Onze medewerker in de wijk. Wat doet hij?

Elk jaar bekijken we een groot deel van onze woningen aan de buitenkant. In verschillende wijken en dorpen. We doen deze onderhoudscheck om te bepalen of het nodig is om onderhoudswerkzaamheden te doen. 

Davy Ketels doet de onderhoudscheck

Hoe herken ik de medewerker?
Vanaf nu tot eind december 2021 loopt Davy Ketels in de wijk voor deze onderhoudscheck. Hij is herkenbaar aan het blauwe SallandWonen-hesje. En kan zich legitimeren met een SallandWonen-ID-pas en hij heeft een brief van SallandWonen bij zich met uitleg wat hij doet.

Wat doet hij?
Hij bekijkt de buitenkant van de woning en berging en schrijft wat op. Het kan zijn dat hij u vraagt of hij uw tuin in mag lopen. Hij hoeft niet binnen in de woning te zijn. Als u niet thuis bent, stopt hij een brief bij u in de brievenbus, zodat u later weet dat hij er is geweest.

Waar kan ik hem tegenkomen? 
Bij welke woningen we komen, kunnen we van te voren niet inplannen. We beginnen steekproefsgewijs bij enkele woningen en als het nodig is bij een hele rij woningen of mogelijk een hele straat of wijk.

Heeft u vragen? Of maakt u zich zorgen? 
Bel gerust naar SallandWonen: 0572-348 348.