Het jaarverslag 2022 is klaar

De woningmarkt staat onder grote druk. Er is een grote behoefte aan meer sociale huurwoningen, maar het kost veel tijd om nieuwe woningbouwlocaties te vinden. Het duurt ook lang, omdat er vaak bezwaar wordt gemaakt tegen de bouw van nieuwe woningen en een rechter daar dan een uitspraak over moet doen. Gerechtelijke procedures duren vaak jaren.  Dat schrijft SallandWonen in het jaarverslag 2022.

Om snel een oplossing te bieden voor mensen die nu direct een woning nodig hebben is SallandWonen in overleg met de gemeentes begonnen aan de realisatie van flexwoningen.  “Flexwonen is een kans om de druk op onze woningmarkt te verlichten en die kans hebben we met beide handen aangepakt”, zegt directeur bestuurder Marijke Kool bij de presentatie van het jaarverslag. “De kansen om in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe een betaalbare huurwoning te vinden is het afgelopen jaar nog kleiner geworden. Vooral mensen die met spoed een woning nodig hebben, maken weinig kans. Voor hen bouwen we de flexwoningen.”

Mooie successen in een intensief jaar
2022 kenmerkt zich door turbulente, verdrietige en onzekere tijden. Ook in deze tijden bleef betaalbaar en duurzaam wonen voor onze huurders de inzet. Terugkijkend hebben we het afgelopen jaar belangrijke doelen bereikt. Zo verduurzaamden we 127 woningen. We bouwden onze Buitengewoonthuiswoningen voor jong en oud. En we werkten samen met de gemeenten om de wooncrisis te bestrijden door tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren en door versneld statushouders op te vangen. Daar waar procedures voor vertraging zorgden, werkten we samen aan oplossingen. We hebben er alle vertrouwen in dat we onze projecten gaan uitvoeren, al is het regelmatig veel later dan gepland en gewild.

Betaalbaarheid
Qua betaalbaarheid wisten we de huurverhoging voor veel huurders te beperken tot 1,9%. En voor een groep huurders konden we de huur zelfs gelijk houden door geen huurverhoging te berekenen. We introduceerden dit jaar een actie tegen de energiearmoede door onze energievakmannen in te zetten voor kleine aanpassingen in woningen.

Duurzame en groene leefbare wijken
In 2022 hebben we € 4,5 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid, wat resulteerde in een gemiddeld energielabel B. Dit betekent dat we goed op weg zijn naar ons doel: gemiddeld label A in 2027.

We hebben ook ingezet op groene leefbare wijken. Er is een groene burendag georganiseerd en er zijn verschillende ‘tegel eruit, plantje erin’ acties geweest. Ook hebben we een voorbeeldtuin gemaakt bij een huurder. Deze tuin is voorzien van een bordje met QR code waar voorbijgangers informatie kunnen vinden over de aanleg van deze tuin en het onderhoud. Onze inzet op groene wijken en daarmee betere waterafvoer en minder hittestress laat zijn eerste successen zien en krijgt zeker een vervolg.

Tevreden huurders
De dienstverlening bij reparatieverzoeken, woning betrekken en woning verlaten werd gewaardeerd met gemiddeld een 7,7. We zijn op de goede weg naar ons doel voor een gemiddelde van een 8.  De klantwaardering over het klantcontact (communicatie, kwaliteit en tijdigheid) bleef met gemiddeld een 8,5 stabiel. We zetten steeds weer nieuwe manieren van communicatie in om onze huurders nog beter te bereiken. We publiceerden bijvoorbeeld meerdere brochures met illustraties en foto’s zodat ook laaggeletterden toegang hebben tot de uitleg. Verder zijn we continu bezig met het verbeteren van onze brieven en e-mails. Alle medewerkers volgen hiervoor een schrijftraining.

Financieel resultaat over 2022
In 2022 hebben we 2,1 miljoen meer uitgegeven dan er aan huur is binnengekomen. Dat geld ging naar nieuwbouw, onderhoud, belastingen en onze eigen organisatie. Daarnaast is ons vermogen afgenomen, doordat de huizenprijzen in de 2e helft van 2022 zijn gedaald. Ons vermogen wordt vanuit wetgeving bepaald op de getaxeerde waardes van onze woningen.

Plannen voor 2023
Veel projecten die in 2022 zijn vertraagd, komen nu in uitvoering. Zo gaan we in de Molenwijk in Heino 20 buitengewoonthuiswoningen realiseren. In Olst slopen we aan de Olsterkampweg 20 woningen en bouwen we 23 buitengewoonthuiswoningen. In Olstergaard zijn de 9 circulaire woningen al bijna klaar en bij de locatie Aberson is Nikkels gestart met de bouw van 20 huurwoningen. De flexwoningen in Olst worden in rap tempo gebouwd en in Wijhe is de bouw ook al gestart. In Raalte zijn we druk met de voorbereidingen van het Kulturhus waar 18 appartementen komen. Ook zijn er plannen voor vervangende nieuwbouw bij locatie de Ware, waar 24 (zorg) appartementen komen. We gaan daarnaast huisvesting voor spoedzoekers en statushouders realiseren in 15 appartementen in het complex Arkelstein.

Tenslotte
Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de corporatiesector. De sector wordt weer gezien als dé sociale verhuurder die onmisbaar is als het gaat om voldoende, betaalbare en duurzame huizen in leefbare wijken. Volkshuisvesting staat weer op de agenda van de landelijke politiek. De noodzaak voor een andere aanpak is onderkend met als gevolg de afschaffing van de verhuurdersheffing met in ruil daarvoor de Nationale Prestatieafspraken (NPA) voor de volkshuisvesting. Samen met onze partners hebben we op heel veel manieren hard gewerkt om die verandering voor elkaar te krijgen. En samen met beide gemeenten zijn we hand in hand bezig met het bestrijden van de wooncrisis. In 2023 moeten de ambities worden waargemaakt en bouwen we aan de toekomst. Een jaar waarin we hopen voor heel veel mensen een beter woonperspectief te kunnen bieden.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Het jaarverslag 2022 vindt u hier. Daarnaast hebben we de resultaten ook samengevat in een vogelvlucht.