Jaarlijkse huurverhoging

Waarom verhogen wij de huur?
Elk jaar wordt de huur van uw woning verhoogd. Deze verhoging is voor iedereen verschillend. Waarom wordt uw huur aangepast? Omdat we dankzij de huur die u betaalt woningen en wooncomplexen kunnen onderhouden, renoveren en verduurzamen en nieuwe woningen kunnen bouwen. Zodat niet alleen u prettig woont, maar ook mensen die een woning zoeken een woning kunnen huren. 

Heeft u een huurverhoging gekregen en daardoor problemen met het betalen van de nieuwe huur? Of ervaart u hierdoor onrust of spanning? Neem dan contact met ons op. Wij denken dan graag mee over een oplossing.

Huurverhoging 2024
Elk jaar passen we op 1 juli uw huurprijs aan. Dit doen wij volgens de regels van de overheid. 
SallandWonen kent voor 2024 verschillende huuraanpassingen:

 • 5,0 % huurverhoging voor merendeel van de sociale huurwoningen, woonwagens en standplaatsen;
 • 5,3 % huurverhoging voor woningen in de vrije sector;

 • € 3,- huurverhoging voor de garages;

 • Inkomens afhankelijke huurverhoging: of € 50,- of € 80,- verhoging, afhankelijk van het inkomen;
 • Wet eenmalig huurverlaging – woonde u op 1 maart 2023 in uw huurwoning, heeft u een laag inkomen en heeft u nog geen gebruik gemaakt van de wet eenmalige huurverlaging? Controleer dan of u voor deze huurverlaging in aanmerking komt. Let op: dit moet u zelf aanvragen.
 • Huurbevriezing  - heeft u een laag inkomen, maar geen recht op huurverlaging volgens de Wet eenmalige huurverlaging in 2023 en  2024? Misschien heeft u recht op huurbevriezing. Dat betekent dat de huurprijs na 1 juli hetzelfde blijft. Let op: dit moet u zelf aanvragen.

Inkomens opgevraagd bij de Belastingdienst
Voor het vaststellen van de jaarlijkse huuraanpassing is het belangrijk voor ons om te weten of uw inkomen past bij de huur van uw woning. Wij vragen elk jaar bij de Belastingdienst gegevens over uw inkomen op. Dit jaar gaat dit over het inkomen van 2022. De Belastingdienst telt alle inkomens van uw huishouden op en geeft aan ons door in welke categorie dit uitkomt. Kijk voor meer uitleg hier

SallandWonen krijgt geen bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie. Op basis van deze gegevens wordt de huuraanpassing vastgesteld. Vanuit de Belastingdienst krijgt u een melding wanneer wij de gegevens hebben opgevraagd en ontvangen.

Vóór 1 mei ontvangt u van ons de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie over de huurverhoging in 2024 is te vinden op rijksoverheid.nl.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Vraagt SallandWonen advies aan de huurdersverenigingen over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja, SallandWonen vraagt altijd advies aan de huurdersverenigingen. Dit zijn Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBS)

Als mijn huurprijs wijzigt, bijvoorbeeld door huurverhoging. Wat moet ik dan doen voor de maandelijkse huurbetaling?

Algemeen

Betaalt u de huur via een automatische incasso?
Dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de juiste huur op tijd door u wordt betaald.

Maakt u de huur elke maand zelf over?
Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de juiste huurprijs betaalt. Zorgt u ervoor dat de nieuwe huurprijs vóór de 1e dag van de betreffende maand door u wordt betaald. 

Mag SallandWonen mijn inkomen opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, dat mag.
Maar alleen wanneer wij ook de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen en u in een sociale huurwoning woont.

U heeft misschien een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat SallandWonen uw inkomen heeft opgevraagd. We doen dit om te kijken of uw huurprijs past bij het inkomen. Is dat niet zo? Is het inkomen hoger dan past bij de huurprijs? Dan gaan we uw huurprijs extra verhogen. Zo zorgen we ervoor dat we de huurprijzen van mensen die een laag inkomen hebben, of juist hoge energielasten hebben, minder hoeven te verhogen. Meer hierover leest u op de site van de overheid. 

Geven jullie wijzigingen van de huurprijs door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Dat ligt eraan:

Is uw huur verhoogd na verbetering aan uw woning?
Dan moet u deze wijziging zelf doorgeven aan de Belastingdienst/huurtoeslag

Na de jaarlijkse huurverhoging worden de huurbedragen door de Belastingdienst bij ons opgevraagd. Dan hoeft u niets te doen. Het duurt even voordat de Belastingdienst het heeft doorgevoerd en u het kunt zien in 'Mijn Toeslagen'. 

Wilt u dat de Belastingdienst direct uw toeslag opnieuw berekent? Natuurlijk mag u altijd zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. U doet dit via Belastingdienst/huurtoeslag

Let op:

 • Soms lukt het de Belastingdienst niet uw nieuwe huurprijs automatisch te verwerken. U krijgt dan bericht van de Belastingdienst. U moet in dit geval zelf de aangepaste huur aan hen doorgeven.
 • U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de huurprijs waarover u huurtoeslag ontvangt. Controleert u daarom altijd goed of uw juiste huurprijs bekend is bij de Belastingdienst.
 • Een aanvraag huurtoeslag of wijziging is gratis. Vraag altijd uw huur-(en zorg)toeslag aan via de website van Belastingdienst/huurtoeslag . Dit om vervelende en onnodige kosten voor u te voorkomen.  

