Stages

SallandWonen biedt aanstormende talenten die kennis willen maken met de corporatiebranche of mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, graag de kans om in de praktijk mee te draaien.

Wat is er mogelijk?

Wij staan open voor verschillende mogelijkheden: snuffelstage, meewerkstage, afstudeeropdracht of een werkervaringsplaats.

Als je interesse hebt voor een stage- of werkervaringsplaats bij SallandWonen, kun je een mail sturen naar info@sallandwonen.nl, onder vermelding van stageplaats of werkervaringsplaats. Voeg daarbij je cv toe en vermeld in ieder geval:

  • begin- en einddatum stage;
  • aantal stagedagen en -uren per week;
  • opleiding en opleidingsniveau;
  • korte omschrijving van de gewenste opdracht.