Nieuwbouw Wijhe – Beatrixlaan

In de wijk Broekslag aan de Beatrixlaan gaan we op de plek waar nu nog 2 verouderde (duplex-)woongebouwen staan nieuwe woningen bouwen.

We gaan twee verouderde duplex-woongebouwen slopen. Het gaat om 16 duplexwoningen met de even huisnummers 2 tot en met 32. Deze zijn gebouwd in 1950 en voldoen niet meer aan de huidige eisen qua maat, comfort en isolatiewaarde.

Ze gaan daarom plaats maken voor nieuwe, duurzame en betaalbare woningen. 

__________________________________________________________________________________________________________

HET PROCES

Eerste schetsontwerpen van het stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteit

Op 4 oktober 2021 hebben de direct omwonenden en belanghebbenden de eerste stedenbouwkundige plannen kunnen zien tijdens de inloop-informatieavond in het Langhuus. De genodigden konden hun reactie achterlaten en dat hebben ze ook gedaan. Met hun positieve reacties en opmerkingen kunnen we verder met uitwerking van de plannen voor de bestemmingsplanwijzigingen.  

Verhuurinformatie

De leeggekomen woningen laten we tot aan de sloop niet zomaar leegstaan!

De meeste bewoners van de te slopenwoningen zijn al verhuisd naar een andere woning. Het slopen van de verouderde woningen start in 2023. Maar tot dan gebruiken we de leeggekomen woningen als logeerwoning voor andere wijkbewoners, waar we groot onderhoud aan de woning doen. En we gaan de overige woningen tijdelijk verhuren onder de leegstandswet. Dat doen we vanwege de krapte op de woningmarkt en om een prettige leefomgeving in de wijk te behouden. 

Heeft u tijdelijk woonruimte nodig? Kijk dan of u hier tijdelijk kunt huren. 

Wilt u wonen in de nieuw te bouwen woningen?

Wilt u hier wonen?
U kunt zich niet specifiek voor een nieuwbouwwoning (in dit plan) inschrijven. Deze nieuwbouwwoningen bieden wij net als onze andere huurwoningen aan via het woningaanbod op onze website en facebookpagina. 
Denkt u eraan, dat u ingeschreven staat als woningzoekende, om (straks) te kunnen reageren? 

Zodra de huurprijzen en de maximale inkomensgrenzen bekend zijn, plaatsen we dit op deze pagina. Net als de tekeningen en bouw- en verhuurplanning.