Wet voor eenmalige huurverlaging. Goed nieuws voor veel huurders.

Wist u dat in 2021 de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen geldt?
Deze wet regelt dat huurders in een sociale huurwoning recht kunnen hebben op een eenmalige huurverlaging. 

De Belastingdienst en de woningcorporaties bereiden op dit moment de uitvoering van deze nieuwe wet voor.

U hoeft zelf niets te doen. Komt u voor deze eenmalige huurverlaging in aanmerking dan informeren wij u voor 1 april 2021 per brief. 

Wilt u wel weten hoe dit geregeld is? En of u hiervoor in aanmerking komt? 
Antwoorden hierop en nog veel meer vindt u op onze website.
Lees het hier.