Jaarlijkse huuraanpassing

Elk jaar wordt de huur aangepast. Maar elk jaar gelden daar weer andere regels voor. Wil je weten hoe het precies zit?
Lees dan de Huurkrant 2023. Daarin lees je ook of je recht hebt op huurverlaging. En hoe je huursubsidie aanvraagt.

Op onze website informeren we u uitgebreid welke verschillende huuraanpassingen SallandWonen in 2023 kent.