Nieuwbouw

We werken er hard aan om nieuwe woningen te bouwen.
Dat doen we op verschillende manieren:
- we realiseren nieuwbouwwoningen op een nieuwe locatie
- we vervangen onze woningen voor nieuwe duurzamere woningen (sloop en nieuwbouw)
- we verbouwen kantoorpanden naar woonruimte.

Onder 'Onze projecten' op onze website ziet u een overzicht van onze nieuwbouwprojecten. Hier kunt u de projecten stapsgewijs volgen en verhuurinformatie vinden. Via onze Facebookpagina berichten we over belangrijke stappen tijdens het bouw- en verhuurproces.  

Nieuwbouwwoningen bieden wij net als onze andere huurwoningen aan via ons woningaanbod. Denkt u eraan? Om te kunnen reageren op een aanbodwoning moet u wel als woningzoekende ingeschreven staan bij De Woningzoeker.  

Veel gevraagd over Nieuwbouw

Waar vind ik informatie over de nieuwbouwplannen van SallandWonen?

Algemeen

We plaatsen informatie over nieuwbouw op onze website.

Via 'Onze projecten' kunt u onze nieuwbouwprojecten stapsgewijs volgen. Daar plaatsen we informatie, zodra we dit weten, over:

  •       de exacte locatie
  •       welke type en grootte woningen we daar gaan bouwen
  •       voor welke doelgroep en huurprijs de woningen worden aangeboden
  •       wanneer we de woningen te huur aanbieden

We informeren via onze social media kanalen (Facebook en LinkedIn) over belangrijke stappen tijdens het bouw- en verhuurproces.  

Waarom bouwen jullie op dit moment vooral kleine en middelgrote woningen?

Algemeen

Dit doen we om meer kleine en middelgrote woningen in ons bezit te krijgen. Daar is steeds meer behoefte aan. 

Dit komt doordat er steeds meer kleinere huishoudens bijkomen door de vergrijzing (de kinderen zijn het huis uit) en de toename eenoudergezinnen of gezinnen met 1 kind.

Ook zijn er steeds meer starters zijn die gaan huren omdat kopen niet meer haalbaar is door de alsmaar stijgende bouw-, koop- en renteprijzen. Ook is meer behoefte aan kleiner wonen door de hoge energie- woon- en leefkosten en de wens/nood om levensloopbestendig te wonen is toegenomen.

Daarom bouwen we hard aan kleine en middelgrote woningen/appartementen.
Dit hebben we ook afgesproken met de beide huurdersverenigingen en de gemeenten. Dit staat in onze prestatieafspraken

Waarom geven jullie bij nieuwbouw huurders met een grote huurwoning (met minimaal 3 slaapkamers) soms voorrang

Algemeen

Dat doen we om de doorstroming binnen onze huurvoorraad te vergroten.
Met andere woorden: Hiermee hopen we het sneller mogelijk te maken voor een/twee persoonshuishoudens om te verhuizen naar een kleinere (duurzame en betaalbare) woning. Waardoor er weer grote woningen vrij komen voor woningzoekenden met een grote huishouden. Een win-win-situatie voor al onze woningzoekenden. 

Ik las in de krant of Facebook over een nieuwbouwproject, maar ik vind het niet op jullie website.

Algemeen

Mogelijk bent u een project tegen gekomen die nog niet genoemd staat op onze website. Het kan zijn dat de gemeente ons wel een aanbieding heeft gedaan.

Wij benoemen een project pas op onze website als we duidelijkheid hebben wát we gaan bouwen.  

Hoe bieden jullie nieuwbouwwoningen te huur aan?

Algemeen

De nieuwbouwwoningen die te huur zijn, bieden we, net als de "gewone" huurwoningen, aan via ons woningaanbod. In de aanbodadvertentie staat vermeld tot welke datum u kunt reageren. U kunt op de uiterste dag tot 12 uur 's middags reageren.

Let u erop? Om te reageren op een aanbodwoning moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij De Woningzoeker. 

Ik wil op een nieuwbouwwoning reageren. Waar moet ik aan voldoen?

Algemeen

Om te reageren op een aanbodwoning moet u allereerst als woningzoekende ingeschreven staan bij De Woningzoeker. 

Bovendien moet de woning passend zijn bij uw inkomen. Dit kunt u controleren met de Inkomenscheck.  
Ook kan het zijn dat een woning voor een bepaalde leeftijdsgroep of doelgroep is bedoeld, dit wordt dan nadrukkelijk in de advertentie vermeld.

Kan ik bezwaar indienen tegen nieuwbouwplannen?

Algemeen

Over het indienen van bezwaar vindt u meer informatie bij uw gemeente.

Wanneer krijg ik bericht over de oplevering van mijn nieuwbouw woning?

Algemeen

U krijgt minimaal 2 weken voor de oplevering een brief van ons waarin de datum en het tijdstip van oplevering staan.