Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst vermeld staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap? Dan is het wel mogelijk om (onder voorwaarden) medehuurderschap aan te vragen.

Veel gevraagd over Medehuurder

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. SallandWonen moedigt mantelzorg aan en verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil inwonen.

Deze inwoning is echter van tijdelijke aard want 't is bedoeld voor het verlenen van mantelzorg en leidt daarom nooit tot medehuurderschap. Dit houdt in dat wanneer de huurder de mantelzorg niet meer nodig heeft, bij overlijden van de huurder of door opzegging van de huur door de huurder, de mantelzorger geen aanspraak heeft op de woning.

Wij adviseren mantelzorgers dan ook om zich in te schrijven als woningzoekende als zij op zoek zijn naar woonruimte in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Om te kunnen reageren op een aanbodwoning moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij De Woningzoeker. .

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Als u een duurzame relatie met de overledene had, dan kunt u mogelijk aangemerkt worden als medehuurder. U kunt dit aanvragen door het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen. In het formulier leest u welke papieren u moet aanleveren om de huurovereenkomst op uw naam te krijgen. Is dit niet duidelijk, bel ons dan.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.

Indien een kind ouder is dan 35 jaar en (aantoonbaar) onafgebroken bij zijn/haar ouder(s) inwoont en hier ook wil blijven wonen, kan hiervoor een aanvraag voor medehuurderschap gedaan worden. Dit dient u aan te tonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Geldt deze uitzondering voor u? Vraag dan een gesprek bij ons aan. Bij het overlijden van de ouder(s) kan een uitzondering gemaakt worden.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kunt u het direct zelf regelen door het opzegformulier medehuurderschap in te vullen en aan ons te verzenden.  De opzegtermijn is een maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. U moet voldoende financiële waarborgen hebben om de huur te betalen. U mag niet de bedoeling hebben u de positie van de huurder te verschaffen.

Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u het direct zelf regelen door het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen en aan ons te verzenden.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Uw inkomen wordt daarom niet opnieuw getoetst.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Wij willen onze samenwoning beeindigen. Hoe regelen we dat?

Algemeen

Staat u alleen op de huurovereenkomst en is er geen sprake van een huwelijk of geregisteerd partnerschap? Dan heeft alleen diegene die op de huurovereenkomst staat het recht om in de woning te blijven wonen.

Staat u beiden op de huurovereenkomst? Dan moet de vertrekkende partner de huur opzeggen. Dit kunt u direct zelf regelen door het opzegformulier medehuurderschap  in te vullen en naar ons op te sturen. Hierbij geldt ook het opzegtermijn van 1 maand. Na die maand is de verantwoordelijkheid voor de woning en de huur betaling alleen voor de achterblijvende partner.

Als beide partners willen blijven wonen en u kunt het niet eens worden, dan zal SallandWonen de keuze niet maken, u heeft immers gelijke rechten. U kunt zich in dat geval wenden tot de rechter, die het huurrecht aan een van beiden zal toekennen.

Ontvang ik een bevestiging van de opzegging/aanvraag van medehuurderschap?

Algemeen

U ontvangt binnen 3 dagen een bevestiging opzegging of aanvraag van medehuurderschap via e-mail of per post.