Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ook dit jaar kan het zijn dat uw huur per 1 juli hoger wordt als u meer hebt verdiend. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen een geschikte prijs betaalt om te wonen. Een prijs die past bij uw situatie en met hoeveel mensen u samenwoont. Verdient u meer? Dan kunt u een hogere huur betalen. Dit staat ook in de wet.

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging omdat uw inkomen over 2021 hoger is?
Dan krijgt u voor 1 mei een brief van ons over deze huuraanpassing. Hoeveel de huur omhoog gaat, is voor iedereen verschillend.

Voor het bepalen of u in per 1 juli 2023 een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, wordt gekeken naar het inkomen dat uw huidig huishouden twee jaar geleden had.

Inkomens opgevraagd bij de Belastingdienst
Voor de huuraanpassing hebben wij van sommige huurders informatie over het inkomen opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u heeft verdiend. Alleen in welke inkomenscategorie uw inkomen valt: laag, midden of hoog.

Om een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2023 te krijgen moet uw inkomen in de categorie midden of hoog vallen. 
Hieronder staat hoeveel het inkomen dan is.

Categorie midden: (huur gaat € 35 omhoog)
Woont u alleen? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u bruto tussen de € 48.836 en 
€ 57.573 per jaar verdient. Woont u met meer mensen in 1 huis? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 56.513 en € 76.764(bruto) per jaar verdient.

Categorie hoog: (huur gaat € 65 omhoog)
Woont u alleen? Dan heeft u een hoger inkomen als u bruto € 57.573 of meer per jaar verdient. Woont u met meer mensen in huis? Dan heeft u een hoog gezamenlijk inkomen als u bruto € 76.764 of meer per jaar verdient.

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het bruto inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Veel gevraagd over Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

-  Wordt uw huur verhoogd? Dan krijgt u vóór 1 mei een brief van ons. 

-  Heeft u recht op huurverlaging? Dan krijgt u in mei een brief van ons. 

Goed om te weten:
Helaas kunnen we niet voorkomen dat u meerdere brieven van ons ontvangt. Betaalt u servicekosten, dan ontvangt u ook de afrekening over 2022 van ons. 

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging? En hoe is bepaald wie dat krijgt?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een huurverhoging die op basis van het verzamelinkomen wordt bepaald. 

Daarom hebben we van de huurders met een huur lager dan € 808.06 aan de Belastingdienst gevraagd welke adressen in de inkomenscategorie vallen van midden of hoog.  

Let op:
De Belastingdienst heeft hierbij gekeken naar uw verzamelinkomen over 2021 en gaat uit van uw gezinssamenstelling op het moment van februari 2023. 
Is uw inkomen in 2022 gedaald? of is na februari 2023 uw gezinssamenstelling gewijzigd? Of is er sprake van ziekte of handicap? Dan kunt u bezwaar maken. 

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden?
Omdat het inkomen van 2 jaar geleden definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli 2023 gaat het dus om het verzamelinkomen van alle bewoners die op 1 juli van dit jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot21.422 over het jaar 2021 niet mee.

Mag SallandWonen mijn inkomen opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, dat mag.
Maar alleen wanneer wij ook de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen en u in een sociale huurwoning woont. .

U heeft misschien een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat SallandWonen uw inkomen heeft opgevraagd. We doen dit om te kijken of uw huurprijs past bij het inkomen. Is dat niet zo? Is het inkomen hoger dan past bij de huurprijs? Dan gaan we uw huurprijs extra verhogen. Zo zorgen we ervoor dat we de huurprijzen van mensen die een laag inkomen hebben, of juist hoge energielasten hebben, minder hoeven te verhogen. Meer hierover leest u op de site van de overheid. 

Welke gegevens ontvangt SallandWonen van de Belastingdienst?

Algemeen

Wij krijgen een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de inkomensverklaring staat:

 • de inkomenscategorie waar u in valt;
 • het aantal personen in uw huishouden dat een inkomen heeft.

