Onderhoud

Ieder huis heeft onderhoud nodig! Samen met u zorgen we ervoor dat uw woning goed, schoon en veilig blijft. En de technische systemen in uw woning goed en veilig blijven werken. De grote onderhoudsklussen doen wij. Klein (schoonmaak-)onderhoud doet u zelf.  Met uw samenwerking zorgen wij ervoor dat u fijn woont!

Wat doen wij:

 • Technisch onderhoud aan uw ventilatie- en verwarming-systeem
  Wij zorgen ervoor dat om de 2-3 jaar het verwarmingssysteem (CV of warmtepomp) en het ventilatiesysteem (MV- of WTW) een servicebeurt krijgt. Ons vaste onderhoudsbedrijf maakt hiervoor zelf een afspraak met u.
 • Grote reinigingsbeurt van het totale ventilatiesysteem. (unit, kanalen, ventielen en roosters)
  Wij zorgen ervoor dat u bericht van ons ontvangt als uw woning hiervoor aan de beurt is. (om de 10 jaar) Ons vaste onderhoudsbedrijf maakt dan een afspraak met u.
 • Veiligheidskeuring aan gas- en elektra-aansluiting
  Wij zorgen ervoor dat deze veiligheidskeuring plaats vindt. Zodat u veilig woont. Het is zelfs wettelijk verplicht. Vooraf ontvangt u altijd eerst bericht van ons waarin wij u vertellen welk gespecialiseerd bedrijf , wanneer bij u komt.
 • Rookmeldersysteem
  Piept de rookmelder? Of brandt het rode lampje op uw  rookmelder? Dien hiervoor een reparatieverzoek in, dan komt onze vakman u helpen.
 • Schoonmaken dakgoten
  Wij zorgen ervoor dat ieder jaar een vast onderhoudsbedrijf uw dakgoten schoonmaakt (-spuit). U ontvangt een aankondigingskaart in de brievenbus als uw woning aan de beurt is.
 • Onderhoud aan de woning
  Wij bekijken elk jaar een deel van ons woningbezit om te bepalen welke onderhoudswerkzaamheden welke woning nodig heeft. Als uw woning aan de beurt is voor deze onderhoudscheck (inspectie) ontvangt u van ons bericht, waarin wij uitleggen wat wij gaan bekijken en of wij u vragen hiervoor wel of niet thuis te zijn. Vinden wij dat uw woning onderhoud nodig heeft? Dan krijgt u van ons bericht welke onderhoudswerkzaamheden wij wanneer komen doen en wat dat voor u betekent.

Wat doet u zelf:

Wij verwachten van u dat u op een juiste manier gebruik maakt van de (technische) systemen in uw woning en deze systemen onderhoud (schoonmaakt). Daarnaast verwachten we van u dat u zorg draagt voor het klein-/schoonmaakonderhoud in en rond uw woning.

In de folder Onderhouds-ABC voor huurders vindt u wát u zelf moet doen.
In de gebruikershandleidingen en filmpjes van de ventilatie- en verwarmingssystemen leggen we u uit hoe u dat kunt doen.
U vindt deze rechts of onderaan de websitepaginas. 

Veel gevraagd over Onderhoud

Hoe vaak bekijken jullie mijn woning of er onderhoud nodig is? en hoe merk ik dat?

Algemeen

Om de 3 jaar is uw (type) woning aan de beurt om voor een onderhoudscheck goed bekeken te worden.

Bij welke woningen we dit doen, kunnen we van te voren vaak niet inplannen of u over informeren. We beginnen steekproefsgewijs bij enkele woningen en als het nodig is bij een hele rij woningen of mogelijk een hele straat of wijk.

Onze medewerker loopt langs uw woning en berging en schrijft op hoe het schilderwerk eruit ziet, maar ook of het voegwerk van de muren, het dak en de dakgoten nog heel en netjes zijn. Het kan zijn dat hij u vraagt of hij uw tuin in mag lopen om het beter te kunnen bekijken. Hij hoeft niet binnen in de woning te zijn.

