Toekomstplannen Ut Huus

Gezamenlijk persbericht

Ut Huus, SallandWonen en gemeente Olst-Wijhe zorgen voor impuls welzijn, cultuur en sport .

Meer geld voor inhoud, minder voor de stenen
Het college van B&W van gemeente Olst-Wijhe heeft besloten bij te dragen aan de toekomstplannen van ut Huus. Ut Huus, SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe zijn om de tafel gegaan om gezamenlijk tot een toekomstplan voor ut Huus te komen. De accommodaties van ut Huus vormen een belangrijke plek waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden voor allerlei doelgroepen. Deze activiteiten worden door inwoners zelf opgezet, maar ook door ut Huus en haar partners. Met deze samenwerking wordt er meer geïnvesteerd in welzijn, sport en cultuur. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 13 juni een besluit over dit collegevoorstel.

 “Mooi dat door de samenwerking er een toekomstbestendige constructie is gevonden. Hierdoor kunnen het Holstohus en de Lange Slag nog beter ingezet worden voor ontmoeting, maatschappelijk werk, sport, cultuur en muziek.”, vertelt Hans Olthof, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe. Anne Riemersma, directeur bestuurder ut Huus, is blij met deze ontwikkelingen. “Met het plan dat er nu ligt kunnen wij ons weer volledig op de inhoud richten. De inwoners verdienen laagdrempelige voorzieningen met tal van activiteiten. Mede dankzij vrijwilligers en partners zien we nu al dat de levendigheid in de accommodaties toeneemt. Daar kunnen we nu nog meer een impuls aan geven. Ook jongeren krijgen daarbij alle aandacht”.

Het college stelt aan de raad voor om vanaf 2023 de subsidie aan ut Huus te verhogen en mee te werken aan herfinanciering van de panden. Ut Huus wil de sporthal De Lange Slag en het Holstohus overnemen van SallandWonen. Door de huidige lage rente verlaagt ut Huus zo haar vaste lasten. Hiermee wordt geld vrijgespeeld dat ingezet wordt voor meer welzijn, programma en ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Verder neemt ut Huus duurzaamheidsmaatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen om de energiekosten te beperken. Deze maatregelen en subsidies bieden ut Huus, maar ook de gebruikers van de voorzieningen, meer zekerheid voor de toekomst.

De samenwerking tussen de partijen komt ten goede van de kwaliteit van de activiteiten van ut Huus, die zich richten op ontmoeting, sport en cultuur. De betrokken partijen zijn overtuigd hiermee een mooie basis te leggen voor de toekomst.