Huishoudelijk reglement

Indien u in een appartement woont is er een huishoudelijk reglement. Deze heeft u bij uw huurcontract ontvangen. Hierin staan (leef)regels die gelden in uw complex.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een appartement? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de Algemene Huurvoorwaarden van jullie?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan voor op de regels van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn appartement?

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.
  • Het melden van storingen.

Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Ja, dat kan. SallandWonen en 70% van de huurders van het woongebouw moeten het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door SallandWonen.