijhe

De woningmarkt staat onder grote druk, ook in Olst-Wijhe. Het kost veel tijd om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. Om toch snel een oplossing te bieden voor mensen die nu een woning nodig hebben, hebben we samen met de gemeente Olst-Wijhe 50 flexwoningen in Wijhe gerealiseerd. Vanaf oktober 2023 wonen de eerste bewoners in de nieuwe woningen. De woningen zijn compact, duurzaam en energiezuinig. En het is een regionaal product, in samenwerking met Innovatiehub Salland uit Broekland

De twee locaties

De 50 woningen komen op de beoogde nieuwbouwlocatie Wengelerhoek in Wijhe. 

Impressie Wengelerhoek

      

Er zijn drie typen woningen: eenpersoons, tweepersoons en meerpersoons

Elke woning krijgt een kleine tuin of een balkon en de flexwoningen worden goed ingepast in een groene omgeving.  Alle flexwoningen zijn huurwoningen in eigendom van SallandWonen. De woningen hebben allemaal een berging. De bewoners van de een en tweepersoonswoningen hebben een gedeelde berging. 

De flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die nu een huis nodig hebben:  

 • 1/3 is voor jongeren (18-28 jaar) uit Olst-Wijhe die uit huis willen maar (nog niet) in aanmerking komen voor een koop- of huurwoning;  
 • 1/3 is voor lokale ‘spoedzoekers’; mensen uit Olst-Wijhe die door omstandigheden snel een woning nodig hebben, zoals bij scheiding of financiële nood, mantelzorgers, statushouders, arbeidsmigranten;
 • 1/3 is voor Oekraïense vluchtelingen (deze worden verhuurd door de gemeente Olst-Wijhe)

Feestelijke moment flexwoningen
We zijn trots op onze flexwoningen. Door goed samenwerken hebben 76 huishoudens in Olst-Wijhe een woonplek gekregen. Gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen hebben door woningnood voorop te zetten dit in korte tijd samen gerealiseerd.
Op donderdag 26 oktober hebben de eerste bewoners op een feestelijke manier een perenboom geplant op de locatie Wengelerhoek in Wijhe.

Verhuurinformatie

Huurcontracten voor bepaalde tijd

Huurcontracten voor bepaalde tijd

Omdat het om flexwoningen gaat bieden we contracten aan voor bepaalde tijd.

 • Jongeren (18 t/m 27) jaar: een contract voor 5 jaar. De inschrijftijd blijft behouden 
 • Spoedzoekers een contract van 2 jaar. De inschrijftijd blijft behouden

Voorwaarden bij toewijzing

Wanneer ben je een jongere of starter?

Jongere/starter

 • Je bent een jongere van 18 t/m 27 jaar
 • Je komt uit Wijhe
 • Kom je niet uit Wijhe dan krijg je eerst als jongere uit Olst en daarna als jongere uit ons werkgebied voorrang

Wanneer ben je een spoedzoeker?

Spoedzoeker

Wanneer u :

 • In Nederland voor werk of voor studie tijdelijk in een andere gemeente moet verblijven, of  vanuit het buitenland naar Nederland komt om er tijdelijk te werken of te studeren;
      1. Arbeidsmigranten
      2. Expats 
      3. Met een tijdelijk contract in ons werkgebied
 • Vanwege sloop of renovatie tijdelijk in een wisselwoning moet verblijven
 • Afkomstig bent uit de maatschappelijke opvang of in een sociale noodsituatie zit met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte zoals
  1. echtscheiding
  2. mantelzorger die iemand verzorgt in ons werkgebied
  3. moeder/vader met kindje/zwanger bent en bij ouders inwoont
 • Een laatstekansovereenkomst hebt gesloten, of een huurovereenkomst gecombineerd met maatschappelijke begeleiding (of je woont in een instelling of maatschappelijke opvang (detentie, daklozenopvang)
 • In een sociale noodsituatie zit met aantoonbare huisvestingsbehoefte

  Wanneer u als spoedzoeker uit Wijhe komt krijgt u voorrang.  Komt u niet uit Wijhe, dan krijgt u als spoedzoeker uit Olst voorrang.
  Daarna komen de spoedzoekers uit het werkgebied van SallandWonen (gemeente Olst-Wijhe en Raalte) in aanmerking voor voorrang.

Motivatiebrief: reageert u als spoedzoeker op een flexwoning dan toont u met een motivatie aan dat u voldoet aan de criteria van spoedzoeker.

 

Huurprijzen

Huurprijzen

Huurprijzen

Per 1 juli 2023

Type woning Kale huur Servicekosten (glasverzekering) Zonnepanelen
1 persoons € 500,00 € 1,20 bij verhuur bekend
2 persoons € 575,00 € 1,20 bij verhuur bekend
Meerpersoons  € 670,00 € 1,20 bij verhuur bekend

Voor alle woningen is de inkomensgrens € 48.625,00        

Situatietekening

Situatietekening

Situatietekening