Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met daarin het voorstel voor de nieuwe huurprijs.

Wat de huurverhoging in 2022 voor u betekent, leest u hier. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar bezorgen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In deze brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Geven jullie de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Na de jaarlijkse huurverhoging worden de huurbedragen door de Belastingdienst bij ons opgevraagd. U hoeft niets te doen. De Belastingdienst past de huurtoeslag in de loop van het jaar voor u aan. Natuurlijk mag u altijd zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. U doet dit via Belastingdienst/huurtoeslag

Soms lukt dit niet bij iedere woning. U krijgt dan bericht van de Belastingdienst. U moet in dit geval zelf de aangepaste huur aan hen doorgeven.

Is uw huur verhoogd na verbetering aan uw woning? Dan moet u deze wijziging zelf doorgeven aan de Belastingdienst/huurtoeslag

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik deze afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorlopig bedrag voor de servicekosten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten.

Betaalde u teveel? Dan krijgt u geld terug.
Zijn de werkelijke kosten hoger dan de door u betaalde bedragen? Dan betaalt u bij.

Een overzicht van de werkelijke kosten en de door u al betaalde bedragen staan op uw afrekening. Deze ontvangt u  jaarlijks voor 1 juli.

Tellen zonnepanelen mee in de woningwaardering punten van mijn woning? En wat zijn hiervan de gevolgen voor de huurverhoging?

Algemeen

Zonnepanelen mogen officieel meetellen in de puntenwaardering van de woning. SallandWonen neemt, conform afspraak deze punten niet mee in de totaaltelling, U ziet hierom dus minpunten voor staan in het totaal van de puntenwaardering. De zonnepanelen hebben dus geen invloed op de jaarlijkse huurverhoging.

Zit het voorlopig bedrag voor de opgeleverde zonnestroom in de huurprijs?

Algemeen

Nee, het bedrag dat u maandelijks betaalt voor zonnestroom is een voorlopig bedrag (voorschot) voor de te verwachten opgewekte kWh aan zonnestroom. Dit bedrag wordt jaarlijks met u afgerekend op basis van de werkelijk opgewekte zonnestroom. 

En staat dus los van de huur. Het wordt dan ook niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. 

Wat is een subsidiabele huurprijs?

Algemeen

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huur van de woning, en een deel van de servicekosten (maximaal € 48,00). De belastingdienst maakt gebruik van die subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag. Zij noemen dit ook wel de rekenhuur.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar passen wij de huur aan op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Kan ik bezwaar maken tegen de reguliere huurverhoging of aanpassing van de servicekosten?

Algemeen

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat. Bent u van mening dat uw huurprijs onjuist is dan kunt u bezwaar maken.  Er zijn een paar situaties waarin u bezwaar kunt maken.

 • Uw huuraanpassing is hoger dan mag volgens de wet.
 • Uw huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
 • Er zit een fout in uw huuraanpassingsvoorstel.
 • U kreeg het huuraanpassingsvoorstel niet vóór 1 mei.
 • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd. Dat komt omdat er ernstige onderhoudsproblemen zijn die nog niet zijn opgelost. 

U kunt een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn. Wij vullen uw bezwaarschrift aan met onze mening. En sturen dit binnen zes weken door naar de Huurcommissie.

Let op: ook als er onderhoudsproblemen zijn, moet u de huurverhoging betalen. Heeft u een klacht over onderhoud? Deze kunt u hier melden.

Vraagt SallandWonen advies aan de huurdersverenigingen over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja, SallandWonen vraagt altijd advies aan de huurdersverenigingen. Dit zijn Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBS)

Mijn huurprijs komt door de huurverhoging boven de huurprijs van de maximale huurtoeslaggrens. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Algemeen

Nee, u behoudt uw recht op huurtoeslag als u in dezelfde woning woont. Uiteraard geldt dit zolang u ook nog steeds voldoet aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag, zoals de hoogte van uw inkomen en gezinssituatie. 

Voor het vaststellen van de hoogte van uw huurtoeslag, wordt het deel van de huur boven de maximum huurgrens wel buiten beschouwing gelaten.

Stijgt het bedrag voor de opgewekte kWh zonnestroom mee met de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Nee, dit bedrag stijgt niet mee met de jaarlijkse huurverhoging.

Mag SallandWonen mijn inkomen opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

U heeft misschien een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat SallandWonen uw inkomen heeft opgevraagd. Dat klopt. We doen dit om te kijken of uw huurprijs past bij het inkomen. Is dat niet zo? Is het inkomen hoger dan past bij de huurprijs? Dan kunnen we uw huurprijs extra verhogen. Zo zorgen we ervoor dat we de huurprijzen van mensen die een laag inkomen hebben, of juist hoge energielasten, niet of minder hoeven te verhogen. Meer hierover leest u op op de site van de overheid 

Hoe hoog mag de huur van mijn woning zijn?

Algemeen

Hoe hoog de huur van uw woning mag zijn, wordt bepaald door de punten van uw woning. Het aantal punten zegt iets over de kwaliteit van uw woning. Het puntentotaal bepaalt dus hoe hoog de maximale huurprijs mag zijn. Een hogere huurprijs mogen wij niet vragen, een lagere wel.

Een woning krijgt punten voor meer:

 • de oppervlakte van de woning
 • het aantal verwarmde kamers
 • het energielabel
 • de grootte van het balkon of tuin
 • het soort woning (eengezinswoning of etagewoning)
 • de WOZ-waarde

Voor meer informatie kunt u kijen op de website van de overheid

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat heeft gevolgen. Uw huurtoeslag wijzigt.

Ontvangt u nu al huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. SallandWonen geeft aan de Belastingdienst door wanneer uw huurbedrag wijzigt en wat de nieuwe huurprijs is.

Op Mijn toeslagen op Toeslagen.nl ziet u vervolgens uw nieuwe huurprijs. Dit gebeurt niet direct. Uw maandelijkse voorschot blijft voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die dan alsnog uit.

Wilt u dat de Belastingdienst direct uw toeslag opnieuw berekent? Dan moet u zelf de gewijzigde huur doorgeven aan de Belastingdienst met ingangsdatum 1 juli 2022.

Als mijn huurprijs wijzigt, bijvoorbeeld door huurverhoging? Wat moet ik dan doen?

Algemeen

Betaalt u de huur via een automatische incasso?
Dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de juiste huur op tijd door u wordt betaald.

Maakt u de huur elke maand zelf over?
Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de juiste huurprijs betaalt. Zorgt u ervoor dat de nieuwe huurprijs vóór de 1e dag van de betreffende maand door u wordt betaald.