Flexwoningen in Wijhe

De woningmarkt staat onder grote druk, ook in Olst-Wijhe. Het kost veel tijd om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. Om toch snel een oplossing te bieden voor mensen die nu een woning nodig hebben, bouwen we samen met de gemeente 50 flexwoningen in Wijhe. Het is de bedoeling dat de eerste bewoners in het voorjaar van 2023 gaan wonen in de nieuwe woningen.

De twee locaties

De 50 woningen komen op de beoogde nieuwbouwlocatie Wengelerhoek in Wijhe. 

Locatie Wengelerhoek

      

Impressie Wengelerhoek

Hoe zien de flexwoningen eruit?

De woningen zijn compact, duurzaam en energiezuinig. En het is een regionaal product, in samenwerking met Innovatiehub Salland uit Broekland. Er komen drie typen woningen:  

  • eenpersoons woningen (circa 30 m2), 
  • tweepersoons woningen (circa 40 m2), 
  • meerpersoons woningen (circa 65 m2). 

Zo’n 25% van de flexwoningen is eenpersoons, 55% tweepersoons en 20% meerpersoons. Elke woning krijgt een kleine tuin of een balkon en de flexwoningen worden goed ingepast in een groene omgeving.  Alle flexwoningen zijn huurwoningen in eigendom van SallandWonen.

Voor wie?
De flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die nu een huis nodig hebben:  

  • 1/3 is voor  jongeren (18-28 jaar) uit Olst-Wijhe die uit huis willen maar (nog niet) in aanmerking komen voor een koop- of huurwoning;  
  • 1/3 is voor lokale ‘spoedzoekers’; mensen uit Olst-Wijhe die door omstandigheden snel een woning nodig hebben, zoals bij scheiding of financiële nood, mantelzorgers, statushouders, arbeidsmigranten;
  • 1/3 is voor Oekraïense vluchtelingen.

    De toewijzing van de flexwoningen aan jongeren en spoedzoekers gebeurt in principe via loting door SallandWonen De gemeente regelt de toewijzing aan Oekraïense vluchtelingen.

Wilt u hier wonen?

We krijgen veel vragen hoe u in aanmerking kunt komen om hier te wonen. Allereerst moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij SallandWonen. Bent u dat nog niet? Doe dat dan nu via de website  woningzoeken.sallandwonen.nl. Via de inschrijving kunt u reageren zodra wij de eerste woning gaan adverteren. Het streven is dat we de eerste woningen in het voorjaar van 2023 plaatsen.
We gaan adverteren met het lotingmodel. Dus ook al bent u nog niet lang ingeschreven, dan kunt u toch kans maken.
Nadat we de reacties op de advertenties hebben ontvangen volgt er een intakegesprek en de uiteindelijke toewijzing. Informatie over hoe dit proces er precies uit ziet en over de huurprijs volgt later op onze website. Houdt deze dus goed in de gaten.

Omdat het om flexwoningen gaat bieden we contracten aan voor bepaalde tijd.
(Jongeren een contract voor 5 jaar (met verlenging van maximaal 2 jaar) en spoedzoekers een contract van 2 jaar. De inschrijftijd blijft behouden)

Meer informatie

Meer informatie over het plan leest u op de website van de de gemeente. Voor vragen is de gemeente bereikbaar via telefoon 14 0570 of via e-mail flexwonen@olst-wijhe.nl. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via telefoon 0572- 348 348.