Soep café

We hebben het met elkaar gehad over de woningtypes die we bouwen, en de rol/ noodzaak van onze huurdersverenigingen. Ook zijn we in groepjes in gesprek gegaan over woonwensen.
Het waren mooie gesprekken over levensloopbestendige woningen, de BGT woning, hofjes met een gemeenschappelijke tuin en doorstroom mogelijkheden. We nemen de input mee en er komt zeker een vervolg.