Sociale kaart

SallandWonen werkt samen met verschillende instanties. Hieronder ziet u een overzicht met instanties die u ondersteuning kunnen bieden.

Overheidsinstanties

Gemeente Raalte
Gemeente Olst-Wijhe
Politie IJsselland

Algemeen

2Switch kringloopwinkel Raalte
Het Goed kringloopwinkel Wijhe

Ondersteunende Instanties

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe
Buurtbemiddeling Raalte
Vrijwilligerspunt Raalte
Vluchtelingenwerk
Diaconie
Stichting leergeld Salland

Senioren

Zorggroep Raalte 
Carinova
Het Zand 

Steunpunt thuisadministratie

Humanitas (inwoners gemeente Raalte)
Financiën De Baas (inwoners gemeente Olst-Wijhe)

Moedige Dialoog Salland

Slachtofferhulp / WMO voorzieningen

WMO Loket Raalte
WMO loket Olst Wijhe

Verstandelijke beperking

De Parabool
Zozijn
Van de Bent Stichting
Ygdrasil

Financiën/Schulden: Huurachterstand

Schuldhulpverlening Gemeente Raalte
Schuldhulpverlening Gemeente Olst-Wijhe / Financiën de BaasGKBDe Gemeentelijke Kredietbank (inwoners gemeente Raalte)
BAD (Budgetadviesbureau Deventer)
BJK Gerechtsdeurwaarder

Hulp huishouden

Carinova
Mienhulp 
Buurtzorg Raalte

Psychische & Psychosociale Problemen

Dimence
Stichting de Kern
Stichting RIWB
Limor
Stichting interaktcontour 
Stichting MEE IJsseloevers
Vriendendiensten

Toeslagen/aanslagen/uitkeringen

Belastingdienst
UWV
SVB

Crisisopvang

Voor een veilig thuis/Kadera
De Herberg Zwolle
Iriszorg crisisopvang, locatie Deventer
Het Leger des Heils

Problematisch woongedrag

Bijzondere Zorg Team
GGD IJsselland, Raalte en Olst-Wijhe

Huurgerelateerde zaken

Huurdersvereniging Salland
Huurdersbelangen Salland
De Huurcommissie 

Gedragsproblemen bij kinderen

Trias-groep
Bureau Halt 
Bureau Jeugdzorg Overijssel, locatie Raalte
Karakter
Het centrum voor Jeugd en Gezin

Verslavingszorg

Dimence (meldpunt bijzondere zorg)
Tactus
Focus