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. 

Hoe controleer ik of mijn inkomensafhankelijke huurverhoging terecht is? En hoe maak ik bezwaar?

Algemeen

Men krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging als de Belastingdienst heeft aangegeven of een gezin in de inkomenscategorie midden of hoog valt.

Om te bepalen in welke inkomenscategorie een gezin valt, keek de Belastingdienst naar het gezinsinkomen van 2021 en de gezinssituatie op het moment van februari 2023.

Controleer hieronder of u inderdaad in de inkomenscategorie midden of hoog valt.  

 • categorie Midden. Dan gaat de huur € 35 omhoog.
  Woont u alleen? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u tussen de € 48.836 en € 57.573 per jaar verdient. Woont u met meer mensen in 1 huis? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 56.513 en € 76.764 per jaar verdient.
 • categorie Hoog: De huur gaat € 65 omhoog.
  Woont u alleen? Dan heeft u een hoger inkomen als u € 57.573 of meer per jaar verdient. Woont u met meer mensen in huis? Dan heeft u een hoog gezamenlijk inkomen als u € 76.764 of meer per jaar verdient.

Let op:
bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen?
Maar:

 • valt u niet in de juiste inkomenscategorie?  
 • of is uw inkomen is na 2021 gedaald?
 • of is uw gezinssituatie na februari 2023 veranderd?
 • of gaat het voor 1 juli 2023 nog veranderen?  
 • of is er sprake van ziekte of handicap? 

  Dan kunt u ons vragen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te verlagen. Geef 'uw bezwaar' door aan SallandWonen vóór 1 juli 2023.

  Dit kan telefonisch of per e-mail of per brief. 
  Is na de beoordeling uw bezwaar terecht, dan wordt de huurverhoging aangepast naar wat passend is. Dit kan zijn: een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging zonder inkomensafhankelijk deel.

  Bent u niet eens met onze beoordeling? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Let op: Krijgt u ongelijk? Dan moet u de Huurcommissie € 25,- betalen. 

  Op de website van De Woonbond leest u meer over de voorwaarden en regelsvan de inkomensafhankelijke huurverhoging .

  Als mijn huurprijs wijzigt, bijvoorbeeld door huurverhoging. Wat moet ik dan doen voor de maandelijkse huurbetaling?

  Algemeen

  Betaalt u de huur via een automatische incasso?
  Dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de juiste huur op tijd door u wordt betaald.

  Maakt u de huur elke maand zelf over?
  Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de juiste huurprijs betaalt. Zorgt u ervoor dat de nieuwe huurprijs vóór de 1e dag van de betreffende maand door u wordt betaald. 

  Hoe weet ik wat mijn kale huur is?

  Algemeen

  Ieder jaar krijgt u een brief over de huuraanpassing. Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat de mogelijke servicekosten zijn.

  Uw huuropbouw vindt u ook terug in ‘Mijn SallandWonen’. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur.

  Wat is het huishoudinkomen?

  Algemeen

  Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen over 2021 van alle bewoners van de woning ouder dan 23 jaar (peiljaar voor de huurverhoging per 1 juli 2023).

  Wat is de huishoudsituatie?

  Algemeen

  Huishoudsituatie is de samenstelling van het gezin:

  - alleenstaande: als u alleen woont

  - meer persoonshuishouden: u woont met minstens 1 iemand anders in woning. Naast een volwassene, kan dit ook een kind zijn.

  Mijn inkomen is na 2021 gedaald. Kan ik de inkomensafhankelijke huurverhoging laten aanpassen?

  Algemeen

  Als u kunt aantonen dat uw huishoudinkomen over 2022 of het verwachte huishoudinkomen over 2023 lager is dan het in 2021 was, passen we uw huurverhoging aan.