Hoe merkt u het?
Onze medewerkers zijn altijd herkenbaar aan de kleding of het blauwe SallandWonen-hesje. Ze kunnen zich legitimeren met een SallandWonen-ID-pas en vertellen wat ze doen. Of ze hebben een bewijsbrief van SallandWonen bij zich, waarin staat dat ze in opdracht van SallandWonen werken en wat ze doen. 

Hoe vaak komen jullie voor serviceonderhoud aan het verwarmingssysteem? (cv-ketel of warmtepomp)

Algemeen

Uw CV-installatie of de lucht-warmtepompinstallatie krijgt eens in de 2-3 jaar een servicebeurt. Dat wordt namens SallandWonen gedaan door Installatie Techniek Raalte (ITR).  Zij maken hiervoor een afspraak met u. 

Bij tussentijdse storingen aan de CV installatie (dus ook de radiatoren en de thermostaat) mag u rechtstreeks contact opnemen via telefoonnummer 0572-35 32 25

Hoe vaak komen jullie voor serviceonderhoud aan het ventilatiesysteem (MV of WTW)?

Algemeen

Een van onze vaste onderhoudsbedrijven komt elke 2-3 jaar voor de servicebeurt aan uw ventilatie systeem. (MV of WTW)
Vaak tegelijktijd met de servicebeurt aan het verwarmingssyteem. (CV- of lucht-warmtepomp)
Het installatiebedrijf maakt hiervoor een afspraak met u.

Daarnaast komt een (ander) gespecialiseerd bedrijf om de 10 jaar om de ventilatiekanalen, de -unit, de -ventielen en de -roosters grondig te reinigen. U ontvangt vooraf bericht van ons, wanneer uw woning hiervoor aan de beurt is. Het bedrijf maakt een afspraak met u.

Mijn keuken vertoont veel gebreken. Hoe gaan jullie hier mee om?

Algemeen

Is uw keuken volgens u aan vervanging toe door technische mankementen of slijtage? Dan komen we langs om na te gaan of er sprake is van slijtage of van oneigenlijk gebruik van de keuken. Vervolgens bepalen wij of uw keuken kan worden gerepareerd. Zo niet, dan kijken we of uw keuken wel of niet (kosteloos) wordt vervangen.

Wilt u een aanvraag indienen voor een keukenaanpassing? Kijk dan op de

pagina woningaanpassing

In mijn wijk wordt het grootonderhoudproject uitgevoerd. Waaraan herken ik de medewerkers?

Algemeen

Wij informeren de betrokken wijkbewoners per nieuwsbrief over de gang van zaken bij het groot onderhoudsproject. Hierin staat duidelijk beschreven waaraan de medewerkers van hun bevoegdheden te herkennen zijn.

In mijn wijk wordt het grootonderhoudproject uitgevoerd. Wat doe ik als ik twijfel als iemand zegt dat hij bij mij in huis een klus moet doen?

Algemeen

Laat hen niet binnen en neem direct contact op met de contactpersonen van het grootonderhoudproject of de uitvoerder van de aannemer. 

Er zitten lekstrepen op het schilderwerk van mijn woning. Wat kan ik hieraan doen?

Algemeen

Lekstrepen worden veroorzaakt door vervuiling die met het regenwater over het schilderwerk heen spoelt. Denk hierbij aan vervuiling afkomstig van screens, zonweringen, aluminium glaslatten of zinken dakgoten.

U kunt dit verwijderen met leidingwater en een reinigingsmiddel. Is de vervuiling hardnekkig? Probeer dan een sterker reiginingsmiddels, bijvoorbeeld Dasty ontvetter, of Cillit Bang ontvetter. Deze middelen reinigen zonder aantasting van de verf. Belangrijk is wel dat na de behandeling het schilderwerk met schoon water wordt afgenomen!