Post

Bij SallandWonen kunt u uw post digitaal of op papier ontvangen. Als u ervoor kiest om uw post digitaal te ontvangen, krijgt u deze in uw mailbox. Het bedrijf dat de post digitaal naar u verstuurt heet Postex. Post op papier ontvangt u in de brievenbus.

U kunt via de post die u van ons ontvangt uw voorkeur altijd weer wijzigen. Ook als u uw post op papier wilt blijven ontvangen, is het goed om uw voorkeur door te geven.

Vul hier de PTX-code in die op uw brief staat:

Dan kunt u:

  • Post digitaal inzien en opslaan
  • Uw ontvangstvoorkeur wijzigen

 

Post ontvangen van SallandWonen

Het is tegenwoordig al heel gebruikelijk om post digitaal te ontvangen. Dit scheelt duizenden geprinte brieven per jaar! Als u ervoor kiest om uw post digitaal te ontvangen, krijgt u die in uw mailbox. Post op papier ontvangt u in de brievenbus.

Wij horen graag uw voorkeur voor het ontvangen van de post. Is de PTX-code op de post die u van ons ontving niet meer geldig? Dan kunt u bij een volgende brief de PTX-code hierboven invullen en daar dan uw voorkeur mee aangeven. 

Hoe herkent u een mail van SallandWonen?

De mail die u ontvangt als u post van SallandWonen krijgt heeft altijd 'Nieuw bericht van SallandWonen' als onderwerp. De afzender is altijd 'SallandWonen' met als mailadres info@sallandwonen.nl. In onderstaande voorbeeld ziet u hoe deze mails er uitzien.

Voorbeeld e-mail

Hoe herkent u een brief van SallandWonen?

Het voorblad heeft altijd dezelfde kenmerken. Bekijk onderstaand voorbeeld:

Voorbeeld voorblad 

Let op! Nog niet alle post wordt op deze manier verzonden. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk dat u nog post op papier ontvangt ondanks dat u een voorkeur voor digitaal aan ons doorgaf. Uw voorkeur wordt zo snel mogelijk verwerkt, dit kan enkele dagen duren. We sturen zoveel mogelijk post via uw voorkeurskanaal. Brieven waar een antwoordenvelop wordt meegezonden en aangetekende post kunnen wij niet digitaal versturen. Deze post zult u altijd op papier ontvangen.

Veel gevraagd over Post

Hoe kan ik mijn voorkeur voor het ontvangen van post wijzigen?

U kunt op twee manieren uw voorkeur wijzigen:

  • Als u post ontvangt van SallandWonen, kunt u op onze website sallandwonen.nl/post de PTX-code invullen die op het voorblad van uw brief staat. U komt dan in de digitale omgeving van uw post en hier kunt u uw voorkeur wijzigen. 
  • Bij digitale post klikt u op de knop in uw mail. Hierna kunt u uw voorkeur wijzigen.

Kan ik mijn post nog terugvinden als het ik het (digitaal) niet meer heb?

Dat gaat helaas nog niet. Wij werken er hard aan om dit binnenkort mogelijk te maken. Wij laten het u weten wanneer dit mogelijk is. 

Krijg ik al mijn post digitaal als ik aangeef mijn post digitaal te willen ontvangen?

De meeste brieven zult u dan inderdaad per mail ontvangen. Het is echter nog wel mogelijk dat u een brief op papier ontvangt omdat het verwerken van de wijziging van uw voorkeur enkele dagen kan duren. Brieven waar een antwoordenvelop meegezonden wordt en aangetekende post kunnen wij helaas niet digitaal versturen.

In de mail die ik heb ontvangen staat dat ik het document in ‘Postex’ kan bekijken. Wat is Postex?

Postex is het bedrijf dat de post voor ons verstuurt. Als u uw post in Postex bekijkt, komt u in uw eigen digitale postomgeving van SallandWonen. Deze omgeving is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Postex.