Uw inkomen bepaalt de nieuwe huurprijs

Woont u in een sociale huurwoning?
Dan bepaalt uw inkomen de nieuwe huurprijs!

Daarom heeft SallandWonen gebruik gemaakt van de Belastingdienst-service voor het aanvragen van inkomensindicaties. Wij gebruiken deze indicaties om de hoogte te bepalen van de inkomensafhankelijke huurverhoging en ook voor de éénmalige huurverlaging 2023.

Wanneer wij uw indicatie van uw inkomen hebben opgevraagd, ontvangt u hierover schriftelijk bericht van de Belastingdienst.  

Waarom vragen we dit op?
De Belastingdienst geeft ons 3 indicaties.  We ontvangen geen inkomensbedragen, alleen of u een laag, midden of een hoog inkomen heeft.
We gebruiken deze inkomensindicaties om vast te stellen of u op 1 juli 2023 een huurverhoging of huurverlaging krijgt. En hoe hoog uw huurverhoging wordt. Natuurlijk houden wij rekening met de maximale toegestane huurprijs van uw woning.

Krijgt u dit jaar een huurverhoging, dan ontvangt u vóór 1 mei een brief van ons. 
Komt u in aanmerking voor huurverlaging, dan ontvangt u ons voorstel in de maand mei.