Huurwoning kopen

SallandWonen heeft een klein deel van haar huurwoningen bestemd voor verkoop. Als wij een huurwoning willen verkopen, dan krijgt in eerste instantie de huidige huurder de mogelijkheid om deze woning te kopen. Als de huurder niet wil kopen, kan hij gewoon blijven huren.

Op het moment dat deze huurder besluit te verhuizen, bekijken we of de leeggekomen woning daadwerkelijk in de verkoop gaan zetten of toch weer gaan verhuren. 

Besluiten we om de leeggekomen woning te verkopen, dan werken we vanaf 1 januari 2022 met een voorrangsregeling om huurders van SallandWonen met voorrang een woning van ons te laten kopen die op de vrije markt te koop wordt aangeboden. Bij de advertentie op de website van Salland Makelaardij  en Funda staat vermeld of de huurwoning in aanmerking komt voor de voorrangsregeling.  U kunt met Salland Makelaardij  contact opnemen om te vragen naar het koopaanbod van SallandWonen.

Veel gevraagd over Huurwoning kopen

Hoe kan ik met voorrang een woning op de vrije markt kopen?

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

-       U huurt een woning van SallandWonen en laat deze leeg achter.
        Het is dus niet mogelijk om een woning van SallandWonen te kopen en daarnaast een woning te (blijven) huren.
        Let op: u moet minimaal 1 jaar huurder zijn bij SallandWonen.
        In het geval van scheiding heeft de huurder alleen voorrang als de woning wordt achtergelaten.

-       U heeft géén huurcontract voor een tijdelijke woning, anti-kraak of bijzondere woonvorm.

-       U huurt een zelfstandige huurwoning. Onzelfstandige woonruimte wordt buiten beschouwing gelaten.

-       U gaat zelf in de woning wonen.

-       U bent zelf aanwezig tijdens de bezichtiging.

-       U biedt minimaal de vraagprijs.

Zijn er nog meer voorwaarden en spelregels als ik als huurder met voorrang een woning van SallandWonen ga kopen?

-       SallandWonen heeft het recht van gunning. Dat betekent dat wij mogen bepalen of de combinatie van prijs en voorwaarden 
        voldoende is om aan een bepaalde bieder te verkopen. Er kan zelfs worden besloten niet te gunnen (niet te verkopen).

-       Als meer huurders een bod doen, dan gaat de woning naar de huurder met het hoogste bod. In de eerste ronde doen alleen 
        de huurders mee met de bieding die voldoen aan de voorwaarden van de voorrangsregeling.

-       Als er meer huurders zijn met een gelijke bieding, en dit het hoogste bod is, dan zullen zij een nieuwe bieding moeten
        doen. 

-       Wij verkopen niet aan huurders waar een vermoeden is van speculatie, bewoning door een ander dan de koper, onderhuur,
         overlast, betalingsproblemen en huurachterstanden. Dit is ter beoordeling aan SallandWonen.

-       Het huurcontract eindigt uiterlijk 2 maanden na levering van de koopwoning. Dit wordt als artikel opgenomen in de     
        koopovereenkomst, waarbij u dan afstand doet van uw huurcontract.

-      SallandWonen heeft altijd het recht om koopwoningen niet met koopvoorrang aan te bieden.
 [

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Woont u in een gebouw waarin koop- en huurwoningen zitten? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering worden de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Wat is een taxatierapport?

Voor de verkoop van een woning laten wij een taxatierapport opstellen door een onafhankelijke taxateur. Dit is een objectieve waardebepaling van het onroerend goed. De taxatiewaarde bepaalt de vraagprijs van de woning. De taxatie wordt gedaan door een andere makelaar dan onze verkopende makelaar. Het taxatierapport is zes maanden geldig.

Wat is een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst is een overeenkomst tussen een koper en verkoper. In de overeenkomst staat dat de verkoper het eigendom overdraagt aan de koper tegen een afgesproken prijs.

Kan ik als koper van mijn huurwoning zelf een notaris kiezen?

Voor het passeren van de leveringsakte werken wij met vaste lokale projectnotarissen. Voor een hypotheekakte kunt u zelf een notaris kiezen. Maar omdat u de leverings- en hypotheekakte tegelijkertijd ondertekent, is het eenvoudiger om ook de hypotheekakte bij de projectnotaris te regelen.

Ik heb een woning van jullie gekocht en ik heb daar een klacht over. Wat kan ik doen?

U kunt uw klacht via email indienen via klantencentrum@sallandwonen.nl

We vragen u duidelijk uit te leggen waar u ontevreden over bent. Bij technische klachten vragen wij u ook foto's toe te voegen indien mogelijk. Dit voorkomt onduidelijkheid. Zodra wij uw klacht ontvangen hebben, nemen wij of de makelaar contact met u op.

