Geen jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2021

Geen jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen op 1 juli 2021.
De overheid heeft besloten dat de huren van alle sociale huurwoningen op 1 juli 2021 niet omhoog gaan. Dit geldt ook voor alle woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast heeft SallandWonen besloten om ook haar vrijesectorwoningen geen huurverhoging te geven.

Welke huren en kosten passen wij op 1 juli wel aan?
De huren van de garages passen we wel aan per 1 juli 2021. Ook het voorschot voor uw servicekosten passen we aan.