Aardgasvrij wonen

In 2050 is de gemeente Raalte aardgasvrij. Dit betekent dat alle woningen en gebouwen, de dorpen en het buitengebied, particuliere woningeigenaren en huurders, zonder aardgas koken en verwarmen. 

Warmtevisie
Voor alle buurten en dorpen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. Dat wordt opgeschreven in een Warmtevisie. Deze Warmtevisie geeft een eerste idee van hoe de omslag naar aardgasvrij wonen met elkaar gemaakt gaat worden. Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Er is veel onderzoek nodig om antwoord te kunnen geven op hoe de gemeente Raalte zonder aardgas eruit zou zien.

Uw inbreng hierin is belangrijk. U kunt meedenken of feedback geven op de stappen die gezet worden richting een Warmtevisie. Voor de zomer wordt door de gemeente Raalte een eenmalige klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd met lokale energie-initiatieven en energievakmannen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Raalte over aardgasvrij wonen.