Huurdersvereniging

SallandWonen is als verhuurder wettelijk verplicht om met de huurders te overleggen over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en andere zaken. Het zou niet makkelijk zijn om alle huurders bijeen te roepen als een verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er een huurdersvereniging, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Jaarlijks maakt SallandWonen prestatieafspraken met de huurdersverenigingen en de gemeenten.

Veel gevraagd over Huurdersvereniging

Vraagt SallandWonen advies aan de huurdersverenigingen over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja, SallandWonen vraagt altijd advies aan de huurdersverenigingen. Dit zijn Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBS)