Verzekering woning

Wij hebben een opstalverzekering voor al onze woningen.

Alle andere verzekeringen, zoals een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering moet u zelf regelen.

Veel gevraagd over Verzekering woning

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de inboedelverzekering?

Algemeen

De inboedelverzekering moet u zelf regelen. Let er op dat u een inboedelverzekering met huurdersbelang afsluit.

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de opstalverzekering?

Algemeen

Die is door ons geregeld. U hoeft geen opstalverzekering af te sluiten.

Wat kan ik doen bij inbraakschade?

Algemeen

U kunt ons bellen, wij sturen zo snel mogelijk onze vakman voor een (voorlopige) reparatie. We zorgen ervoor dat u uw woning weer kunt afsluiten.

Stuurt u binnen 2 weken wel het procesverbaal van de Politie aan ons op? Dan zijn de reparatiekosten van het slot voor onze rekening. Doet u dat niet? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Is er iets gestolen? Neem hierover contact op met uw eigen inboedelverzekering.

Wat kan ik doen bij glasschade?

Algemeen

Heeft u een glasverzekering via SallandWonen?
Dan kunt u rechtstreeks melden bij De Glaslijn. U kunt de schade gemakkelijk

online melden

U kunt dan direct foto's van de schade meesturen, en kunt online de status van uw reparatieverzoek volgen. Telefonisch melden blijft ook mogelijk via 0800-020 50 50.

Denkt u eraan? Glasschade dat ontstaat door opzettelijk handelen van u of uw huisgenoten wordt niet vergoed door de glasverzekering of SallandWonen. Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Wat moet ik doen bij brandschade?

Algemeen

Bluste u de brand zelf en is de schade klein? Dan kunt u ons bellen voor herstel van de schade in de woning.

Bij een grote schade schakelen hulpdiensten ons in. Schade aan uw inboedel regelt u met uw eigen inboedelverzekering. Als u niet in uw woning kunt blijven wonen tijdens de herstelwerkzaamheden, dan zorgen wij voor een vervangende woning voor die periode.

Er is schade ontstaan door een gebrek aan een installatie of aan een gebouw van jullie. Waarom moet ik mijn eigen inboedelverzekering inschakelen?

Algemeen

Verzekeraars hebben onderling afspraken over dit soort schades. Afspraak is dat de huurder schade aan inboedel bij zijn/haar verzekering verhaalt.

Wat moet ik doen bij schade aan mijn inboedel?

Algemeen

Heeft u schade heeft aan uw huisraad? Is uw laminaat bijvoorbeeld beschadigd door een lekkende waterleiding? Dan kunt u terecht bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Ik heb per ongeluk schade veroorzaakt in de woning. Wat nu?

Algemeen

Helaas neemt SallandWonen deze schade niet in behandeling. Alle schades die ontstaan zijn door u toedoen, ook al is dit per ongeluk, neemt SallandWonen niet voor haar rekening. U moet zelf zorgen voor herstel van de schade. Wellicht kunt u de kosten verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Uw aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die onopzettelijk door u of die van uw huisgenoten is ontstaan aan andermans zaken, waaronder zaken van SallandWonen.