Inkomensafhankelijke huurverhoging

SallandWonen past een inkomensafhankelijke huurverhoging toe per 1 juli 2022.
U ontvangt hierover een brief vóór 1 mei. 

Controleer goed of deze inkomensafhankelijke huurverhoging voor u klopt!  

Dat kunt u via dit schema doen of ga naar de hieronderstaande vraag:  'Hoe controleer ik of mijn inkomensafhankelijke huurverhoging klopt? En hoe maak ik bezwaar?'

We passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe bij dié huurders, die in een sociale huurwoning wonen met een huurprijs lager dan € 763,47. En in de loop van de tijd een hoog middeninkomen of een hoog inkomen hebben gekregen.
Ze mogen blijven wonen, maar we vinden het belangrijk dat zij een huurprijs betalen die past bij de kwaliteit van de woning. De kale huur vanaf 1 juli 2022 mag daarom niet hoger zijn dan de maximale huur die voor uw woning geldt. Deze vindt u wanneer u inlogt op ‘mijn SallandWonen’ via onze website.

Daarom hebben we voor de huurders met een huur lager dan € 763,47 aan de Belastingdienst gevraagd welke adressen een hoog middeninkomen of hoog inkomen hebben. 

We hebben voor dit jaar de volgende afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties:

  • voor huurders met een hoog middeninkomen wordt de huur verhoogd met € 35,- per maand.
  • voor huurders met een hoog inkomen wordt de huur verhoogd met € 65,- per maand.

Veel gevraagd over Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging? En hoe is bepaald wie dat krijgt?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een huurverhoging die op basis van het verzamelinkomen is bepaald. De inkomens van alle bewoners op uw adres tellen mee. 

Daarom hebben we voor de huurders - met een huur lager dan € 763,47-  aan de Belastingdienst gevraagd welke adressen een hoog middeninkomen of hoog inkomen hebben. 

U krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging wanneer:

  • Uw verzamelinkomen over 2020 hoger was dan € 47.948 voor één persoon en hoger was dan € 55.486 voor meer personen.
  • Uw huur lager is dan € 763,47.

Let op:
De Belastingdienst heeft hierbij gekeken naar uw verzamelinkomen over 2020 en gaat uit van uw gezinssamenstelling op het moment van februari 2022. 
Is uw inkomen in 2021 gedaald? of is na februari 2022 uw gezinssamenstelling gewijzigd? Dan kunt u bezwaar maken. 

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden?
Omdat het inkomen van 2 jaar geleden definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli 2022 gaat het dus om het verzamelinkomen van alle bewoners die op 1 juli van dit jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot € 21.422 over het jaar 2020 niet mee.

Hoe controleer ik of mijn inkomensafhankelijke huurverhoging klopt? En hoe maak ik bezwaar?

Algemeen

Lees of een van de onderstaande situaties bij u van toepassing is. Want dan kunt u bezwaar maken bij ons.
Of klik op deze link om het via een gemakkelijk schema te controleren.


·         De informatie over uw gezinsinkomen  klopt niet (meer).

Want de Belastingdienst heeft gekeken naar uw inkomen over 2020.
Is uw inkomen in 2021 gedaald onder de inkomensgrenzen* van de inkomensafhankelijke huurverhoging? Meld dit bij ons.

·         De samenstelling van uw gezin is gewijzigd na februari 2022.

Want de Belastingdienst is uitgegaan van uw situatie in februari 2022. Is er tussen februari 2022 en 1 juli 2022 een wijziging geweest in uw gezinssamenstelling? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw verzamelinkomen. Is door de wijziging in gezinssamenstelling het inkomen gedaald tot een lagere categorie of onder de grenzen van de inkomensafhankelijke huurverhoging?  Meld dit bij ons. 

·         Is er sprake van ziekte of handicap? En u voldoet aan de bijbehorende voorwaarden? Meld dit bij ons. 

Op de website van De Woonbond leest u meer over de voorwaarden. Voldoet u aan minimaal één van de genoemde voorwaarden, dan raden we u aan bezwaar te maken.

Geef uw bezwaar door aan SallandWonen vóór 1 juli 2022.

Dit kan telefonisch of per e-mail of per brief. 
Is na de beoordeling uw bezwaar terecht, dan wordt de huurverhoging aangepast naar wat passend is. Dit kan zijn: een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging zonder inkomensafhankelijk deel.

* De grenzen voor inkomenafhankelijke huurverhoging zijn:
Als het gezamenlijk inkomen over 2021 bij eenpersoonshuishoudens lager is dan € 47.948.
of € 55.486 bij meerpersoonshuishouden.

Goed om te weten: Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot € 21.422 over het jaar 2020 niet mee.

U vindt deze informatie ook op de websites van Rijksoverheid , de Huurcommissie, De Woonbond. 

Als mijn huurprijs wijzigt, bijvoorbeeld door huurverhoging? Wat moet ik dan doen?

Algemeen

Betaalt u de huur via een automatische incasso?
Dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de juiste huur op tijd door u wordt betaald.

Maakt u de huur elke maand zelf over?
Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de juiste huurprijs betaalt. Zorgt u ervoor dat de nieuwe huurprijs vóór de 1e dag van de betreffende maand door u wordt betaald. 

Welke gegevens ontvangt SallandWonen van de Belastingdienst?

Algemeen

Wij krijgen een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de inkomensverklaring staat:

  • de inkomenscategorie waar u in valt;
  • het aantal personen in uw huishouden dat een inkomen heeft.

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. 

Telt het inkomen van inwonende kinderen ouder dan 18 jaar ook mee?

Algemeen

Voor inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren, geldt een vrijstelling tot € 21.422. Verdiende deze jongere over 2020 minder dan € 21.422? Dan telt het inkomen niet mee.

Verdiende de jongere over het jaar 2020 meer dan € 21.422, dan wordt het deel boven € 21.422 meegenomen in het vaststellen van het gezinsinkomen.