Jaarverslag - in 2019 werkten we aan goed wonen

Goed wonen in Salland

SallandWonen sluit het jubileumjaar 2019 goed af. Zo is de huurderstevredenheid in 2019 fors gestegen (van een 7,4 in 2018 naar een 7,9 in 2019) en hebben de woningen van SallandWonen bijna een gemiddeld label B qua energieverbruik. Er zijn 18 nieuwe woningen opgeleverd vorig jaar en er zijn voorbereidingen getroffen om nog veel meer nieuwe woningen te bouwen in 2020. Bij 49 woningen pleegden we groot onderhoud, wat inhoudt dat een woning fors wordt opgeknapt in combinatie met verduurzamingsmaatregelen. In 2019 werden de woningen in Boskamp in Olst-Wijhe en de wijk Westdorp in Raalte aangepakt.

Meer tevreden huurders
De verbeterde huurderstevredenheid komt mede door de directere manier van meten. Zo weten wij sneller wanneer huurders niet tevreden zijn over bijvoorbeeld het afhandelen van een reparatieverzoek of de werkzaamheden bij ingrijpend groot onderhoud. “We bellen die huurders op en horen de klachten aan en vragen ook aan de huurders wat er volgens hen beter had gekund”, zegt Judith Schutte, manager Wonen bij SallandWonen. “Met die kennis wordt ook wat gedaan. En dat leidt dan weer tot betere dienstverlening.” SallandWonen ziet overigens dat het nog steeds beter kan. “We blijven werken aan een verdere verbetering van onze dienstverlening. Het gaat nu al goed, maar het kan altijd beter”.

Inzet op betaalbaar wonen
SallandWonen zet al jaren in op betaalbaar wonen. De afgelopen jaren zijn de huren gemiddeld met inflatie verhoogd. Ook in 2019 zijn de huren gemiddeld met het inflatiecijfer van 1,6% verhoogd. Aanvullend hebben huurders de mogelijkheid gekregen om vooruitlopend op de invoering van het Sociaal Huurakkoord al huurbevriezing aan te vragen. Als woningen een beter energielabel hebben, gaan de woonlasten omlaag. Daarom investeren wij ook fors in duurzaamheid.

Investeren in kwaliteit en duurzaamheid
Via grootschalig onderhoud zijn 49 woningen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte grondig opgeknapt en verbeterd naar een energie-index van gemiddeld 1,2 (label A). We hebben in 2019 € 1,9 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid, (2018 € 1,3 miljoen), wat heeft geresulteerd in een verbetering van de energie index van al onze woningen met 0,3 punt. Er zijn in het verslagjaar 249 woningen voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zijn nu ruim 1.650 woningen voorzien van zonnepanelen. 

100-jaar sociale woningbouw in Salland.
2019 was een bijzonder jaar. In dat jaar vierde SallandWonen dat 100 jaar geleden de eerste sociale huurwoningen in Wijhe en Heino werden gebouwd. Er werd stil gestaan bij het verleden, het heden en de toekomst. Er was aandacht voor het ontstaan van de sociale woningbouw in Salland en de geschiedenis tot nu toe. Via interviews met huurders is het wonen van nu belicht. Leerlingen van de Capellenborg in Wijhe deden een afstudeeronderzoek naar woonwensen van jongeren.  Bij het  Carmelcollege in Raalte hebben leerlingen de woning en de woonwijk van de toekomst ontworpen. De weg naar weer 100 jaar sociale woningbouw in Salland zijn wij gestart met een nieuw logo, ontworpen door een leerling van het Cibap in Zwolle. Hieronder ziet u alle logo’s van onze rijke geschiedenis met onderaan het logo dat we sinds oktober 2019 gebruiken.

Financieel resultaat
We hebben in 2019 € 1,9 miljoen meer ontvangen dan uitgegeven. Dat is € 3 miljoen minder dan in 2018. We hebben in 2019 meer kosten gemaakt dan in 2018 door de hoge uitgaven voor onderhoud in ons bezit en door belastingheffingen. Wij betalen naast verhuurderheffing inmiddels ook vennootschapsbelasting. In 2019 liep dat voor SallandWonen op tot € 9,2 miljoen (24% van ons huurinkomsten).

Het vermogen van SallandWonen is gestegen. Dit komt voornamelijk doordat de waarde van ons bezit is gestegen. Bij de vaststelling van ons vermogen worden alle woningen die wij bezitten gewaardeerd op de ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Dat betekent dat externe taxateurs vaststellen wat de verkoopwaarde van de woning is in verhuurde staat. Door de stijgende prijzen op de woningmarkt is ook de waarde van het bezit van SallandWonen gestegen. Wij realiseren dit vermogen echter alleen op papier en kunnen dit vermogen niet besteden omdat het, zoals dat heet ‘in de stenen zit’. Wij verhuren onze woningen namelijk en verkopen  maar een relatief klein aantal woningen per jaar. 

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten?
Het jaarverslag 2019 vindt u op onze website. Daarnaast hebben we de resultaten ook samengevat in beelden, in de verkorte versie van het jaarverslag.

 

Plannen voor 2020
Gevolgen Coronacrisis
Wij werken ondertussen hard verder aan goed wonen. Het werk is immers nooit af en het kan altijd beter. Door de coronacrisis verlopen diverse werkzaamheden wat trager, maar veel gaat door. Wij zijn er trots op dat onze dienstverlening voor een groot deel kan worden voortgezet.

Nieuwbouw
Zo hebben we in 2020 al weer 19 nieuwbouwwoningen opgeleverd in de nieuwbouwwijken van Broekland, Wijhe en Olst en wordt er hard gebouwd aan andere projecten in Raalte (Hartkamplocatie en Salland II), Heino (Haarstraat) en Olst-Wijhe (Wijhes museum). 

Groot Onderhoud
Het groot onderhoud Westdorp gaat in aangepaste vorm verder en de onderzoeken voor nieuwe projecten in De Maten in Raalte en Broekslag in Wijhe zijn in volle gang. We maken ons natuurlijk erge zorgen over de impact van de coronacrisis op onze huurders, zowel zakelijk als privé. Wij staan die huurders die in de problemen komen met raad en daad terzijde.
Belastingen

De overheid maakt het ons wel lastig met de extreem hoge belastingheffingen (verhuurderheffing en vennootschapsbelasting), waardoor veel van onze middelen niet kunnen worden besteed aan de volkshuisvesting in Salland.

Uitstel huurverhoging
Wij volgen ook dit jaar het sociaal huurakkoord en hanteren daar ruimere inkomenseisen om in aanmerking te komen voor huurbevriezing dan de grenzen die in het akkoord staan. Verder hebben we besloten de huurverhoging voor 2020 in plaats van op 1 juli 2020 op 1 oktober 2020 in te laten gaan in verband met de coronacrisis. Dat betekent dat we betaalbaarheid van onze woningen nog steeds bovenaan zetten.

Dienstverlening en zonnepanelen
De plaatsing van zonnepanelen en het verbeteren van onze (aangepaste) dienstverlening gaan onverminderd door ook in deze nare, rare onvoorspelbare tijd.