Kan ik een bouwtekening/plattegrond van mijn woning krijgen?

Mochten wij deze nog in ons archief hebben, kunnen wij u dat mailen of per post sturen. Indien wij geen informatie hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente, misschien dat zij nog informatie daarover hebben.

Hoe verkoop ik mijn koopgarantwoning aan jullie terug?

Stuur een aangetekende brief aan SallandWonen, waarin u aangeeft dat u uw woning wilt terugverkopen. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging en een korte uitleg over de vervolgprocedure.

Wij schakelen vervolgens Stichting OpMaat in om de terugkoop te begeleiden. Zij informeren u over de procedure en voorwaarden. Daarna vindt er een taxatie plaats en krijgt u bericht over de prijs en de voorwaarden.

Waarom kan ik mijn huurwoning niet kopen?

Wij willen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar houden voor lagere inkomens. Daarom kan niet iedereen zijn/haar huurwoning kopen. Afhankelijk van de vraag naar huurwoningen en afspraken die wij met gemeenten en huurdersverenigingen maken, bepaalt of wij woningen aanwijzen voor verkoop.

Wilt u een andere (huur)woning kopen? Neem dan contact op met Salland Makelaardij .

Waar vind ik jullie koopaanbod?

De (leeggekomen) woningen die wij te koop aanbieden vindt u vanaf 1 februari 2022 ook op woningzoeken.sallandwonen.nl. U kunt met Salland Makelaardij  contact opnemen om te vragen naar het koopaanbod van SallandWonen.

Kan ik onderhandelen over de koopprijs van mijn huurwoning?

Nee, dat kan niet. Wij werken niet met vraagprijzen maar met vaste koopprijzen. De koopprijs bepalen wij aan de hand van het taxatierapport. Dit rapport stelt een onafhankelijk taxateur voor ons op. U betaalt een eerlijke prijs op basis van de getaxeerde waarde.

Krijg ik als zittende huurder ook korting bij het kopen van mijn huurwoning?

Als u uw eigen huurwoning gaat kopen, krijgt u een korting in de vorm van VON (vrij op naam). U hoeft dan geen leveringskosten te betalen, dit betaalt SallandWonen voor u.

Ik heb in het verleden een aanbieding met Koopgarant gehad, is dit nog mogelijk?

Nee helaas niet. We hebben in 2013 huurders aangeschreven van twee wijken, dit betrof een pilot met Koopgarant. De pilot is afgerond en gaan we op dit moment niet meer aanbieden. 

U kunt wel met ons contact opnemen om te kijken of uw woning bestemd is voor reguliere aankoop zonder Koopgarant. 

Bieden jullie ook tussenvarianten aan, zodat ik eerst ga huren en daarna kopen?

Nee, op dit moment niet. Hiervoor kiezen wij bewust, omdat wij mensen niet de verplichting tot koop willen opleggen. Daarnaast willen wij onze verhuur zo transparant mogelijk houden en iedereen een gelijke kans geven. 

Ik heb bericht van jullie gekregen dat ik mijn huurwoning kan kopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wilt u géén gebruik maken van ons aanbod om uw huurwoning te kopen? 
Dan hoeft u niets te doen. U kunt uw woning gewoon blijven huren.

Belangstelling om te kopen? Meld het ons.
Nadat u ons laat weten dat u belangstelling heeft om te kopen, geven wij uw gegevens door aan onze verkopend makelaar, Salland Makelaardij .

Zij zullen u uitleg geven wat er allemaal bij de koop komt kijken, hoe het aankoopproces werkt en ze geven een indicatie van de koopprijs af. Met deze indicatie kunt u bekijken wat uw financieringsmogelijkheden zijn. Zodra u financieel de mogelijkheid heeft de afgegeven indicatie te kunnen betalen, schakelen wij een taxateur in.

De taxateur belt u om een afspraak te maken voor de taxatie. Als het taxatierapport bij ons binnen is, krijgt u een schriftelijke aanbieding van de verkopende makelaar met de vaste koopprijs. Deze koopprijs is niet onderhandelbaar. 

Gaat u op het aanbod in? Dan regelt de makelaar de koopovereenkomst en het transport bij de notaris.
Besluit u toch de woning niet te kopen, dan brengen wij geen kosten in rekening.

Kan ik de woning die ik nu huur ook kopen?

Wij kunnen voor u nakijken of uw woning bestemd is om te verkopen. Neem hiervoor contact met ons op.