Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huur van uw huis. U krijgt deze toeslag van de Belastingdienst. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw (gezins)inkomen, leeftijd, opgebouwd spaargeld en de huurprijs van uw huis. 

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toeslagen.nl. Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat heeft gevolgen. Uw huurtoeslag wijzigt.

Ontvangt u nu al huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. SallandWonen geeft aan de Belastingdienst door wanneer uw huurbedrag wijzigt en wat de nieuwe huurprijs is.

Op Mijn toeslagen op Toeslagen.nl ziet u vervolgens uw nieuwe huurprijs. Dit gebeurt niet direct. Uw maandelijkse voorschot blijft voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die dan alsnog uit.

Wilt u dat de Belastingdienst direct uw toeslag opnieuw berekent? Dan moet u zelf de gewijzigde huur doorgeven aan de Belastingdienst met ingangsdatum 1 juli 2022.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Algemeen

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een Proefberekening huurtoeslag. Dan weet u meteen hoeveel u ongeveer krijgt.  U kunt voor advies ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Geven jullie de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Na de jaarlijkse huurverhoging worden de huurbedragen door de Belastingdienst bij ons opgevraagd. U hoeft niets te doen. De Belastingdienst past de huurtoeslag in de loop van het jaar voor u aan. Natuurlijk mag u altijd zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. U doet dit via Belastingdienst/huurtoeslag

Soms lukt dit niet bij iedere woning. U krijgt dan bericht van de Belastingdienst. U moet in dit geval zelf de aangepaste huur aan hen doorgeven.

Is uw huur verhoogd na verbetering aan uw woning? Dan moet u deze wijziging zelf doorgeven aan de Belastingdienst/huurtoeslag

Wat zijn vrije sectorwoningen?

Algemeen

Vrije sectorwoningen zijn er voor huishoudens met een inkomen vanaf € 45.015,- (prijspeil 2022) en met een huurprijs vanaf € 763,47 (prijspeil 2022). Voor deze woningen krijgt u geen huurtoeslag.

Mijn huurprijs komt door de huurverhoging boven de huurprijs van de maximale huurtoeslaggrens. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Algemeen

Nee, u behoudt uw recht op huurtoeslag als u in dezelfde woning woont. Uiteraard geldt dit zolang u ook nog steeds voldoet aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag, zoals de hoogte van uw inkomen en gezinssituatie. 

Voor het vaststellen van de hoogte van uw huurtoeslag, wordt het deel van de huur boven de maximum huurgrens wel buiten beschouwing gelaten.

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Algemeen

Huurtoeslag vraagt u aanbij de belastingdienst:

  • U kunt gratis bellen met 0800-0543 Houd uw BSN (BurgerServiceNummer) bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.
  • of regel het gratis via de Belastingdienst

Hoe ontvang ik huurtoeslag?

Algemeen

De huurtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. U ontvangt het bedrag op uw eigen rekening. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Belastingdienst/huurtoeslag.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van huurtoeslag?

Algemeen

Ja, u kunt hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Of kijk op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl. Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Heb ik recht op huurtoeslag door het beeïndigen van het samenwonen?

Algemeen

Het recht op huurtoeslag wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Bij de berekening of u recht heeft op huurtoeslag wordt gekeken naar het verwachte inkomen over het lopende kalenderjaar. Let er wel op dat het inkomen van de vertrokken partner meetelt tot en met de dag dat hij bij de gemeente is uitgeschreven op het betreffende adres.

Informatie over huurtoeslag kunt u opvragen bij de belastingtelefoon via 0800-0543 of via de website van de Belastingdienst/huurtoeslag. Op deze pagina van de belastingdienst kunt u zelf ook een proefberekening maken.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

De huur van mijn woning is verhoogd door een woningaanpassing. Hoe wordt de huurtoeslag aangepast?

Algemeen

Als u de nieuwe huurprijs via de website van de Belastingdienst/huurtoeslag doorgeeft, passen zij uw huurtoeslag aan. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Hoe geef ik wijzigingen door die belangrijk zijn voor de huurtoeslag?

Algemeen

Zijn er wijzigingen in de samenstelling van uw gezin? Of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door via de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig huurtoeslag ontvangt. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Wat is een subsidiabele huurprijs?

Algemeen

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huur van de woning, en een deel van de servicekosten (maximaal € 48,00). De belastingdienst maakt gebruik van die subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag. Zij noemen dit ook wel de rekenhuur.