Nieuwbouw in Raalte - De Ware

We hebben plannen voor nieuwbouw aan De Ware in Raalte. Op het nu nog braakliggend terrein naast de zorglocatie van De Hartkamp, waar tot 2016 de 'zustersflat' van De Hartkamp stond.
Met deze nieuwbouw bieden we mensen van De Parabool en RIBW Overijssel een eigen woonplek met ondersteuning, in 12 woningen, met 24 wooneenheden. 

In het filmpje hieronder laat Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen, op de locatie zien waar de woningen komen. En de parkeerplekken en het groen blijven bestaan. 
Daarnaast vertellen de begeleiders van De Parabool en RIBW over de behoefte aan goede woonplekken voor hun cliënten. En ze te helpen op weg naar hun zelfstandigheid. 

Omwonenden 

Op zaterdag18 december 2021 hebben de omwonenden de film over de nieuwbouwplannen kunnen bekijken en de tekening van de locatie-indeling. En hebben we hen gevraagd wat ze van de plannen vinden. Hun reacties nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen en bij de vergunningaanvraag. 

Verder met uitwerken van de plannen

In 2022 gaan we aannemers selecteren en aan hen vragen een mooi ontwerp te maken. De tekeningen en de plannen verder uitwerken en voorbereiden. En bij de gemeente de vergunningaanvraag indienen. 

We hopen in 2023 te kunnen bouwen.