Inwoning

Als u iemand bij u in de woning wilt laten wonen, kunt u een verzoek tot inwoning bij ons indienen. Of u toestemming tot inwoning krijgt, hangt af verschillende factoren. Wij kijken bijvoorbeeld naar het totaal aantal bewoners, de grootte van de woning, eventuele huurachterstanden en meldingen van overlast.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand (tijdelijk) bij mij komt inwonen?

Ja, wij willen dat graag weten. Dit kunt u kenbaar maken door een e-mail of brief aan ons te sturen. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. Als er geen bezwaren zijn, krijgt u een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum.

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen in een persoonlijk gesprek de situatie met u bespreken. Belt u voor een afspraak?

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website  Belastingdienst/Toeslagen.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja, wij willen dit graag weten. U kunt een e-mail of brief aan ons sturen met daarin uw gegevens. Als alles in orde is, ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U kunt geen aanspraak maken op de huurovereenkomst als u inwoont.