Groot onderhoud wijk Broekslag Wijhe

We gaan groot onderhoud uitvoeren aan 100 woningen in de wijk Broekslag in Wijhe. Het gaat om eengezinswoningen en duplexwoningen in de straten Beatrixlaan, Torenstraat, Willem de Zwijgerlaan en Emmalaan in Wijhe, zoals op onderstaande kaart is aangegeven. Bij de duplexwoningen Type J gaan we óók een grote badkamerverbouwing doen. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we in een paar minuten durende filmpje uit. 

Verduurzaming en onderhoud
Eind 2020 starten we met het uitvoeren van groot onderhoud aan deze 100 woningen in de wijk Broekslag in Wijhe. Tegelijk met het onderhoud van de woningen brengen we energiebesparende voorzieningen aan om het comfort in de woningen te verhogen en de energierekening te laten dalen.

Project Broekslag 
De wijk Broekslag is gebouwd in de periode 1950 tot en met 1967. Het groot onderhoudsproject omvat 44 eengezinswoningen en 56 duplexwoningen. Er bevinden zich nog meer huurwoningen in de wijk, maar deze zijn jonger en daarom nog niet toe aan groot onderhoud.

Inspecties woningen
Ter voorbereiding op het groot onderhoud heeft er in de afgelopen jaren Flora & Fauna-onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is in kaart gebracht welke beschermde diersoorten er in de wijk leven. Zodoende weten we welke voorzieningen we moeten treffen om de leefomgeving van deze dieren zo min mogelijk te verstoren.

Om te bepalen welke maatregelen er tijdens het groot onderhoud uitgevoerd moeten worden, heeft SallandWonen samen met Salverda Bouw eind 2019 de woningen geïnspecteerd. De technische staat van de woningen is hierbij in beeld gebracht en er is gekeken welke isolerende voorzieningen er in de woningen aanwezig zijn.

Informatie aan de bewoners 
Vanwege de Corona maatregelen is een informatieavond voor de bewoners niet mogelijk.
Persoonlijke gesprekken
We bespreken de werkzaamheden persoonlijk door met de bewoners. Nu een huisbezoek vanwege corona niet kan, doen we dit telefonisch. 
Brochure:
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te leggen ontvangen de bewoners een brochure met specifieke informatie over hun woning.
Filmpje:
Bij de duplexwoningen - Type J - gaan we óók een grote badkamerverbouwing doen. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we in een paar minuten durende filmpje uit.
Nieuwsbrieven
De bewoners worden tussendoor met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van alle (bouw)activiteiten die in de wijk gebeuren of gaan gebeuren.  

Planning
In 2020 heeft SallandWonen samen met Salverda Bouw de onderhoudsplannen uitgewerkt.
De uitvoering is in december 2020 gestart met de eengezinswoningen (fase 1), daarna worden de duplexwoningen aangepakt (fase 2). Het hele project loopt tot eind 2021.