Nieuwsarchief

Stop de verhuurdersheffing

Dit is geld dat woningcorporaties niet kunnen besteden aan nieuwbouw, verduurzaming of betere wijken. En dat in tijden van woningnood.

Sleuteloverdracht 4 buitengewoonthuiswoningen in Olst

De bewoners ontvingen 15 juni de sleutels van hun nieuwe buitengewoonthuiswoning aan de Rietgors in Olst. Op gepaste afstand en buitengewone manier! Via een rieten vogelhuisje! We wensen ze veel woonplezier. bekijk het filmpje:   ...

Jaarverslag - in 2019 werkten we aan goed wonen

SallandWonen werkt voortdurend aan het realiseren van betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. Onze huurders staan hierbij centraal. We blikken in ons jaarverslag terug op het jaar 2019.