Persbericht 23-09-2019: Vervallen Aberson-terrein in Olst krijgt nieuwe toekomst!

Het plan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.

Gemeente Olst-Wijhe, Nikkels projecten en SallandWonen hebben met elkaar een overeenkomst getekend en werken samen aan de ontwikkeling van het terrein. Er ligt momenteel een stedenbouwkundig plan, waarin in grote lijnen zichtbaar wordt hoe deze woningbouwontwikkeling wordt ingepast tussen de Jan Hooglandstraat, het terrein ‘Averbergen’, de Kleistraat en het buitengebied.

De bestemmingsplanprocedure kan daarna beginnen. Later dit jaar volgt een informatiebijeenkomst - inloopavond - voor omwonenden van de voormalige fabriek.