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat heeft gevolgen. Uw huurtoeslag wijzigt.

Ontvangt u nu al huurtoeslag?
Na de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli worden de huurbedragen door de Belastingdienst bij ons opgevraagd. U hoeft dus niets te doen.

De Belastingdienst past de huurtoeslag in de loop van het jaar voor u aan. Op Mijn toeslagen op Belastingdienst/huurtoeslag ziet u vervolgens uw nieuwe huurprijs. Dit gebeurt niet direct. Uw maandelijkse voorschot blijft voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die dan alsnog uit.

Wilt u dat de Belastingdienst direct uw toeslag opnieuw berekent? Dan moet u zelf de gewijzigde huur doorgeven aan de Belastingdienst/huurtoeslag met ingangsdatum 1 juli 2024.

Is uw huur verhoogd na verbetering aan uw woning?
Dan moet u deze wijziging zelf doorgeven aan Belastingdienst/huurtoeslag.

Let op: u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de huurprijs waarover u huurtoeslag ontvangt. Controleert u daarom altijd goed of uw juiste huurprijs bekend is bij de Belastingdienst.

Mijn huurprijs komt door de huurverhoging boven de huurprijs van de maximale huurtoeslaggrens. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Algemeen

Nee, u behoudt uw recht op huurtoeslag als u in dezelfde woning woont. Uiteraard geldt dit zolang u ook nog steeds voldoet aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag, zoals de hoogte van uw inkomen en gezinssituatie. 

Voor het vaststellen van de hoogte van uw huurtoeslag wordt het deel van de huur boven de maximum huurgrens niet meegenomen.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging? En hoe doe ik dat?

Algemeen

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat.
Bent u van mening dat uw huurprijs onjuist is dan kunt u bezwaar maken. 
Er zijn maar een paar situaties waarin u bezwaar kunt maken.

 • Uw huuraanpassing is hoger dan mag volgens de wet.
 • Uw huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
 • Er zit een fout in uw huuraanpassingsvoorstel.
 • U kreeg het huuraanpassingsvoorstel niet vóór 1 mei.
 • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd. Dat komt omdat er ernstige onderhoudsproblemen zijn die nog niet zijn opgelost. 

Alleen als één van deze situaties van toepassing is, heeft bezwaar maken zin.
Voor de huurverhoging van 2024 kunt u tot 1 juli 2024 bezwaar indienen bij ons. Dat kan via een brief of via e-mail naar incasso@sallandwonen.nl

Met daarin de volgende informatie:
- dat u het niet eens bent met de huurverhoging;
- én waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

U hoort dan van ons of wij wel of niet akkoord gaan met uw bezwaar.

Komen we er samen niet uit en u wilt uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie? Dan sturen wij uw brief met onze reactie door aan de Huurcommissie.

Na 1 juli 2024 moet u uw bezwaar direct naar de Huurcommissie sturen. Ga dan naar Huurcommissie en start een procedure tegen de huurverhoging. U kunt tot 1 november 2024 deze procedure opstarten bij de Huurcommissie. 

Let op:
een procedure bij de Huurcommissie kan u geld kosten. Dit is het geval wanneer de Huurcommissie u ongelijk geeft.

Kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging intrekken?
Wanneer u aan de Huurcommissie vraagt de huurverhoging te beoordelen, kan het gebeuren dat SallandWonen gelijk krijgt En u als huurder ongelijk. Dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen maar ook de kosten voor de procedure. Dit is € 25. Wilt u dat niet? Laat SallandWonen dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt en vraag ons om de procedure te stoppen.

Let op: Als u uw bezwaar intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan betalen. 

Onderhoudsklachten?
Wanneer er onderhoudsproblemen zijn, moet u de huurverhoging wel betalen. 
Heeft u een klacht over onderhoud aan uw woning? Deze kunt u hier aan ons melden. Hiervoor geldt een andere procedure.

Kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging intrekken?

Algemeen

Wanneer u aan de Huurcommissie vraagt de huurverhoging te beoordelen, kan het gebeuren dat u als huurder ongelijk krijgt. Dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen, maar ook de kosten voor de procedure. Dit is € 25.-. Wilt u dat niet? Laat SallandWonen dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt en vraag ons om de procedure te stoppen.

Zit het voorlopige bedrag voor de opgeleverde zonnestroom in de huurprijs?

Algemeen

Nee, het bedrag dat u maandelijks betaalt voor zonnestroom is een voorlopig bedrag (voorschot) voor de te verwachten opgewekte kWh aan zonnestroom. Dit bedrag wordt jaarlijks met u afgerekend op basis van de werkelijk opgewekte zonnestroom. 

Het voorschotsbedrag van de zonnestroom staat dus los van de huur. Het wordt dan ook niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. 

Tellen zonnepanelen mee in de woningwaardering punten van mijn woning? En wat zijn hiervan de gevolgen voor de huurverhoging?

Algemeen

Zonnepanelen mogen officieel meetellen in de puntenwaardering van de woning. SallandWonen neemt, conform afspraak, deze punten niet mee in de totaaltelling. U ziet in de puntenwaardering van uw woning dat er punten in mindering zijn gebracht. De zonnepanelen hebben dus geen invloed op de jaarlijkse huurverhoging.

Stijgt het bedrag voor de opgewekte kWh zonnestroom mee met de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Nee, dit bedrag stijgt niet mee met de jaarlijkse huurverhoging.