  Want het kan zijn dat uw inkomen gedaald, doordat u bijvoorbeeld met pensioen gegaan bent of minder bent gaan werken? Dan is het goed om deze pagina goed door te lezen en te controleren of u in aanmerking komt voor het aanpassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Denkt u recht te hebben op aanpassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging? Stuur dan een brief of email naar incasso@sallandwonen.nl. Vermeld hierbij uw naam en adres en dat het gaat om het aanpassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Tot wanneer kan ik mijn inkomensafhankelijke huurverhoging 2022 en 2023 laten aanpassen?

  Algemeen

  U kunt uw inkomensafhankelijke huurverhoging tot 3 jaar laten aanpassen. Was uw inkomen in 2020 en 2021 hoog en is uw inkomen vanaf 2022  laag? Weet dan dat u ook volgend jaar nog kunt regelen dat de huurverhogingen van 2022 en 2023 naar beneden worden bijgesteld. Zodra u kunt aantonen dat u inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens die voor u huishouden geldt, kunt u de inkomensafhankelijke huurverhoging laten aanpassen. En wordt de huurprijs opnieuw vastgesteld. De aangepaste huurprijs gaat in op de 1e van de maand, nadat wij een verzoek van u hebben ontvangen met de juiste bewijsstukken. 

  Kan ik mijn eerdere (2022) inkomensafhankelijke huurverhoging terugdraaien?

  Algemeen

  Terugdraaien is niet mogelijk. Wel kan u in aanmerking komen voor verlaging van het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Dit kan als uw inkomen is gedaald tot onder de nu geldende grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. U ontvangt geen geld terug, maar u krijgt dan een nieuwe huurprijs.

  Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op via incasso@sallandwonen.nl via ons telefoonnummer 0572- 348 348.

  Wat waren de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2022?  Voor deze verhoging is rekening gehouden met uw inkomen over 2020.

  Hoog middeninkomen (huur € 35 omhoog)
  Woonde u alleen? Dan had u een hoog middeninkomen als u bruto tussen de € 47.948 en € 56.527 per jaar verdient. Woonde u met meer mensen in 1 huis? Dan had u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 55.486 en € 75.369 bruto per jaar verdiende.

  Hoger inkomen (huur € 65 omhoog)
  Woonde u alleen? Dan had u een hoger inkomen als u bruto € 56.527 of meer per jaar verdiende. Woonde u met meer mensen in huis? Dan had u een hoger gezamenlijk inkomen als u bruto € 75.369 of meer per jaar verdiende.

  Wanneer krijg ik geen hogere huurverhoging bij een hoger inkomen (inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Algemeen

  Voor chronisch zieken of gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. U moet dan wel aan 1 van de voorwaarden voldoen.

  Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor chronisch zieken en gehandicapten
  Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. 
  Dat gaat om huishoudens die aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal een jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. 
  • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen. (mantelzorgcompliment door SVB). En een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
  • Iemand van uw huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • Uw woning is aangepast op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van de huisarts of oogarts.

   Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
   Behoort u tot zo'n huishouden? En heeft u een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar tegen een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

  Geen uitzondering meer voor grote huishoudens en AOW’ers in 2022
  Er gold een uitzondering voor huishoudens met 4 of meer personen. En voor huishoudens met 1 of meer AOW-gerechtigden. Deze uitzondering geldt vanaf 2022 niet meer omdat:

  • de inkomensgrenzen voor alle huishoudens zijn verhoogd (ten opzichte van 2020);
  • voor meerpersoonshuishoudens hogere inkomensgrenzen gelden dan voor eenpersoonshuishoudens.
  • voor grote huishoudens de hogere inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens gelden.

   De nieuwe inkomensgrenzen zorgen dat huishoudens met een inkomen boven de betreffende grens, de toegestane hogere huurverhoging kunnen betalen. Ook AOW-gerechtigden. Want AOW’ers houden bij eenzelfde inkomen netto meer over dan mensen die nog niet de AOW-leeftijd hebben. Dat komt doordat zij minder inkomstenbelasting betalen in de eerste belastingschijf.