Nieuws

Positieve beoordeling!

Iedere 4 jaar worden we beoordeeld door een visitatiecommissie. We zijn over de periode van 2019 - 2022 heel positief beoordeeld.Portefeuilleplan

We werken verder aan betaalbaar en duurzaam wonen in Salland. Hoe we dit de komende jaren doen, staat in ons nieuwe portefeuilleplan.We zijn hiervoor met onze huurders(organisaties) en gemeenten in gesprek geweest over de lokale opgaven en de gewenste inzet van SallandWonen.