Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten, die wordt versterkt door de Belastingdienst. Als u een sociale woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel betaalt aan huur, kunt u misschien huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Wat de voorwaarden zijn, leest u op de website van de Belastingdienst/huurtoeslag.

Let op: vanaf 1 januari 2020 is er een wetswijziging geweest. Sindsdien bestaan de harde inkomensgrenzen niet meer. Als uw inkomen stijgt, krijgt u minder huurtoeslag. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Dit zorgt voor meer zekerheid bij huurders.

Bekijk daarom of u in 2020 in aanmerking kwam voor huurtoeslag. U kunt daarvoor een proefberekening maken op Belastingdienst/huurtoeslag. Hebt u recht? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan! 

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Wat zijn vrije sectorwoningen?

Vrije sectorwoningen zijn er voor huishoudens met een inkomen vanaf € 45.015,- (prijspeil 2022) en met een huurprijs vanaf € 763,47 (prijspeil 2022). Voor deze woningen krijgt u geen huurtoeslag.

De huur van mijn woning is verhoogd door een woningaanpassing. Hoe wordt de huurtoeslag aangepast?

Als u de nieuwe huurprijs via de website van de Belastingdienst/huurtoeslag doorgeeft, passen zij uw huurtoeslag aan. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Wat is een subsidiabele huurprijs?

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huur van de woning, en een deel van de servicekosten (maximaal € 48,00). De belastingdienst maakt gebruik van die subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag. Zij noemen dit ook wel de rekenhuur.

Mijn huurprijs komt door de huurverhoging boven de grens van de huurtoeslag; raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Nee. Als u voorafgaand aan een huurverhoging al huurtoeslag ontving voor dezelfde woning, en de huur door de huurverhoging uitkomt boven de maximum huurgrens, dan behoudt u uw recht op huurtoeslag. Uiteraard geldt dit zolang u ook nog steeds voldoet aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag, zoals de hoogte van uw inkomen. 

Voor het vaststellen van de hoogte van uw huurtoeslag, wordt het deel van de huur boven de maximum huurgrens wel buiten beschouwing gelaten.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Niet alleen uw inkomen is van belang bij het aanvragen van huurtoeslag. Dit geldt ook voor uw vermogen. En natuurlijk telt het inkomen of vermogen van de mensen die samen met u in de woning wonen ook mee.

Wilt u weten of u voor huurtoeslag in aanmerking komt? en hoeveel? Maakt u dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst/huurtoeslag. U kunt voor advies ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Huurtoeslag vraagt u aan via de website van de Belastingdienst/huurtoeslag. U kunt ook gratis bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Hoe geef ik wijzigingen door die belangrijk zijn voor de huurtoeslag?

Zijn er wijzigingen in de samenstelling van uw gezin? Of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door via de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig huurtoeslag ontvangt. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Heb ik recht op huurtoeslag door het beeïndigen van het samenwonen?

Het recht op huurtoeslag wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Bij de berekening of u recht heeft op huurtoeslag wordt gekeken naar het verwachte inkomen over het lopende kalenderjaar. Let er wel op dat het inkomen van de vertrokken partner meetelt tot en met de dag dat hij bij de gemeente is uitgeschreven op het betreffende adres.

Informatie over huurtoeslag kunt u opvragen bij de belastingtelefoon via 0800-0543 of via de website van de Belastingdienst/huurtoeslag. Op deze pagina van de belastingdienst kunt u zelf ook een proefberekening maken.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van huurtoeslag?

Ja, u kunt hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Of kijk op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.

Let op! Een aanvraag huurtoeslag is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van de rijksoverheid www.Toelagen.nl. Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Hoe ontvang ik huurtoeslag?

De huurtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. U ontvangt het bedrag op uw eigen rekening. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Belastingdienst/huurtoeslag.